2010 m. rugpjūčio 18 d.
Nr. 59
(1844)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Susitikimas su Marija Remiene

Dr. Aldona Kačerauskienė

Marija Remienė
Stasio POVILAIČIO nuotrauka

Minint Lietuvos Respublikos atkūrimo dvidešimtmetį Radvilų rūmuose Vilniuje buvo atidaryta išeivijos dailininkų paroda „Dovana Nepriklausomai Lietuvai“. Parodoje eksponuojama nemaža dalis Marijos  Remienės 2005–2009 metais Lietuvai padovanotų darbų: apie 100 Adomo Galdiko (1893–1969), keletas Adomo Varno (1879–1979), Vytauto Kasiulio (1918–1995), Pauliaus Augiaus (1909–1960) ir kitų dailininkų grafikos bei tapybos darbų.


Spalvingas Sūduvos žemės dukros gyvenimo kelias

Istorikės ir geografės dr. Nastazijos Kairiūkštytės 75-mečiui

Irena Tumavičiūtė

Nastazija Kairiūkštytė savo rankomis
išpuoselėtoje sodyboje

Sūduvos apylinkių dukra dr. Nastazija Kairiūkštytė savo gimtinę garsina kaip istorikė. Ji yra Tėvynės pažinimo draugijos mokslinė konsultantė, Vilniečių ainių garbės narė. Istorikė dalyvauja radijo ir televizijos laidose, jos straipsniai skelbiami daugelyje Lietuvos laikraščių ir žurnalų.  

Nastazija Kairiūkštytė gimė 1935 m. birželio 30 dieną Marijampolės apskrities Veiverių valsčiaus Samaniškių kaime, ūkininkų Stasio Kairiūkščio ir Onos Kleizaitės-Kairiūkštienės šeimoje. Šeimoje buvo antroji dukra. Vėliau tėvai susilaukė dar šešių vaikų. Kairiūkščiai, kaip ir visi ūkininkai, patyrė prievartinį kolektyvizavimą: iš jų buvo atimti ir suvisuomeninti trobesiai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija