2010 m. liepos 21 d.
Nr. 55
(1840)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Užkrečiantys pavyzdžiai

Po tradicinių atlaidų –  jubiliejiniai Vaižganto skaitymai

Vytautas Bagdonas

Nuoširdžius linkėjimus Lietuvai
pagražinti draugijos pirmininkui
Juozui Dingeliui išsako uteniškis
menininkas Almantas Raščiauskas
ir LPD Utenos skyriaus pirmininkė
Danutė Eidukynienė

 Birželio 27-ąją, sekmadienį, Svėdasuose vyko tradiciniai Šv. Petro ir Pauliaus atlaidai. Svėdasiškiai ir jų svečiai Svėdasų šv. Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje ne tiktai dalyvavo šv. Mišių aukoje, bet ir klausėsi įspūdingo koncerto, kurį dovanojo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė tarptautinių konkursų laureatė Jurgita Lopetaitė (sopranas), Lietuvos muzikos akademijos koncertmeisterė Nijolė Baranauskaitė (fortepijonas) ir tarptautinių konkursų laureatas Vytautas Pilibavičius (trombonas).


Užkrečiantys pavyzdžiai

„Tai Žiūrų slaunas kaimas...“

Rūta Averkienė

Pagerbiama vyriausia kaimo
gyventoja Marcelė Pigagienė

Šiais žodžiais prasideda viena iš daugybės autentiškų paties seniausio mūsų rajone Žiūrų etnografinio ansamblio dainų. O kad jis tikrai slaunas, liudija ne tik šį kaimą Lietuvoje ir už jos ribų išgarsinę kaimo dainininkai, bet ir čia gyvenantys darbštūs žmonės, šaunios audėjos. Praėjusį šeštadienį Žiūrų kaimo apylinkės aidėjo nuo dzūkiškų dainų – į kaimo šventę, vykusią žiūriškių Margų pievoje šalia Ūlos, susirinko dideli ir maži, kaime gyvenantys ir iš jo kilę.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Puziniškio dvare

Bronius VERTELKA

Premijos laureatės pažymėjimą
Nijolei Kliukaitei-Kepenienei įteikė
rajono vicemeras Vytautas Rapolas
Gritėnas. Šalia jo – premijos fondo
Tarybos pirmininkas Edvardas Vaičius
bei fondo Tarybos narė Rūta Bagdonienė

Į rašytojos ir visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimtinę – tarp miškų pasislėpusį Puziniškio dvarą – atvykusiuosius pasitiko išgražėję dvaro rūmai. Apie jų restauravimą pasakojo Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, kuriai priklauso muziejus, direktorė Rūta Bagdonienė. Prie dvaro atnaujinimo daugiausiai prisidėjusiems direktorė įteikė padėkas. Ją gavo ir Petras Šiurskas, saugantis šių namų ramybę. 1982 metais čia atvykęs eigulys suprato, kokią vertybę atrado. Prieš dešimtmetį P. Šiurskas savo lėšomis padarė muziejaus stendus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija