2010 m. liepos 16 d.
Nr. 54
(1839)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Užkrečiantys pavyzdžiai

Prašnekinti medį

Bronius VERTELKA

Estai tarptautinėje stovykloje-plenere
„Jaunasis skulptorius“

Stovyklos viršininkas, Naujamiesčio
vidurinės mokyklos mokytojas Dalius
Dirsė (dešinėje) ir Ramygalos klebonas
kan. Edmundas Rinkevičius

Kaunietis Džiugas Lapėnas plenere
dalyvauja aštuntą kartą

Tiesą išsiaiškino besiginčydami

Birželio 28–liepos 2 dienomis Ramygaloje  vyko tryliktoji tarptautinė stovykla-pleneras „Jaunasis skulptorius“, kuriame dalyvavo 11 lietuvių, penki Estijos ir keturi Latvijos jaunimo atstovai. Šv. Jono Krikštytojo parapijos namuose jie rado pastogę, čia ir kūrė. Dienos pasitaikė saulėtos ir šiltos, todėl dauguma stovyklautojų įsitaisė palapinėse.

Ąžuolo rąstus  dovanojo Pašilių stumbryno stumbrininkas Rytas Papšys. Ką juose iškalti, numatė patys kūrėjai, pasitarę su stovyklos vadovu Naujamiesčio mokytoju Daliumi Dirse. Jauniesiems plenero dalyviams buvo suteikta visiška kūrybos laisvė, todėl medyje jie bandė įkūnyti Ramygalos istoriją. Jauniausiam stovyklos dalyviui buvo 12 metų, o vyriausiajam – Vytautui Viržbickui, šiemet  Vilniaus dailės akademijoje baigusiam šiuolaikinę skulptūrą, – 23-ji. Jam tai buvo septintoji stovykla, ir jis jau galėjo padėti jaunesniems dirbti su medžiu. Vytautui kūrybinės stovyklos padėjo pasirinkti specialybę, nes būtent čia jis susidomėjo skulptūra.

Jeigu V. Viržbickui aukštieji mokslai jau buvo baigti, tai Džiugo Lapėno, šiemet baigusio Kauno dailės gimnaziją, po kelių dienų laukė stojamieji egzaminai. Vaikinas studijas Dailės akademijos Telšių filiale rinkosi todėl, kad, pasak jo, čia geriausiai ruošia baldų dizainerius. O jaunųjų medžio skulptorių stovykloje Džiugas dalyvavo aštuntą kartą. Pirmąjį joje buvo turėdamas dešimt metų. Tai nieko stebėtino, kadangi jo tėvai ir stovyklos sumanytojas bei vadovas Dalius Dirsė – pažįstami  nuo studijų Šiaulių universitete laikų.

Pabendrauti su jaunaisiais skulptoriais ateidavo Ramygalos klebonas kan. Edmundas Rinkevičius. Tai jam  buvo ypač miela, nes jis pats ne tik  kuria eiles, daro meniškas nuotraukas, bet yra ir nagingas medžio drožėjas.

Dalis medžio dirbinių liko Ramygalos miesto Lietuvos vardo tūkstantmečiui pasodintame ąžuolų parke, kiti iškeliaus pas stovyklos rėmėjus. Tarptautinė jaunųjų skulptorių stovykla – tai vienas iš projekto „Ramygala – Lietuvos kultūros sostinė“ renginių.

Ramygala, Panevėžio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija