2010 m. rugsėjo 15 d.
Nr. 67
(1852)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

 

Šiame numeryje:

Ar lietuvis gali būti
vertas Nobelio
taikos premijos?

Dorą profesorių
prisimenant

Viktoras Šutovičius –
kunigas, rašytojas,
gulago kalinys

Imperijos žlugimo
priežastys

Orenburge
demaskuotas
pedofilų klanas

Europos vyskupų „ekologinė“ piligrimystė

Mindaugas BUIKA

Ganytojai kelionėje, kurioje
skatino gamtosaugines idėjas

Sekant Šventojo Tėvo mokymu

CCEE organizuotos piligrimystės, kurioje dalyvavo kelios dešimtys vyskupų bei kitų dvasininkų, nacionaliniuose episkopatuose atsakingų už gamtosaugos klausimus, tema buvo parinkta pagal popiežiaus Benedikto XVI kreipimąsi 2010 metų Pasaulinei taikos dienai: „Jeigu nori įtvirtinti taiką, saugok kūriniją“. Popiežius Benediktas XVI pasveikino unikalią „ekologinę“ Europos katalikų vyskupų piligrimystę, palinkėdamas, kad „ši pagirtina iniciatyva sustiprintų visiems privalomą žmogiškąją pagarbą, jautrumą ir atsakomybę už Dievo mums dovanotą kūriniją“. Šiuos Šventojo Tėvo palinkėjimus rugsėjo 1–5 dienomis vykusios maldingos kelionės dalyviams jo vardu Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininkui Estergomo (Budapeštas) arkivyskupui Vengrijos primui kardinolui Peteriui Erdui adresuotoje telegramoje perdavė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcizijus Bertonė.  


Popiežius primena reliatyvizmo pavojų politikoje

Mindaugas BUIKA

Popiežių Benediktą XVI sveikina
Europos Tarybos parlamentinės
asamblėjos vadovai

Europos Tarybos sukūrimo ištakos

Audiencijoje priėmęs Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos vadovus (biuro narius) popiežius Benediktas XVI pabrėžė vertybinių nuostatų svarbą nacionalinėje ir tarptautinėje politikoje. Rugsėjo 8 dieną Vatikane vykęs susitikimas buvo skirtas Europos žmogaus teisių konvencijos 60-ųjų metinių sukakčiai. 1949 metais įkurtai Europos Tarybai (nepainioti su Europos Sąjunga) priklauso 47 valstybės nuo Azerbaidžano iki Maroko, kuriose iš viso gyvena apie 800 milijonų piliečių. Šios vienos iš seniausių dabar veikiančių tarptautinių organizacijų, kurios būstinė yra Strasbūras, narėmis yra beveik visos Europos šalys, išskyrus Baltarusiją, Kazachstaną ir Kosovą. Šventasis Sostas Europos Taryboje turi nuolatinio stebėtojo statusą.


Istorija ir dabartis

Jotvingių žemės pašaukti...

Zigmas Tamakauskas,

Kauno Dainavos poliklinikos Stebėtojų tarybos pirmininkas

Seinuose, prie paminklo
vyskupui Antanui Baranauskui

Kauno Dainavos poliklinikos administracijos ir jos Stebėtojų tarybos iniciatyva su poliklinikos darbuotojų būreliu lankėmės senojoje Jotvingių žemėje. Su mumis kartu važiavo miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Zenonas Abramavičius bei Socialinių, sveikatos ir šeimos reikalų komiteto pirmininkė Loreta Kudarienė.

Lietuvos istorijos takeliais


Bendruomenėse

Svėdasų gimtadienį šventė ir... Salako talentai

Vytautas Bagdonas

Šventinėmis dienomis Svėdasai
pasipuošė floristiniais kilimais

Rugpjūčio 20 dieną Svėdasuose paminėtas miestelio gimtadienis. Pirmiausia svėdasiškiai ir svečiai buvo pakviesti į Meno galeriją, kurioje atidaryta kraštiečio pedagogo, dailininko ir literato Donato Šilinio kūrybos popietė. Gimtinės nepamirštantis, nuolat Svėdasus aplankantis D. Šilinis visuomenei pristatė savo eilėraščius, išleistas knygas, tapybos darbus.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Pleneras tapytojos atminimui

Bronius VERTELKA

Tapytojų plenero dalyviai (iš kairės):
Rasa Čypaitė, Renė Sriubiškienė,
Aleksandras Spundzevičius, Kęstutis
Preidžius ir Laimutė Širvydienė

Rokiškio krašto muziejuje vyko respublikinis tapytojų pleneras, skirtas garsios menininkės Monikos Bičiūnienės 100-mečiui. Plenere dalyvavo tapytojos vilnietės Danguolė Raudonikienė ir Laimutė Širvydienė, kupiškietė Renė Sriubiškienė, biržietis Kęstutis Preidžius, rokiškiečiai Aleksandras Spundzevičius ir Rasa Čypaitė. Be to, D. Raudonikienė atsivežė anūką Marių, gyvenantį Norvegijoje. Jis buvo plenero mokinys, dirbo kartu su senele ir nutapė vieną darbelį.


Laikas ir žmonės

Žvilgsnis į Dievo kūriniją

Eleonora ČEPIENĖ

Irena Prialgauskaitė-Želvienė
Algimanto GENEVIČIAUS nuotraukos

„Dėkoju Tau, Dangaus Karaliau, už gyvenimą ir visa, ką jame radau“, – taria Irena Prialgauskaitė-Želvienė, pristatydama savo eilėraščių knygą „Laiko lašas tyloje“.

Tai jau trečioji Kaimo rašytojų sąjungos narės knyga, kuri buvo pristatyta Sedoje. Be to, I. Prialgauskaitė-Želvienė dar telkia Sedos miestelius, inicijuoja „Varduvos“ literatų rinktinių spausdinimą. Daug metų ji vadovavo Telšių vyskupijos „Caritas“, steigė grupes parapijose, nešė viltį dirbdama medicinos seserimi. Dabar, persikėlusi gyventi į tėvų sodybą, taip ją išpuošė, kad tapo pavyzdžiu kitiems. Jos eilės – tarsi maldos. Nuo begalinio žavėjimosi Dievo kūrinija – margais čiulbuonėliais, obelėle, beržo tošele – iki transcendentinių apmąstymų – „Laiko aukuras“, „Gyvenimas“, „Vyskupo Antano Vaičiaus atminimui“.


Niujorkietė apie save, emigraciją, JAV, parodas, Tėvynę…

Tapytoja Vida Krištolaitytė
Dail. Stasio POVILAIČIO nuotraukos

Dailininkės vasaros – Vilniuje, likusi metų dalis – Niujorke… Taip gyvena, dirba ir kuria niujorkietė dailininkė Vida Krištolaitytė. Ji kas metai Lietuvoje surengia savo darbų parodas. Pernai vasarą „Lietuvos aido“ galerijoje Vilniaus senamiestyje ji eksponavo savo tapybos darbus „Atlanto ciklas“. Tai paveikslai, sukurti šio vandenyno pakrantėje. Šiemet V. Krištolaitytės tapybos ir piešinių paroda „Atgaila ir meilė“  per patį vidurvasarį buvo eksponuojama Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios galerijoje.


Muziejuje gyvi prisiminimai apie rašytoją Stepą Zobarską

Vytautas Bagdonas

Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje
rašytojui Stepui Zobarskui skirtus
eksponatus apžiūri Aldona Raugaliene
su sūnumi Jonu ir vaikaite Ana

Rugsėjo antrąją Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje lankėsi iš  Konektikuto (JAV) valstijos atvykusi Aldona Raugalienė, gerai pažinojusi rašytoją Stepą Zobarską. Ponios Aldonos vyras Jonas Raugalė (miręs 2008 metų gruodžio mėnesį) buvo kilęs iš to paties Svėdasų valsčiaus Pamalaišio kaimo, kaip ir Stepas Zobarskas. Abu jie buvo vaikystės draugai. Jau spėjęs išgarsėti savo novelėmis, romanais, redagavęs žurnalus S. Zobarskas kartu su žmona Matilda Zobarskiene-Malinauskaite ir dukra Nijole į Vakarus iš Lietuvos pasitraukė pokario metais. 1947 metais atvykęs į JAV, jis pirmiausia susitiko su artimu savo draugu Jonu Raugale, kuris čia buvo atvykęs gerokai anksčiau. Kraštietis Stepui ir jo šeimai suteikė įvairiapusišką paramą. Pasak Aldonos Raugalienės, Stepas ir jo žmona nebijojo jokio darbo. Waterbury mieste jie įsidarbino fabrike, kuriame gamino metalinius segtukus. Fabriko savininkai buvo labai patenkinti jų darbu, ypač džiaugėsi M. Zobarskienės vikrumu, kruopštumu... Kai Zobarskai persikėlė į Niujorką, šimtas kilometrų irgi buvo ne kliūtis draugams susitikti...


Viskas prasideda nuo dialogo

Asociacijos „Šviesos kampelis“
vadovė Jolanta Lipkevičienė

Kaunietė Jolanta Lipkevičienė vadovauja asociacijai „Šviesos kampelis“, aktyviai dalyvauja įvairių pilietinių judėjimų veikloje. J. Lipkevičienės nuomone, žmonių abejingumas aktualioms problemoms ir pilietiškumo bei tikėjimo vertybių stoka didele dalimi nulemia šiandieninę padėtį valstybėje. Su J. Lipkevičiene kalbasi „XXI amžiaus“ laikraščio žurnalistas Giedrius Grabauskas-Karoblis.


Prancūzijos valstybinių geležinkelių nacistinė praeitis

Irena Tumavičiūtė

Bobas Blumenfieldas

2020 metais numatoma pradėti tiesti greitaeigiams traukiniams skirtą geležinkelio liniją, sujungsiančią Los Andželo ir San Fransisko miestus. Ateinančiais metais Kalifornija skelbs tarptautinius konkursus – bendra užsakymų vertė sieks 33 milijardus eurų. Viliojančių užsakymų tikisi gauti ir Prancūzijos valstybiniai geležinkeliai SNCF.

Pasak populiaraus žurnalo „Focus“, vienam JAV politikui tokios viltys nepatinka –  Kalifornijos valstijos senatorius Bobas Blumenfieldas pasiūlė įstatymo projektą, kuris žinomam Prancūzijos koncernui gali užkirsti kelią dalyvauti konkurse.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija