2010 m. liepos 21 d.
Nr. 55
(1840)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Naujakalbė, arba juodoji kalbos magija

Kaip genderizmas, siekdamas savo tikslų, kuria naują  kalbą

Algirdas Patackas, Aleksandras Žarskus

Perversmas bus baigtas, kai bus sukurta nauja kalba.

Dž. Orvelas

Lietuvoje įsteigta ES institucija, kurios pavadinimas skamba kaip romantiškas moters vardas – ELLI (Europos lyčių lygybės institutas). Jos skelbiami tikslai – gražūs ir kilnūs: siekti, kad moterys nebūtų skriaudžiamos atlyginant už darbą, kad nebūtų seksualiai išnaudojamos, ujamos šeimoje. Kas galėtų prieštarauti tokiems akivaizdžiai geriems norams, nebent paskutinis stuobrys... Kaip tai įvykdyti? Pasirodo, tiesiausias kelias yra sulyginti moterų ir vyrų teises. Dar geriau, jei tarp vyrų ir moterų beveik neliktų skirtumų, arba jie būtų tik sąlyginiai, galima sakyti virtualūs...Scenarijus kartojasi – daug metų atgal ką tik susikūrusioje ES irgi buvo pradėta nuo moterų teisių, nuo tokių nekaltų dalykų kaip vienodas atlyginimas už vienodą darbą, o baigta bausmėmis, netgi kalėjimu už viešai pareikštą nepasitenkinimą mažumų agresyvumu...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija