2010 m. spalio 1 d.
Nr. 71
(1856)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Vairuotojų ir automobilių laiminimo diena

Kun. Eduardas Steponavičius šventina
automobilį prie Upynos bažnyčios

UPYNA–GIRDIŠKĖ–VARSĖDŽIAI. Jau antri metai paskutinį rugsėjo sekmadienį Lietuvoje minima Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Rugsėjo 26-ąją tikintieji jau antrą kartą automobiliais atriedėjo į šv. Mišias, kurias Varsėdžių, Upynos ir Girdiškės bažnyčiose aukojo Upynos parapijos klebonas kunigas Eduardas Steponavičius. Prie visų trijų bažnyčių išsirikiavo automobiliai.

Šv. Mišių metu kun. E. Steponavičius kalbėjo: „Šios dienos esmė – maldos, paremtos apreikštuoju Dievo žodžiu, už vairuotojus ir keliaujančiuosius. Juk kiekvienas trokštame, kad kelionėse ir nepakartojamo gyvenimo aplinkybėse patirtume Dievo Apvaizdos pagalbą. Džiugu, kad žmonių sąmonėje auga pagarba kitam, išmokome pagelbėti ir pasirūpinti šalia esančiais ir keliuose sutinkamais žmonėmis. Linkiu apdairumo ir stiprybės, kad Jus ramybės ir gero pasisekimo keliu lydėtų šventieji angelai ir keliaujančiųjų globėjas šv. Kristoforas“.

Šiomis klebono įžangoje išsakytomis intencijomis ir už šių parapijų tikinčiuosius, žuvusius autoavarijose, meldėsi Girdiškės, Upynos ir Varsėdžių tikintieji. Po šv. Mišių susirinkus prie šventoriaus vartų kun. E. Steponavičius dar kartą kreipėsi į tikinčiuosius: „Susirinkome melsti, kad Viešpats Jėzus – mūsų gyvenimo ir tikėjimo tikrasis Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, palaimintų bei rūpestingai globotų mus, keliaujančius šios žemės keliais, ir šiuos automobilius. Mūsų kasdienybė pasižymi mobilumu ir keliavimu, todėl kelyje praleidžiame daug laiko. Keliaujame darbo reikalais, skubame į pagalbą kitiems, iškylaujame, pažindami Dievo sukurto pasaulio grožį ir sutikdami naujus žmones. Tikinčiajam kelionė tampa tobulėjimo ir šventumo keliu, padedančiu ugdyti savyje tokias krikščioniškąsias dorybes kaip atsakomybė už save ir kitus eismo dalyvius, išmintingumas, kantrumas, artimo meilė. Keliaudami, o ypač vairuodami transporto priemones, nesame vieni. Sutinkame daug kitų eismo dalyvių ir tampame dalyviais savitos bendrystės, kuri reikalauja savitvardos, protingumo, mandagumo, paslaugumo ir, žinoma, gero kelių eismo taisyklių pažinimo bei jų laikymosi. Kelyje praktikuojamas dvasingumas įprasmina šį mūsų gyvenimo tarpsnį, praturtina mūsų gyvenimo ir tikėjimo patirtį. Tebūnie mūsų kelionės prasmingos, saugios ir palaimingos, kad visada būdami vieningi su Dievu ir jo padedami dorai ir kilniai elgtumės kelyje, o keliavimas neštų tą gėrį, kurio siekiame.“

Parapijų chorams užgiedojus šiai progai skirtą giesmę, klebonas švęstu vandeniu palaimino kiekvieną automobilį, linkėdamas sėkmingos kelionės.

Vytautas STANIULIS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija