2010 m. spalio 15 d.
Nr. 75
(1860)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Graži parapijos šventė

Per Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidus pašventintas „Caritas“ dovanotas Rožinis  ir penkios vėliavos

„Caritas“ moterys neša
naujas padovanotas vėliavas

KĖDAINIAI. Spalio 10-ąją, sekmadienį, Šv. Jurgio bažnyčioje buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidai, parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius pašventino parapijos „Caritas“ bažnyčiai padovanotą didįjį Rožinį ir penkias vėliavas, skirtas atgautos Lietuvos laisvės 20-mečiui. Iškilmės vyko per Sumos šv. Mišias, į kurias susirinko ne tik gausus parapijiečių būrys, bet ir Kėdainių šauliai, rajono valdžios atstovai. Šv. Mišios prasidėjo procesija iš šventoriaus į bažnyčią, kurios priekyje ėjo parapijos „Caritas“ atstovės, pasipuošusios naujais apsiaustais. Klebonas kun. A. Stanevičius, pradėdamas šv. Mišių auką, priminė, kaip krikščionis, prieš daug amžių patekusius į bėdą, Švč. Mergelė Marija mokė semtis stiprybės Rožinio maldoje. Joje stiprybės sėmėsi ir iš tėviškės į nežinią tremiami mūsų tėvai ar protėviai, o tolimose tremties vietose pasilikdavo kelis duonos trupinėlius, kad galėtų susiverti Rožinį ir kalbėti jo maldas, prašydami Švč. Mergelės Marijos užtarimo. Per sunkiausius tremties metus jie išliko žmonėmis ir krikščionimis. Malda stiprino ir partizanus, ir visus, kurie norėjo laisvos Lietuvos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija