2010 m. rugsėjo 15 d.
Nr. 67
(1852)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Viskas prasideda nuo dialogo

Asociacijos „Šviesos kampelis“
vadovė Jolanta Lipkevičienė

Kaunietė Jolanta Lipkevičienė vadovauja asociacijai „Šviesos kampelis“, aktyviai dalyvauja įvairių pilietinių judėjimų veikloje. J. Lipkevičienės nuomone, žmonių abejingumas aktualioms problemoms ir pilietiškumo bei tikėjimo vertybių stoka didele dalimi nulemia šiandieninę padėtį valstybėje. Su J. Lipkevičiene kalbasi „XXI amžiaus“ laikraščio žurnalistas Giedrius Grabauskas-Karoblis.


Istorija ir dabartis

Pasikalbėjimas tarpusavyje

Kas ta šimtametė „Aušrinė“ lietuvių mokykloms?

Irena Tumavičiūtė

Sūduvos sūnus, kultūros istorikas, Vilniaus zanavykų bendrijos pirmininkas, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos narys Albinas Vaičiūnas prikelia mūsų tautos dvasios milžinų darbus, jų nuopelnus Lietuvai. Jam, buvusiam gulago kaliniui, pirmiausia rūpi, kad ateinančios kartos sužinotų apie darbus Lietuvai tų žmonių, kurie XX amžiuje nuožmių okupantų buvo atplėšti nuo Tėvynės ar priversti palikti gimtinę. A. Vaičiūno iniciatyva į Lietuvą grįžo rašytojai Vytautas ir Stasys Tamulaičiai, istorikas ir kunigas Jonas Matusas, teisininkas, politikas, visuomenės veikėjas Stasys Šilingas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija