2010 m. liepos 21 d.
Nr. 55
(1840)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Užkrečiantys pavyzdžiai

Po tradicinių atlaidų –  jubiliejiniai Vaižganto skaitymai

Vytautas Bagdonas

Nuoširdžius linkėjimus Lietuvai
pagražinti draugijos pirmininkui
Juozui Dingeliui išsako uteniškis
menininkas Almantas Raščiauskas
ir LPD Utenos skyriaus pirmininkė
Danutė Eidukynienė

Fotomenininką Vytautą Ylevičių
sveikina meras Sigutis Obelevičius

Mintimis dalijasi literatūrologas
doc. Ramutis Karmalavičius

Dainuoja paskutiniojo Lietuvos
partizano Antano Kraujelio
sūnus Antanas Snukiškis

Prisiminimus iš knygos
„Neužmirštamas Vaižgantas“ skaito
kaunietė aktorė Laima Rupšytė

Ekskursijos metu prisiminimui
prie Vaižganto paminklo Malaišiuose
nusifotografavo grupė Lietuvai
pagražinti draugijos aktyvistų
ir šalies kultūrininkų

 Birželio 27-ąją, sekmadienį, Svėdasuose vyko tradiciniai Šv. Petro ir Pauliaus atlaidai. Svėdasiškiai ir jų svečiai Svėdasų šv. Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje ne tiktai dalyvavo šv. Mišių aukoje, bet ir klausėsi įspūdingo koncerto, kurį dovanojo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė tarptautinių konkursų laureatė Jurgita Lopetaitė (sopranas), Lietuvos muzikos akademijos koncertmeisterė Nijolė Baranauskaitė (fortepijonas) ir tarptautinių konkursų laureatas Vytautas Pilibavičius (trombonas).

Po šv. Mišių ir koncerto išeinančius iš bažnyčios pasitiko pučiamųjų orkestro garsai. Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Algirdo Radzevičiaus, centrine miestelio gatve, pavadinta lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto vardu, atžygiavo prie paminklo kovotojams už Lietuvos Laisvę. Čia, kur praeitų metų vasarą Šv. Petro ir Pauliaus atlaidų dieną buvo pašventintas JAV gyvenančio kraštiečio dr. Zenono Prūso lėšomis skulptoriaus Jono Jagėlos sukurtas paminklas, organizuoti jubiliejiniai Vaižganto skaitymai. Jubiliejinius skaitymus, skirtus Žalgirio mūšio 600-osioms ir Lietuvai pagražinti draugijos atkūrimo 15-osioms metinėms, organizavo Lietuvai pagražinti draugija ir šios draugijos Svėdasų skyrius, Svėdasų seniūnija, Svėdasų bendruomenė ir miestelio kultūros ir švietimo įstaigos, Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“.

Šventinį renginį sveikinimo žodžiu pradėjęs Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis pristatė gausų būrį svečių: rašytojų, aktorių, politikų, draugijos aktyvistų. Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius džiaugėsi Lietuvai pagražinti draugijos veikla, tautos pilietiškumą stiprinančiais, patriotiškumą ugdančiais renginiais ir įteikė padėką draugijos pirmininkui Juozui Dingeliui. Rajono meras įteikė sveikinimus ir draugijos fotometraštininkui Vytautui Ylevičiui bei Garbės pirmininkui garsiam poetui Justinui Marcinkevičiui jų 80-mečių proga. (Poetas negalėjo atvykti į Svėdasus, tad Anykščių rajono mero sveikinimą jubiliatui pažadėjo nuvežti ir įteikti J. Dingelis.)

Sveikinimų būta ir daugiau. Draugijos pirmininkas J. Dingelis už aktyvią veiklą dėkojo ne tiktai vilniečiui fotomenininkui V. Ylevičiui, bet ir Lietuvai pagražinti draugijos Utenos skyriaus pirmininkei Danutei Eidukynienei. Padėkos ir pagyrimo žodžių energingajai Danutei negailėjo ir uteniškiai.

Vaižganto skaitymams Svėdasuose vadovavęs kauniškis renginių ir televizijos laidų vedėjas Vilius Kaminskas vis kvietė ir kvietė prie mikrofono naujus svečius. Seimo narys Kazimieras Uoka pakvietė visus į dvasinio susijungimo šventę – liepos 15-osios vakarą ant piliakalnių uždegti laužus, skirtus Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms, palinkėjo vienybės ir susiklausymo. Parlamentaras Edmundas Pupinis prisiminė kovotojus už Laisvę ir Nepriklausomybę, svajojusius apie gražią Lietuvą, bet šių dienų nesulaukusius.

Literatūrologo Vilniaus universiteto docento, humanitarinių mokslų daktaro Ramučio Karmalavičiaus pasisakymas buvo skirtas rašytojui Juozui Tumui-Vaižgantui, kurio kūryba tebėra aktuali iki šių dienų. Kaip pažymėjo mokslininkas, Vaižgantas visą laiką ieškojo „deimančiukų“, gėrio, grožio pradų. Jeigu Vaižgantas gyventų dabar, tikrai įžvelgtų ir neigiamų dalykų nestabiliame politiniame šalies gyvenime, nūdienos politikų veiksmuose, žmonių santykiuose, moraliniame visuomenės nuopuolyje.

Apie Vaižganto asmenybės bruožus, visuomeninę veiklą, kūrybą kalbėjo Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė poetė Aldona Ruseckaitė, apie Lietuvai pagražinti draugijos svarbą ir reikšmę – Lietuvos pilietinių organizacijų Forumo tarybos pirmininkas, MRU Teisės ir filosofijos katedros vedėjas prof. Alfonsas Vaišvila. Nacionalinės premijos laureatas poetas Donaldas Kajokas skaitė savo eiles, o kaunietės aktorės Laima Rupšytė ir Kristina Kazakevičiūtė perskaitė ištraukas iš Kauno Vaižganto muziejaus vedėjo poeto Alfo Pakėno neseniai pasirodžiusios prisiminimų knygos „Neužmirštamas Vaižgantas“. Vaižganto skaitymų dalyviams koncertavo dainuojamosios poezijos kūrėjai ir atlikėjai molėtiškis Kazimieras Jakutis bei uteniškis paskutiniojo Lietuvos partizano Antano Kraujelio sūnus Antanas Snukiškis. Susižavėjęs bardų dainomis, neiškentė gitaros į rankas nepaėmęs ir Seimo narys E. Pupinis – prie paminklo nuskambėjo patriotiška daina.

Uteniškis Juozas Gečiūnas, kurio seneliai Malaišiuose vaikystėje žaisdavo su Tumų Juozuku, gimtojo krašto žmonėms padovanojo savo knygas „1991 metų Sausio 13-osios stebuklas Lietuvai“.

Svėdasų kultūros namuose sekmadienį buvo atidaryta V. Ylevičiaus darbų paroda „Tėvynės spalvos“, skirta autoriaus 80-mečiui. Tądien atsirado ir nemažai norinčių aplankyti Vaižganto gimtuosius Malaišius bei Kunigiškiuose veikiantį Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų.

Atsisveikinta neilgam. Jau rugsėjo mėnesį Malaišių kaime vyks tradicinės Vaižgantinės, kurių metu bus iškilmingai įteikta devintoji Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos literatūrinė Vaižganto premija, antroji Svėdasų seniūnijos įsteigta Vaižganto mažoji premija „Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui“, vyks ir daugiau įsimintinų renginių.

Svėdasai, Anykščių rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija