2010 m. spalio 1 d.
Nr. 71
(1856)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Sveikinimai „XXI amžiui“

„XXI amžiaus“ redaktoriui Edvardui Šiugždai

Nuoširdžiausiai sveikiname Jus ir visą redakciją, laikraščio bendradarbius ir rėmėjus laikraščio 20-ojo jubiliejaus proga.

Sunkus buvo „XXI amžiaus“ dvidešimties metų kelias, bet laikraštis nepasidavė nei politiniams skersvėjams, nei reklaminėms vilionėms, o išliko ištikimas katalikiškųjų vertybių gynėjas. Linkime propaguoti krikščioniškąją mintį, skatinti Lietuvos žmones nepasiduoti hedonistinės kultūros vilionėms, nepasukti turto ir malonumų siekimo keliu, vedančiu į moralinį pakrikimą. Linkime išlikti švyturiu, padedančiu tautai sugrįžti prie krikščioniškųjų vertybių, be kurių nesukursime gražesnio gyvenimo. Sėkmės Jums ir visai Lietuvai!

VšĮ „Krikščioniškosios kultūros instituto“ vardu
A. Račas, instituto patarėjas, signataras
D. Lileikienė, direktorė
Kelmės parapijos Vyrų katalikų brolijos vardu
V. Eitmantis, koordinatorius
Kun. A. Urbelis, Kelmės parapijos klebonas, dekanas

*   *   *

Sveikiname „XXI amžiaus“ laikraščio redakciją ir redaktorių Edvardą Šiugždą su laikraščio 20-mečiu. Jūsų laikraštis laikosi patriotiškų ir krikščioniškų nuostatų, o būtent tokių nuostatų šiandien labai trūksta Lietuvoje. Laikraštyje daug vietos skiriama katalikų gyvenimo naujienoms, apžvelgiamos mūsų krašto politinės ir visuomeninės aktualijos, pateikiama tarptautinių įvykių analizė, nagrinėjami slaptųjų tarnybų veiklos užkulisiai, daug dėmesio skiriama ir kultūrinių renginių apžvalgoms.

Linkime visiems „XXI amžiaus“ laikraščio darbuotojams Dievo palaimos, stiprybės, ištvermės, kūrybinių idėjų gausos puoselėjant krikščioniškas ir patriotines vertybes, skleidžiant tiesą ir ugdant pilietinę visuomenę.

Judėjimas „Vytis“

*   *   *

Nuoširdžiai sveikiname „XXI amžių“ su 20-mečiu.  Dėkojame redaktoriui ir visiems į laikraštį rašantiems už puikius straipsnius. Linkime sveikatos, stiprybės, sėkmės ir Dievo palaimos.

Pakruojo katalikų moterų draugija

 

Gerb. Redaktoriau ir „XXI amžiaus“ laikraščio darbuotojai,

jaučiame malonią pareigą prisijungti prie Jūsų ištikimiausių katalikų gerbėjų bei rėmėjų būrio ir nuoširdžiai Jus pasveikinti 20 metų sukakties proga. Meldžiame Jums gausios Aukštybių palaimos ir globos bei linkime kantrybės ir ištvermės, vilties, dvasios ir kūno stiprybės sunkiame ir atsakingame Tautos krikščioniškų vertybių puoselėjimo darbe.

Trumpame pasveikinime net ir sunku išsakyti visa tai, ką šviečia mūsų širdys ir sako protas. Su nuoskauda tenka konstatuoti, kad mūsų vadinamoje katalikiškoje Lietuvoje formalių katalikų yra pasisakę lyg ir daug, bet tikrų rimtai mąstančių ir gyvenančių pagal Kristaus Evangeliją maža…

Lietuvos katalikai, nelikite abejingi, palaikykite ir paremkite laikraštį, skaitykite jį ir platinkite šeimose, giminėse, parapijose. Priimkime šį leidinį kaip krikščioniškos minties, kultūros, istorinių, dvasinių vertybių lobyną.

Su didžia pagarba ir dėkingumu

Genovaitė ir Stanislovas PONIŠKAIČIAI,
„XXI amžiaus“ skaitytojai  nuo pat pirmojo numerio

Vilkaviškis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija