2010 m. spalio 1 d.
Nr. 71
(1856)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Melstis ar pasirodyti?

Šiluvos atlaidai visada sutraukia minias žmonių. Visi Marijos, Šiluvos Karalienės, prašo pagalbos sau, šeimai, artimiesiems, žinoma, yra už ką ir padėkoti. Bet labiausiai šiandien reikia visuotinės atgailos. Senajame Testamente skaitome, kad kai tautai būdavo sunku, Dievas kalbėjo per pranašus, kaip reikia gyventi ir dažniausia nurodydavo atgailauti.

Šiandien mūsų pranašai yra vyskupai, kunigai, kuriems turi rūpėti ne tik tautos gerovė. Šitokio paraginimo pasigedau vieno vyskupo pamoksle. Kad neprarastume vilties, kada tiek žmonių neturi darbo, neturi pragyvenimo šaltinio, žinoma, reikia melstis. Bet kam tas išskirtinumas valdžiai (kuri atsakinga už nedirbančius, skurstančius). Jeigu valdžios pareigūnai atvažiavo melstis, tai joks nuopelnas – gal jie atvažiavo pasirodyti kaip fariziejai, tai irgi nėra už ką dėkoti.

Labai trūksta viešų mons. V. Jalinsko pamokslų, jo išminties ir įžvalgumo. Nereikia pataikauti valdžiai – vienas Dievas yra valdžia.

Regina

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija