2010 m. liepos 21 d.
Nr. 55
(1840)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Užkrečiantys pavyzdžiai

„Tai Žiūrų slaunas kaimas...“

Rūta Averkienė

Pagerbiama vyriausia kaimo
gyventoja Marcelė Pigagienė

Žiūrų žmonės Margų pievoje šalia Ūlos,
prie kaimo kapinaičių kryžiaus.

Žiūrų dainininkai su šventės
organizatoriais Rimute
ir Virginijumi Alubauskais

Šiais žodžiais prasideda viena iš daugybės autentiškų paties seniausio mūsų rajone Žiūrų etnografinio ansamblio dainų. O kad jis tikrai slaunas, liudija ne tik šį kaimą Lietuvoje ir už jos ribų išgarsinę kaimo dainininkai, bet ir čia gyvenantys darbštūs žmonės, šaunios audėjos. Praėjusį šeštadienį Žiūrų kaimo apylinkės aidėjo nuo dzūkiškų dainų – į kaimo šventę, vykusią žiūriškių Margų pievoje šalia Ūlos, susirinko dideli ir maži, kaime gyvenantys ir iš jo kilę.

Šventė prasidėjo prie kaimo kapinaičių kryžiaus. Prasminga, nes šioje vietoje gyvieji tarsi pabendrauja su į nebūtį išėjusiais artimaisiais. Kaimo gyventojas Čiras pradėjo maldą už mirusius ir gyvus kaimo gyventojus, jam pritarė visi susirinkusieji. Po to visi paskui baltai pasipuošusias dainuojančias kaimo moteris pro ąžuolo lapais apipintus vartus ėjo į šventės vietą, kurioje plevėsavo nauja kaimo vėliava ir stendas su kaimo istoriją liudijančiomis nuotraukomis.

Šventę vedė marcinkoniškiai Rima Avižinienė ir Jonas Bajoriūnas. Su švente kaimo gyventojus ir svečius pasveikino Savivaldybės meras Vidas Mikalauskas, kartu su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė kaimo bendrijos pirmininkui Virginijui Alubauskui įteikęs šventinį pyragą. Žiūrų ir į šventę susirinkusių aplinkinių Trakiškių, Bižų, Mardasavo kaimų gyventojus pasveikino Marcinkonių seniūnijos seniūnas Vilius Petraška.

O Žiūrų kaimo folkloro ansamblis visus sveikino gražia ansamblio daina „Gale lauko vyšnių sodas...“

Iš šio kaimo kilusi Marcelė Barišauskienė „žiūriškai“ papasakojo, kad Žiūruose visi turėjo ir turi pravardes, nes „pagrindiniai vardai – Marcelia, Cacalia, Vincalia, Augustas, Zidaris, o pavardės – tai sunku pagal pavardes atsirinkc. O dar visas moteris vadinam gėlalėm... Anksciau sakydavo, kad mūs kaimo moterys su šilkiniais rubaškaiciais ir auscinėm suknelaitėm...“

Šventėje buvo pagerbtas jauniausias kaimo gyventojas Andrius Paulauskas ir vyriausia – 87 metų Marcelė Pigagienė.

Į Žiūrus ne tik padainuoti, bet ir su artimiausiais kaimynais pabendrauti atvažiavo Marcinkonių etnografinio ansamblio dainininkai. Gražiais romansais šventę papuošė iš čia kilusi Irena Naujūnienė ir Kęstutis Tareila. Kad Žiūruose dainuoja ne tik vyresniosios kartos, bet ir jaunesni, šventėje taip pat buvo galima įsitikinti. Kaimo „užeiviai“ buvo pakviesti duoti priesaiką prie ližės.

Kaimo gyventojai dėkojo įteikdami atminimo dovaną ir ąžuolo vainiką. Šventę bendra daina baigė Marcinkonių ir Žiūrų dainininkai.

O kokie vaišingi ir linksmi Žiūrų kaimo žmonės, tėvų aplankyti atvažiavę jų vaikai ir anūkai, buvo galima įsitikinti ir iki nakties trukusioje linksmoje vakaronėje. Šventės dalyvius skania medžiotojų sriuba vaišino kaimo miškuose medžiojančio būrelio „Kadagiris“ vyrai. Klausydamasis senovinių dainų, skanaudamas grikinės babkos, pyragėlių su grybais bei kitų dzūkiškų skanėstų, stebėdamas, kaip linksminasi šio kaimo žmonės, nejučia pagalvoji: „Šitame kaime tikrai dar gyva senoji Dzūkija...“

Varėnos rajonas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija