2010 m. birželio 18 d.
Nr. 47
(1832)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Užkrečiantys pavyzdžiai

Kunigystės 40-mečiui įgyvendinta idėja

Utenos „Saulės“ gimnazijos parke pastatytas 1949 metų
abiturientų laidos atminimo kryžius

Dr. Aldona Vasiliauskienė 

1949 m. laidos abiturientai
prie kryžiaus su vysk. Jonu
Kaunecku. Kairėje – atminimo
kryžiaus statymo iniciatorius
kun. Juozas Čepėnas, gegužės
23 dieną minėjęs kunigystės 40-metį

Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios altaristas kun. Juozas Čepėnas, 1970 m. gegužės 23 dieną įšventintas į kunigus, pradėjo garbingą dvasininko kelią. Sudėtingas buvo jo kelias į kunigystę. Sovietų išvarytas iš seminarijos ilgai negavo darbo, tačiau neatsisakė savo troškimo tapti kunigu. Net ir baigus seminariją saugumiečiai nepaliko jo ramybėje, siūlė bendradarbiauti, viliodami Kaunu. Kunigas Juozas Čepėnas į tokias viliones atsakė: „Kur vyskupas skirs – ten ir važiuosiu. Kunigas gali ir ant akmens gyventi!“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija