2010 m. spalio 1 d.
Nr. 71
(1856)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ BIČIULIAI


 

Šiame numeryje:

Sveikinimai
„XXI amžiui“

Oligarchijos miglos

Baltijos šalių
žvalgybos
traktuojamos kaip
agresyvios
ir pavojingos

Pakylėti
kryžiaus dvasios

Melstis
ar pasirodyti?

Iš kalbos
maža naudos

Svarbiausia,
ką turi
žinoti žmogus

Atsiliepkite
atpažinusieji

Keliais sakiniais

Popiežius britų vyskupams apie sielovados prioritetus

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas bendrauja su Didžiosios
Britanijos seminaristais

Naujoji evangelizacija

Svarbiu ir tarsi popiežiaus Benedikto XVI vizitą į Didžiąją Britaniją apibendrinančiu įvykiu tapo jo susitikimas su šalies katalikų vyskupais. Šventasis Tėvas su ganytojais susitiko rugsėjo 19 dieną, netrukus po Birmingeme vadovautos kardinolo Džono Henrio Niumeno beatifikacijos, katalikiškoje Oskoto kolegijos koplyčioje. Ši vieta – simbolinė, nes kaip tik čia pirmą kartą rinkosi 1850 metais po kelių Reformacijos persekiojimo ir draudimo šimtmečių popiežiaus Pijaus IX atkurta Anglijos katalikų hierarchija. Istorinėje asamblėjoje dalyvavo ir į katalikybę atsivertęs, o dabar palaimintuoju paskelbtas kardinolas Dž. Niumenas, kalbėjęs apie naująjį pavasarį atsikūrusioje britų katalikų bendruomenėje.


„XXI amžius“ svečiavosi Nemakščiuose

Romas BACEVIČIUS

Edvardas ŠIUGŽDA

Nemakščių klebonas kun. Stasys
Šlepavičius ir grupė „XXI amžiaus“
redakcijos darbuotojų su jo padovanota
žvake prie Nemakščių bažnyčios
Vaido GREIČIAUS nuotrauka

„XXI amžiaus“ redakciją dažnai pakviečia į svečius, tačiau surasti laisvą dieną kur nors išvažiuoti didesniam būriui darbuotojų nelengva – turime daug darbo, kurio rezultatas – dukart per savaitę išeinantis mūsų laikraštis. Tačiau „XXI amžiaus“ 20-metis – labai tinkama proga išvykai, todėl septyniese (tiek tilpo į redakcijos mikroautobusą) patraukėme į kelionę. „XXI amžiuje“ ne kartą esame rašę apie Nemakščių parapiją, čia atliekamus  gražius darbus, taigi nusprendėme patys pamatyti ir įsitikinti, kaip visa tai atrodo. Nemakščių klebonas kun. Stasys Šlepavičius mielai sutiko priimti „XXI amžiaus“ darbuotojus ir  supažindinti su savo parapija. Iš Kauno nuvažiavę 100 kilometrų automagistrale Klaipėdos link, atsidūrėme pirmojoje Telšių vyskupijos parapijoje – Nemakščiuose. Šios parapijos didžioji dalis yra Raseinių rajone, tačiau ji priklauso jau ne Kauno arkivyskupijai. Malonus Nemakščių klebonas pirmiausia pakvietė pusryčių, kuriuos pagamino jo šeimininkė ponia Laimutė Riškienė.


Ganytojiškas vertinimas ir paskatos

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Keitas O’Brajenas

Padėka Popiežiui ir vizito rengėjams

 Popiežiaus Benedikto XVI sėkmingą vizitą į Didžiąją Britaniją šalies vyskupai įvertino dar Šventajam Tėvui būnant jų tėvynėje ir padėkojo už vietinės Katalikų Bažnyčios gyvenimo žadinimą ir senųjų krikščioniškų šaknų gaivinimą. Paskutiniame Popiežiaus susitikime su Jungtinės Karalystės katalikų ganytojais Birmingeme rugsėjo 19 dieną kalbėjęs Škotijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Edinburgo arkivyskupas kardinolas Keitas O’Brajenas priminė, kad Šventojo Tėvo atvykimas simboliškai sutapo su IV amžiuje gyvenusio škotų tautos apaštalo šv. Niniano liturgine švente.


Neišnėrusi iš Dievo meilės gelmės

Kun. Vytenis Vaškelis

Kas gi tu esi, šv. Teresėle, kad tau reiškiama pagarba jau seniai peržengė Katalikų Bažnyčios „teritoriją“? Pasak teologo, žinomo biografinių knygų autoriaus Kristiano Feldmano (Christian Feldmann), tavimi žavisi ne tik įvairūs religijų bei kultūros pasaulio asmenys, bet tave teigiamai vertina kai kurie ateistai monarchistai, o antai Kaire musulmonai (!), norėdami tave pagerbti, pastatė net katalikišką baziliką.


Tėviškės lobiai

Penktadienio kelionė po tris vyskupijas

Romas BACEVIČIUS

Edvardas ŠIUGŽDA

Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

„XXI amžiaus“ redakcija, minėdama 20-metį savo kelionę pradėjo nuo Nemakščių. Tolesnį maršrutą pasiūlė Dubysos regioninio parko direkcijos vyr. specialistas (ekologas) Vaidas Greičius, aktyvus Nemakščių klebono pagalbininkas. Kartu su grupe laikraščio darbuotojų keliavo ir Nemakščių klebonas kun. Stasys Šlepavičius.

Adakavas – viena seniausių Tauragės rajono gyvenviečių. Čia archeologai yra radę akmenines trinamąsias girnas, kurias naudojo akmens, bronzos amžiuje. Adakave buvusi grupė II – III amžiaus pilkapių, kuriuos XIX amžiuje tyrinėjo Dionizas Poška. Aptikti granitiniai kapai su II–III amžių papuošalais, netgi romėniška segė. Šie radiniai buvo saugomi Kuršo muziejuje Jelgavoje, o nuo 1963 metų – Istorijos ir etnografijos muziejuje Vilniuje. XX a. šeštajame dešimtmetyje statant mechanines dirbtuves pilkapiai buvo sunaikinti. Į gamtos ir kultūros paminklų sąrašą įtrauktas ir Adakavo parkas su dvaro ansambliu. Dvaro ansamblis pradėjo formuotis XVIII a. viduryje. Apie 1750 metus Jonas Adakauskis pastatė pirmuosius medinius dvaro rūmus, pradėjo kurti parką, o 1793 metais pastatė ir medinę Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. 1911 metais bažnyčia atnaujinta. Savo forma ji primena paaukštintą tradicinį gyvenamąjį namą, stačiakampio plano, su prišlieta zakristija, bokšteliu. Joje įrengti keturi barokiniai altoriai. Lietuvaičių švietimo draugija (slaptosios vienuolės) 1925 metais čia įkūrė dvimetę mergaičių žemės ūkio mokyklą. 1932 metais įsigytos medinės Kryžiaus kelio stotys, darytos Italijoje. Jos ir yra šios bažnyčios vertingiausi eksponatai. Asta Šlepavičienė, Nemakščių klebono brolienė, aprodė bažnyčios vidų (pačią bažnyčią aptarnauja Skaudvilės altaristas kun. Albinas Arnašius), parodė, kaip galima pakeisti pagrindinio altoriaus paveikslą ir pakėlė per Šv. Jono atlaidus rodomą šv. Jono Krikštytojo paveikslą (sumontuotas mechanizmas leidžia pakelti paveikslą), papasakojo apie Venecijoje gamintas Kryžiaus kelio stotis, o paskui nuvedė prie unikalių vargonų, kurių Lietuvoje tėra tik dvi kopijos – čia, Adakave, ir Vilniuje. A. Šlepavičienė ne tik papasakojo unikalių vargonų istoriją, bet ir pagrojo jais.


Bendruomenėse

Bendrumas daro nuostabius dalykus

Bronius VERTELKA

Iš kairės: mokytoja Jūratė Dabžanskienė
(pritūpusi), Raseinių kultūros centro
Žaiginio filialo vadovas Arūnas
Birvinskas, bibliotekininkė Jolanta
Žukauskienė, Šiluvos vikaras
kun. Ramutis Janšauskas ir bendruomenės
pirmininkas ūkininkas Albinas Kuvikas

Žemaitijoje, Žaiginio bažnytkaimyje, šventės švenčiamos bendrai. Išmonės nestokojama švenčiant Antanines (turi šv. Antano Paduviečio bažnyčią). Šiemet šv. Antano atlaidai sutapo su šienapjūtės pradžia, todėl kartu vyko Pirmosios pradalgės iškilmės. Baigiantis metams po šv. Mišių bažnyčioje kartu einama prie bendruomenės namų išsikerojusios šventiškai išpuoštos eglės. Praleisti šventes kartu padeda 2003-aisiais įkurta kaimo bendruomenė „Bitupis“. „Noras daugiau nuveikti, sutelkti kaimynus bendravimui buvo pagrindinis tikslas, dėl kurio būrėmės į bendruomenę. Tvarkyti miestelio aplinką, įgyvendinti projektus įmanoma tik sutelktomis jėgomis. Bendraujant su mokykla, parapija, būnant visiems drauge gaunamas geresnis rezultatas“, – aiškino bendruomenės pirmininkas Albinas Kuvikas.


Aukštaitis – trijų Dzūkijos parapijų klebonas

Kun. Pranciškus Čivilis

Su aukštaičiu, kilusiu iš Molėtų rajono Inturkės parapijos, Senosios Varėnos, Babriškių ir Akmens parapijų klebonu kun. Pranciškumi ČIVILIU, konkurse Lietuvos kaimo spinduliai 2009 pelniusiu Kaimo dvasininko nominaciją, kalbasi „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA.

 

Lapkričio viduryje bus 25-eri metai, kai dirbate su varėniškiais. Didžiausias Jūsų darbo rezultatas čia – gražuolė Senosios Varėnos bažnyčia. Kada kilo mintis statyti šventovę?


Bendruomenėse

Klebonas grožį kuria trijose parapijose

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Berniukai mielai pjauna žolę Pajūrio
bažnyčios šventoriuje

Sakoma, kad būti klebonu – garbinga. Jeigu šito paklaustume Šilalės dekanato kunigo Mykolo Petrausko, aptarnaujančio net tris – Pajūrio, Tenenių ir Didkiemio – parapijas, išgirstume: „Vyskupas kunigą klebonu skiria ne „karaliauti“ ar didžiuotis šiuo titulu, o tarnauti tikintiesiems. Tai atsakingos ir nelengvos pareigos.“

Kai kun. M. Petrauskas Telšių vyskupo Jono Borutos SJ buvo paskirtas klebonu į Pajūrio parapiją ir dar aptarnauti Tenenių bei Didkiemio parapijas, šis pareigingas kunigas iš karto ėmėsi ne tik pastoracinių, bet ir visų trijų parapijų ūkinių reikalų. Pirmiausia pradėjo tvarkyti kleboniją, kad pačiam būtų jauku gyventi ir ne gėda būtų parapijiečius priimti. Kartu vyko ir Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčios atnaujinimo, jos gražinimo darbai. Kun. M. Petrausko žvilgsnis nukrypo ir į pradėtus renovuoti šalia bažnyčios stūksančius parapijos namus. Pasak kun. M. Petrausko, bene daugiausia kantrybės prireikė beldžiantis į įvairias firmas, ieškant lėšų bei medžiagų pastato renovacijai. Dirbo, plušėjo ir pats klebonas, dėkojo parapijiečiams, Šilalės rajono savivaldybei ir visiems rėmėjams už kiekvieną paslaugą, paramą. Bendromis visų pastangomis atsirado jaukūs ir erdvūs Pajūrio Švč. Trejybės parapijos namai. Įvykdžius šį nelengvą darbą kun. M. Petrauskui kilo mintis tarp parapijos namų ir bažnyčios sumūryti Švč. Mergelės Marijos Lurdo stebuklingosios Dievo Motinos grotą, tuo pažymint Lurdo Dievo Motinos jubiliejų. Kas sumanyta – padaryta. Grota jau pastatyta, joje stovi Dievo Motinos ir šv. Bernadetos statulėlės, visada pamerkta gėlių, dega žvakės... Ties grota pasimelsti sustoja ir senas, ir jaunas. Jokia pikta ranka nedrįsta pasikėsinti į šį statinį. Pajūriškiai sako, kad kur grožis – ten ir pagarba...


Bendruomenėse

Apie dzūkus ir Dzūkiją

Alvyra Grėbliūnienė

Juozas Kuckailis su seserimi Angele

Ne tik dzūkus, bet ir istorijos mėgėjus nudžiugino nauja žurnalisto, metraštininko, kraštotyrininko Juozo Kuckailio knyga „Dzūkai 2“. Tai 2006 metais išleistosios knygos „Dzūkai“ tęsinys. Jos pristatymas vyko Leipalingio laisvalaikio salėje.

 Bibliotekininkė Asta Gudaitienė įžanginiame žodyje sakė, kad į J. Kuckailio knygą sudėti pasakojimai apie brangų širdžiai kampelį, miestelius, žymių, lig šiolei nepaminėtų dzūkų nuveiktus darbus, gyvenimą, laisvės kovas.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Žalgirio mūšio aidai dailininkų darbuose

Gintarė Martinaitienė

Arvydas Bagdonas Sintautų
plenere dalyvavo jau trečią kartą

Rugpjūčio 15-ąją Sintautuose prasidėjęs tarptautinis menininkų pleneras „Atsiliepk – Žalgiris šaukia!“ baigėsi parodos atidarymu. Plenere dalyvavę septyni dailininkai džiaugėsi produktyviai praleistu laiku. Plenere dalyvavo šeši dailininkai iš Lietuvos: Valė Vaitkuvienė, Lionė Grigaliūnaitė, Alina Kasiulaitytė, Ieva Bunokaitė, Arvydas Bagdonas, Valentinas Ajauskas ir dailės mokytoja Irina Lorer iš Gusevo (Rusijos Federacijos).


Grybų šventėje grybų netrūko

Rūta Averkienė

Grybavimo čempionai su rajono
mero pavaduotoju Alvydu
Valeiša ir meru Vidu Mikalausku,
įsteigusiu savo taurę

Penkioliktoji Grybų šventė, tradiciškai prasidėjusi aštuntuoju Lietuvos grybavimo čempionatu Marcinkonių kaimo miškuose Varėnos rajono savivaldybės mero taurei laimėti, iki vėlaus vakaro tęsėsi daugybe renginių Varėnos miesto parke.

Čempionatas nenuvylė

Šiemet Varėnos krašto pušynėliai grybautojus visą sezoną lepino grybų gausa, todėl ir paskutinį rugsėjo šeštadienį Marcinkonyse įvykęs aštuntasis grybavimo čempionatas nenuvylė nei organizatorių, nei gausaus būrio dalyvių. Šiemet dėl Varėnos rajono mero įsteigtos taurės varžėsi 31 komanda iš įvairių Lietuvos regionų – iš viso 124 grybautojai.


Tikėjimas teikia viltį ir meilę

Šakių dekanato dekanas
kanauninkas Donatas Jasulaitis
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Griškabūdžio miestelis aidėjo nuo skelbiamo Dievo žodžio. Per Bažnyčios viduje esantį garsiakalbį net ir miestelio gatvėmis vaikštinėjantys gyventojai galėjo girdėti kiekvieną apeigų metu ištartą žodį. O užsukęs vidun smalsuolis būtų išvydęs, kad šv. Mišias aukoja net septyni kunigai. Pasirodo, tiek daug kunigų į šią bažnyčią buvo susirinkę dėl to, kad Kunigų metais kiekvieną pirmąjį mėnesio ketvirtadienį dekanato kunigai rinkdavosi kurioje nors parapijoje aukoti šv. Mišių, konferencijai ir pabendravimui. Tai paskatino apie kunigystę, jos ypatumus, tikinčiųjų santykį su Dievo tarnais pasikalbėti su Šakių dekanu, Kudirkos Naumiesčio klebonu kanauninku Donatu Jasulaičiu.


Lietuvoje spaudimas žiniasklaidai yra politiškai subtilus

Žurnalo „Veidas“ leidėjas
Algimantas Šindeikis

Su populiaraus žurnalo „Veidas“ leidėju Algimantu Šindeikiu apie JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos spaudos specifiką, popierinės lietuviškosios žiniasklaidos ateitį, sunkumus leidžiant žurnalus, piniginę internetinių portalų vertę, politiškai subtilų spaudimą žiniasklaidai bei skirtumus tarp plytų fabriko ir leidinio kalbasi „XXI amžiaus“ žurnalistas Gintaras Visockas.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Pagerbtas Dievo Motinos Vardas

Adorantės ir ministrantai
su kunigais (iš kairės) klebonu
kun. Eduardu Steponavičiumi,
kunigu svečiu Vytautu Tamašausku
ir adorančių globėja
Stanislava Sugintiene po atlaidų

UPYNA. Rugsėjo 12-ąją Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje vyko tituliniai atlaidai. Upynos klebonas kun. Eduardas Steponavičius čia dirba dar tik vienerius metus, tačiau jau spėjo gerai pažinti visas savo „valdas“, pabendrauti su tikinčiaisiais, suprasti jų džiaugsmus, bėdas. Ypač jam rūpi vaikų religinis auklėjimas šeimose. Pasak jo, pirmuosius religinius pagrindus vaikas turi gauti būtent šeimoje, paskui – tikybos pamokose, katechezės metu, kol pagaliau bręstantis jaunuolis pats pradeda norėti eiti bažnyčion. Be pagrindinės Upynos parapijos, klebonui priklauso Girdiškės ir Varsėdžių parapijos. Nemažą dėmesį kun. E. Steponavičius skiria gražiam ir prasmingam atlaidų organizavimui. Pasak jo, į atlaidus atvyksta ir tie tikintieji, kurie retai lankosi bažnyčioje. Todėl iškilmingi, patraukliai suorganizuoti atlaidai, kai juose dalyvauja kunigas svečias, per Votyvą ir Sumą gebantis pasakyti prasmingų homilijų, gali ir abejingą tikintįjį patraukti dažniau apsilankyti bažnyčioje.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Vairuotojų ir automobilių laiminimo diena

Kun. Eduardas Steponavičius šventina
automobilį prie Upynos bažnyčios

UPYNA–GIRDIŠKĖ–VARSĖDŽIAI. Jau antri metai paskutinį rugsėjo sekmadienį Lietuvoje minima Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Rugsėjo 26-ąją tikintieji jau antrą kartą automobiliais atriedėjo į šv. Mišias, kurias Varsėdžių, Upynos ir Girdiškės bažnyčiose aukojo Upynos parapijos klebonas kunigas Eduardas Steponavičius. Prie visų trijų bažnyčių išsirikiavo automobiliai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija