2010 m. spalio 13 d.
Nr. 74
(1859)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Vatikanas apie globalinę vystymo programą

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Piteris Turksonas
kalba iš Jungtinių Tautų
Organizacijos tribūnos

Padėti vargšams

Religiniai pasaulio krikščionių lyderiai, pripažinę pažangą įgyvendinant prieš dešimtmetį JTO priimtą Tūkstantmečio vystymo tikslų (TVT) programą, kartu pažymėjo, kad dar reikia tolesnio tarptautinio susitelkimo. Apie tai buvo kalbama rugsėjo 20–22 dienomis Niujorke vykusioje viršūnių konferencijoje, kurioje dalyvavo beveik dviejų šimtų valstybių vadovai. Pagal 2000 metais priimtą TVT programą, iki 2015-ųjų skurde gyvenančių žmonių skaičius pasaulyje turi būti sumažintas perpus. Jau dabar aišku, kad šis tikslas nebus įgyvendintas – tiek dėl sunkios ekonominės krizės nulemto finansavimo stygiaus, tiek ir dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo stokos.


Tęsiamas katalikų ir stačiatikių teologinis dialogas

Mindaugas BUIKA

Vienoje vykusio Tarptautinės mišrios
Katalikų Bažnyčios ir Stačiatikių
Bažnyčios teologinio dialogo
komisijos susitikimo dalyviai.
Pirmoje eilėje centre (iš kairės):
Austrijos sostinės arkivyskupas
kardinolas Christofas Šionbornas,
Pergamono metropolitas Joanis
(Ziziulas) ir Popiežiškosios
krikščionių vienybės tarybos
pirmininkas arkivyskupas Kurtas Kochas

Vienoje surengtas susitikimas

Rugsėjo 22–27 dienomis Austrijos sostinėje Vienoje vykusioje 12-oje Tarptautinės mišrios Katalikų Bažnyčios ir Stačiatikių Bažnyčios teologinio dialogo komisijos sesijoje buvo toliau nagrinėjamas apaštalo šv. Petro įpėdinio Romos vyskupo vaidmuo Visuotinėje Bažnyčioje. Susitikime buvo aptariami dokumento apmatai apie Popiežiaus primatą, galiojusį pirmajame krikščionybės tūkstantmetyje, kai Vakarų Bažnyčia ir Rytų Bažnyčia dar nebuvo pasidalijusios, ir kokiais aspektais ta patirtis taikytina dabar, galimai atstatytos vienybės sąlygomis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija