2010 m. rugsėjo 15 d.
Nr. 67
(1852)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Europos vyskupų „ekologinė“ piligrimystė

Mindaugas BUIKA

Ganytojai kelionėje, kurioje
skatino gamtosaugines idėjas

Sekant Šventojo Tėvo mokymu

CCEE organizuotos piligrimystės, kurioje dalyvavo kelios dešimtys vyskupų bei kitų dvasininkų, nacionaliniuose episkopatuose atsakingų už gamtosaugos klausimus, tema buvo parinkta pagal popiežiaus Benedikto XVI kreipimąsi 2010 metų Pasaulinei taikos dienai: „Jeigu nori įtvirtinti taiką, saugok kūriniją“. Popiežius Benediktas XVI pasveikino unikalią „ekologinę“ Europos katalikų vyskupų piligrimystę, palinkėdamas, kad „ši pagirtina iniciatyva sustiprintų visiems privalomą žmogiškąją pagarbą, jautrumą ir atsakomybę už Dievo mums dovanotą kūriniją“. Šiuos Šventojo Tėvo palinkėjimus rugsėjo 1–5 dienomis vykusios maldingos kelionės dalyviams jo vardu Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininkui Estergomo (Budapeštas) arkivyskupui Vengrijos primui kardinolui Peteriui Erdui adresuotoje telegramoje perdavė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcizijus Bertonė.  


Popiežius primena reliatyvizmo pavojų politikoje

Mindaugas BUIKA

Popiežių Benediktą XVI sveikina
Europos Tarybos parlamentinės
asamblėjos vadovai

Europos Tarybos sukūrimo ištakos

Audiencijoje priėmęs Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos vadovus (biuro narius) popiežius Benediktas XVI pabrėžė vertybinių nuostatų svarbą nacionalinėje ir tarptautinėje politikoje. Rugsėjo 8 dieną Vatikane vykęs susitikimas buvo skirtas Europos žmogaus teisių konvencijos 60-ųjų metinių sukakčiai. 1949 metais įkurtai Europos Tarybai (nepainioti su Europos Sąjunga) priklauso 47 valstybės nuo Azerbaidžano iki Maroko, kuriose iš viso gyvena apie 800 milijonų piliečių. Šios vienos iš seniausių dabar veikiančių tarptautinių organizacijų, kurios būstinė yra Strasbūras, narėmis yra beveik visos Europos šalys, išskyrus Baltarusiją, Kazachstaną ir Kosovą. Šventasis Sostas Europos Taryboje turi nuolatinio stebėtojo statusą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija