2010 m. liepos 16 d.
Nr. 54
(1839)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Puolama Bažnyčia

Paskutiniuoju metu sustiprėjo ateistų puolimas prieš Katalikų Bažnyčią, jos vadovus ir praktikuojančius katalikus. Ypač šis puolimas suaktyvėjo laidojant prezidentą A. M. Brazauską. LKDP mano, kad šis ateistų ir kairiųjų partijų puolimas buvo suplanuotas dar prieš laidotuves. Kardinolas A. J. Bačkis ir Lietuvos vyskupai pagrįstai nenorėjo velionio karsto įsileisti į Arkikatedrą. Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos (LKDP) valdyba, jos skyriai ir pavieniai nariai pritaria Lietuvos Katalikų Bažnyčios sprendimui, kuris parodo, kad Bažnyčios vadovai laikosi Bažnyčios Kanonų ir niekam nedaro išimčių. Tai neskaldo (kaip skelbia kairieji) nei Bažnyčios, nei sąmoningų, praktikuojančių tikinčiųjų. Apie skaldymą ir susipriešinimą labai garsiai kalba kai kurie ateistai, kairiųjų partijų atstovai bei juos palaikanti spauda, radijas, televizija. Jie skelbia tai, ko pageidautų, ir nori, kad tai įvyktų. Nutolę nuo Bažnyčios asmenys gali tuo ir patikėti, užmiršdami, kad Lietuva – tai ne Rusija, kurios Bažnyčios vadovai labai dažnai paklusdavo Kremliaus nurodymams. Mums žinoma, kad miręs prezidentas buvo tik iš dalies praktikuojantis katalikas. Jis pasirinkdavo iš Dievo ir Bažnyčios įsakymų tai, kas jam būdavo patogu.

Jis paniekino Santuokos sakramentą: nenutraukęs bažnytinės santuokos su savo vaikų motina, gyvenimą susiejo su kita moterimi. Be to, dabar didesniuose miestuose nepraktikuojama nešti karstą į šventoves. Nėra pagrindo teigti, kad Bažnyčia paniekino velionį. Šv. Mišias atnašavo ir meldėsi kardinolas, vyskupai, panorėję galėjo pasimelsti tikintieji bet kurioje bažnyčioje. Kairieji su K. Brazauskiene panoro minėti velionio atminimą atskirai su Bažnyčios kanonuose nesusigaudančiais asmenimis Kaišiadoryse – tai jų sąžinės reikalas. (Tai reikia suprasti kaip skaldymą.) Ar tai nėra rinkimų kampanija, turinti tikslą suskaldyti dešiniąsias jėgas ir tikinčiuosius? Mus stebina socdemų noras pasinaudoti buvusio lyderio autoritetu ir pradėti rinkimų kampaniją.

Visiškai pasitikime ir remiame Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovybę ir pritariame jos sprendimams. Bažnyčia neprivalo aiškintis, teisintis ar atsiprašinėti šiuolaikinių ateistų.

Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos valdyba, LKDP Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Kazlų Rūdos, Telšių, Palangos skyriai ir pavieniai nariai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija