2010 m. liepos 21 d.
Nr. 55
(1840)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Dailininkės gyvenimą byloja jos paveikslai

Dr. Aldona Kačerauskienė

Dailininkės sūnus Andrius
pagrojo mamos mėgtų melodijų

Birželio 19 dieną Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje atidaryta pomirtinė Janinos Marijos Mačiokaitės-Pleškūnienės (1920–2010) tapybos darbų paroda. Dailininkė, sukūrusi per pusantro šimto paveikslų, mirė balandžio 7 dieną, eidama devyniasdešimtuosius gyvenimo metus. Šiai parodai sūnus Andrius Pleškūnas atrinko 36 paveikslus, nutapytus 1958–2010 metais. Autorė tapė iki pat mirties. „Natiurmortas“, „Palangos bažnyčios vargonininkas E. Jucevičius“, „Inžinierius A. Stankevičius“ sukurti arba baigti šiais metais.


850 koncertų salėse ir bažnyčiose

Lietuvos mokslų akademijos chorui – 40 metų

Dr. Aldona Kačerauskienė

Birželio viduryje Lietuvos mokslų akademijos choras atšventė 40-ies metų sukaktį. 1969 m. kovo 6 dieną susivieniję trys chorai Miestų statybos projektavimo institute surengė pirmąjį koncertą. Ši data laikoma choro įsikūrimo pradžia. Choro įkūrėjas ir ilgametis jo vadovas buvo Lietuvos nusipelnęs chorvedys doc. Vytautas Četkauskas (1921–2000). Dabar chorui vadovauja Vytautas Verseckas (chormeisterė koncertmeisterė ir dirigentė – Judita Taučaitė). Pusė choro gyvavimo metų praėjo sovietmečiu. Atidavę duoklę komunistų partijos šlovinimui, choristai įvairiomis progomis atlikdavo patriotines ir lietuvių liaudies dainas, dalyvaudavo žymių žmonių minėjimuose. 1982 metais jie koncertavo Maironio 50-ųjų mirties metinių minėjime Vilniuje, 1970–1986 metais surengė koncertus Mokslo dienų renginiuose, vykusiuose Alytuje, Jurbarke, Kaune, Kupiškyje, Panevėžyje ir kt. 1988 metais kelionės į Lenkiją metu giedojo Čenstachavos, Seinų, Punsko bažnyčiose, dainavo Liublino katalikiškajame universitete, Punsko lietuvių licėjuje ir kt.


Koncertavo svečiai iš JAV

Kazimieras Dobkevičius

JAV kariuomenės choras koncerto metu

Kauno filharmonijos salėje su dideliu pasisekimu koncertavo Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės orkestras ir choras. Šie kolektyvai pasirodo daugiau nei 200 kartų per metus ir jau yra koncertavę daugiau kaip dvidešimt penkiose Europos ir Vidurio Rytų šalyse nuo Prancūzijos iki Irako. JAV kariuomenės orkestras ir ansamblis labai įvairialypis. Jį sudaro koncertinis ir maršo orkestrai, kareivių choras, ceremoninis orkestras, džiazo ansamblis, populiariosios muzikos grupė, diksilendo ansamblis, pučiamųjų kvintetas ir medinių pučiamųjų kvintetas. Norintys tapti šio kolektyvo nariais turi praeiti atranką, o dauguma jų prieš karinę tarnybą jau yra profesionaliai koncertavę arba to mokę kitus. Orkestro dalyvių ir choristų krūtines puošia ne vienas vyriausybinis apdovanojimas.


Kauno choro gretas papildė muzikos magistrai

Rimantas Klevečka

Rūta ir Robertas Jančkaičiai,
Eglė Šeštokaitė (antra iš kairės)
ir Elena Kalvaitytė (dešinėje)

Kauno valstybinis choras ir jo meno vadovas Petras Bingelis pasveikino Eglę Šeštokaitę, Eleną Kalvaitytę, Rūtą ir Robertą Jančkaičius, sėkmingai baigus Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto vokalinio dainavimo studijas ir įgijusius magistro diplomus. Kolektyvas nuoširdžiais plojimais pasveikino naujuosius diplomantus, kuriems įteikti magistro diplomai – tai ne tik svarbus asmeninis pasiekimas, bet ir reikšmingas įvykis visam kolektyvui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija