2010 m. liepos 16 d.
Nr. 54
(1839)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Už laisvę žuvusiems...

Rūta Averkienė

Merkinės kryžių kalnelis

Tarp renginio dalyvių – Juozas
Jakavonis su žmona Zose (centre)

Prie koplyčios patriotines
dainas dainavo kariai

Merkinės kryžių kalnelyje birželio 20-ąją tradiciškai paminėta Gedulo ir vilties diena ir pagerbti laisvės kovų dalyviai. Kasmet laiko tiltai šioje vietoje suveda gyvuosius ir mirusiuosius kovotojus.

Dainavos krašto partizanų pagerbimo šventės pradžioje šv. Mišias Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje aukojo Merkinės dekanas, teologijos mokslų daktaras. kun. Robertas Rumšas. Paskui dalyvių eisena pasuko į kryžių kalnelį. Čia pokario metais atgulė per 700 nekaltų žmonių – nukankintų, nužudytų, nuteistų be teismo...

Prie 1994 metais statytos koplytėlės susirinko jau nedaug garbaus amžiaus partizanų ir ryšininkų, tremtinių. Kasmet Kryžių kalnelyje vykstančiuose renginiuose dalyvaujantieji primena, kad kova prieš blogį niekuomet nesibaigia, o žuvusių partizanų dvasios palikimas šiandien saugomas mūsų atmintyje ir širdyse.

Merkiniškis, tremtyje gimęs Algimantas Černiauskas, kalbėdamas apie skaudžią mūsų tautos patirtį, pabrėžė, jog už kiekvieno skaičiaus, kuris byloja apie didelę lietuvių tautos tragediją, slypi asmeninė patirtis, asmeninė tragedija.

Kasmet laisvės kovų dalyvius pagerbti atvažiuojanti Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago dukra, Seimo narė Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė prisipažino, jog jai ši vieta – šventa, nes šiose apylinkėse buvo jos tėvelio ir jo bendražygių laisvės kovų erdvė. „Kasmet susirenkame čia nusilenkti mūsų tautos istorijai, ir visuomet laikysime tą atminties gairę. Turime skaudžią patirtį, tačiau turime ir pasipriešinimo, laisvės kovas, kuriomis turime didžiuotis. Juk ir šiandieninės Lietuvos Nepriklausomybės pamatai sutvirtinti tų kovotojų krauju. Todėl labai svarbu, kad visa tai žinotų ir jaunimas. Turime mokėti jį pakviesti ir jokiu būdu nekaltinti, kad nesidomi istorija. Juk jie tuo metu negyveno, todėl jaunimui apie pokario skaudulius turi papasakoti jų tėvai ir seneliai...“ – kalbėjo A. Skokauskienė.

Kryžių kalnelyje vykusiame laisvės kovų dalyvių pagerbimo minėjime dalyvavo ir kalbėjo Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas, Europos Parlamento narės Laimos Andrikienės padėjėja Aldona Drėvaitė, Seimo narė Danutė Bekintienė, Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) pirmininkas Povilas Jakučionis, Kovo 11-osios akto signataras Juozas Dringelis, LPKTS Varėnos skyriaus pirmininkas Vytautas Kaziulionis, Alytaus apskrities viršininko pavaduotojas Juozas Šilanskas, eiles apie partizanus skaitė poetė iš Amerikos Eglė Juodvalkė.

Visi, metų naštos dar neišvarginti partizanai ir ryšininkai, tremtiniai brangina kiekvieną susitikimą su kovų dalyviais, likimo broliais ir sesėmis. Jie ir yra pirmieji ir patys tikriausi atkurtos Nepriklausomybės signatarai.

Renginyje dalyvavo partizanų vadavietės bunkerį prie savo sodybos iškasęs ir ją saugojęs Juozas Jakavonis.

Varėnos rajonas
Autorės nuotraukos

Sveikiname Juozą Jakavonį su 85-uoju gimtadieniu.
„XXI amžiaus“ redakcija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija