2010 m. birželio 18 d.
Nr. 47
(1832)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Amatai

Sūduvių amatų šventė

Birutė NENĖNIENĖ

Grūdų malimą demonstravo
jaunosios kraštotyrininkės

Paežerių dvare (Vilkaviškio r.) vyko šeštoji Sūduvių amatų diena. Šios  šventės iniciatorė –  Paežerių dvare įsikūrusio Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkė Aušra Mickevičienė. Muziejaus fonduose yra sukaupta daug etnografinių vertybių. Etnokultūros sritį prižiūrinti muziejininkė A. Mickevičienė džiaugiasi, kad vis dar atranda Sūduvos kraštui būdingų etnografinių vertybių, tėvų ar senolių amatus tęsiančių vyresnės kartos žmonių ir visa tai gali perduoti jaunajai kartai.


Amatai

Trys dienos – kalvystės amatui

Airina VAIČIULIENĖ

Pirmąjį birželio savaitgalį Mažeikiuose į Tarptautinę kalvystės meno ir amatų šventę susirinko kalviai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio valstybių. Tai jau trečia tokio pobūdžio šventė, pritraukianti amatininkus iš įvairių šalių.

Jau penktadienį prasidėjusi amatininkų šventė visus besidominčius kalvystės menu pakvietė į Mažeikių muziejuje surengtą parodą bei konferenciją apie kalvystės tradicijas Mažeikių rajone. Šeštadienio popietę miesto gyventojai ir svečiai rinkosi Šv. Pranciškaus Asyžiečio aikštėje į šventės atidarymą bei ten pat vykusią amatų mugę ir kalvystės darbų parodą. Čia galėjo ne tik išvysti, kaip gimsta meno kūriniai, bet ir patys išmėginti kalvystės amato.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Pagerbtos daugiavaikės motinos

Kan. Bronius ŠLAPELIS

Tauragnų parapijos
daugiavaikės motinos su klebonu
kan. Broniumi Šlapeliu

Gegužės 30 dieną Tauragnų Šv. Jurgio parapijos daugiavaikės motinos buvo pagerbtos ir apdovanotos vyskupo Jono Kaunecko padėkos-palaiminimo raštais ir atminimo dovanėlėmis. Vyskupo tekste sakoma: „Jūsų gyvenimo auka – Dievo palaiminta. Tai didžiulė dovana visai Lietuvai ir reikšmingas indėlis Lietuvos istorijai. Telaimina ir tesaugo Dievas Jus, Jūsų šeimą, Jūsų vaikus ir kitus Jūsų artimuosius, Jūsų darbus ir sumanymus“. Vyskupo padėkos bažnyčioje įteiktos penkiolikai daugiavaikių motinų (Bronė Jauniškienė iš Gaidelių kaimo, pagimdžiusi aštuonis vaikus,  dėl ligos negalėjo dalyvauti, todėl jai skirtą apdovanojimą paėmė jos dukra Onutė). Štai tos motinos, kurios pagimdė ir gražiai išaugino visą būrį vaikų: Elena Vaišnorienė iš Stuglių kaimo, pagimdžiusi dvylika vaikų; Elena Ilčiukienė iš Sėlės kaimo, pagimdžiusi dešimt vaikų; Janina Biriukienė iš Pavarlio kaimo, pagimdžiusi aštuonis vaikus; Bronė Jauniškienė iš Gaidelių kaimo, pagimdžiusi aštuonis vaikus; Irena Kovarskienė iš Tauragnų, Veronika Juodvalkienė  iš Beržatilčio kaimo, Veronika Stankelienė iš Sėlės kaimo, pagimdžiusios septynis vaikus; Julija Deveikienė iš Tauragnų, Ona Dausienė iš Juodiškių kaimo, ilgametė bažnyčios choristė, Liucija Kulbačiauskienė iš Tauragnų, Genovaitė Kulienė iš Bajorų kaimo, Veronika Balaišienė iš Tauragnų, užauginusios šešis vaikus; Genovaitė Jurgelevičienė iš Tauragnų, ilgametė bažnyčios choristė, Eleonora Godienė-Ruzgienė iš Sėlės kaimo, Veronika Grašienė iš Tauragnų, Stasė  Gaivenienė iš Sėlės kaimo, Janina Jučienė  iš Vilkablauzdės kaimo, Ona Pošiūnienė iš Sėlės kaimo, Adelė Bivainienė iš Sėlės kaimo, užauginusios penkis vaikus.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Koplytstulpis nykstančiam kaimui

Bronius VERTELKA

Iš kairės: Vilius Masiokas, Viktoras
Vasiliauskas ir Juozas Nemanis

Birželio 12-ąją Vadoklių klebonas kun. Vidmantas Kareckas pašventino koplytstulpį, skirtą baigiančiam išnykti Užugojų kaimui. Anksčiau šiame kaime buvo 21 sodyba, dabar liko tiktai viena. Idėja pastatyti  Užugojų kaimui kažką įsimintino kilo Mikėnų kaime gyvenančiam Viliui Masiokui (jo žmona yra kilusi iš Užugojų kaimo). Šia mintimi pasidalijo su  Vadoklių seniūnu Antanu Pociumi, kuris tam nedvejodamas pritarė. Be ilgesnių kalbų V. Masiokui padėti sutiko vadokliečiai Viktoras Vasiliauskas ir Juozas Nemanis. Nusipjauti ąžuolą savo miške leido Vadoklių seniūnijos gyventoja. Koplytstulpį padarė Juozas Nemanis. Dirbo už ačiū, kadangi  Juozas pats kilęs iš Užugojų kaimo. Prisiminęs Užugojų kaime bėgusias savo vaikystės  dienas, 72 metų J. Nemanis teigė, jog jame gyveno darbštūs, religingi, geranoriški žmonės. Tarp jų nebuvo skundikų. J. Nemanis medžio darbų ėmėsi išėjęs į pensiją, nors prieš tai daugiau nei 40 metų turėjo reikalų su metalu. Jam teko prisidėti ir prie Vadoklių  bažnyčios remonto. Ir tai darė kaip auką.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Dvasinės atgaivos šaltinis

Vytas Rutkauskas,

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius

Rietavo klebonas kunigas Antanas
Gutkauskas dėkoja koplyčios fundatoriams
Birutei ir Povilui Griguoloms

Rietavo savivaldybės Daugėdų kaimo ūkininkai Birutė ir Povilas Griguolos prieš dvejus metus įgyvendino ilgai puoselėtą svajonę – erdviame savo sodybos kieme pastatė ir įrengė medinę koplyčią. 2008 m. pavasarį ją pašventino ir pirmąsias šv. Mišias aukojo tuometinis Rietavo parapijos klebonas kun. Egidijus Jurgelevičius. Tada kunigas linkėjo, kad mažieji Griguolų maldos namai taptų nesenkančiu visos Daugėdų gyvenvietės dvasinės ramybės ir atgaivos šaltiniu...


Bendruomenėse

Zarasų krašto sentikių trijų amžių istorija

Petras IVANOVAS

Kryžiaus šventinimas Samanių
(dabar Barovkos) kaimo kapinėse

Šiais metais sentikiai švenčia trijų šimtų metų įsikūrimo jubiliejų Lietuvos žemėje. Šia proga Senųjų stačiatikių pomorų bažnyčios aukščiausioji taryba paruošė turiningą šventinių priemonių programą.  

Dar 1679 metais įsikūrė pirmieji sentikiai Lietuvoje, o 1710 metais dabartinio Rokiškio rajono teritorijoje susibūrė pirmoji sentikių bendruomenė. Tai ir tapo akstinu įsikurti Senųjų stačiatikių cerkvei.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Poezijos šventė Alovėje

Birutė Jarusevičienė,

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alovės filialo bibliotekininkė

Alovės parapijos klebonas
kun. Stanislovas Stankevičius su
literatais ir šventės dalyviais

Gegužės 26 dieną Alytaus apskrities literatai atvyko į dešimtąją poezijos šventę ,,Kai ilgesio gėlė pražysta“, kuri vyko Alovės miestelio (Alytaus r.) pagrindinėje mokykloje. Alovės parapijos klebonas kun. Stanislovas Stankevičius sveikino literatus linkėdamas jiems džiaugtis Dievo suteikta galimybe įtaigiu žodžiu pasibelsti į klausančiųjų sielą. Kun. S. Stankevičius jau seniai pelnė ne tik savo parapijiečių, bet ir visų krašto žmonių didžiulę pagarbą ir pasitikėjimą: jam pirmajam 2007 metais suteiktas Alytaus rajono garbės piliečio vardas, klebonas aktyviai dalyvauja bendruomenės kultūriniame gyvenime, jis yra ir vienas iš šventės globėjų.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Šeštokuose liepsnoja poezijos ugnis

Alvyra Grėbliūnienė

Poetė Dalia Milukaitė-Buragienė

Jau trečius metus poetės medikės Dalios Milukaitės-Buragienės lyriniai pavasario vėjai atneša  poezijos pavasarį į Šeštokų miestelį. Kasmet vis su nauja knyga – šią gegužę jau 21-ąja – „Pavasarių toliais tyliais“. Poezijos popietę surengė Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šeštokų padalinio vyr. bibliotekininkė Vilija Labenskienė, jai talkino Šeštokų vidurinės mokyklos pedagogai ir mokiniai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija