2010 m. spalio 6 d.
Nr. 72
(1857)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Gyvybinis religijos įnašas į politinį procesą

Mindaugas BUIKA

Buvę Didžiosios Britanijos
premjerai šalies parlamento
seniausioje Vestminsterio
salėje plojimais sutinka
popiežių Benediktą XVI

Šv. Tomo Moro bylos pamokos

Praėjusio vizito Didžiojoje Britanijoje metu popiežius Benediktas XVI  pasakė istorinę kalbą šalies parlamento seniausioje ir garsiausioje Vestminsterio salėje (Westminster Hall), kurioje jis dar kartą išdėstė savo socialinio mokymo principus apie tikėjimo ir proto, religijos ir politikos sąsajas. Šios dar 1099 metais statytos patalpos mena svarbius Bažnyčios ir valstybės santykių etapus, kurie suvaidino esminį vaidmenį Jungtinės Karalystės istorijoje. Pavyzdžiui, kaip tik čia 1535 m. liepos 1 dieną žymusis valstybininkas ir filosofas Tomas Moras buvo pasmerktas mirčiai už „išdavystę“, tai yra už tai, kad atsisakė pripažinti tuometinį karalių Henriką VIII aukščiausiu „nacionalinės“ Bažnyčios vadovu.


Popiežiaus mokymo politinis pripažinimas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI Didžiosios
Britanijos premjerui Deividui
Kameronui pristato jį lydinčius
Vatikano dvasininkus

Prioritetas ištikimybė sąžinei ir atsakomybei

Popiežiaus Benedikto XVI mokymas apie būtinumą išsaugoti krikščioniškąsias šaknis Didžiojoje Britanijoje neliko neišgirstas. Tą patvirtino ir šalies vyriausybės vadovas Deividas Kameronas. Konservatorių partijai nuo 2005-ųjų vadovaujantis ir šiemet po laimėtų parlamento rinkimų premjeru tapęs politikas atsisveikinimo kalboje Šventajam Tėvui patvirtino, kad „tikėjimas yra mūsų šalies visuomeninio audinio dalis: visuomet toks buvo ir visuomet bus. Kaip jūsų Šventenybė sakėte, tikėjimas nėra problema, kurią įstatymdaviai turi spręsti, bet mūsų nacionalinių debatų gyvybinga dalis. Ir mes tuo didžiuojamės.“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija