2010 m. spalio 15 d.
Nr. 75
(1860)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Bažnyčios šventoriuje atkasti žmonių palaikai

Vytautas Bagdonas

Anykščių Šv. apaštalo evangelisto
Mato bažnyčios šventoriuje kasant
griovius lietaus kanalizacijai
atkasti žmonių palaikai

Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios šventoriuje anykštėnų firma UAB „Termotaupa“ kasa griovius būsimai lietaus kanalizacijai.  Kasdami žemę  metro gylyje statybininkai atkasė žmonių kaulų. Darbai tuoj pat buvo sustabdyti. Tolesni žemės kasimo darbai buvo tęsiami jau prižiūrint iš sostinės atvykusiam archeologui Eugenijui Butėnui. Pasirodo, Anykščių bažnyčios šventoriuje yra palaidota ir daugiau žmonių. Archeologas kelių metrų plote atkasė dvi kaukoles ir keletą kaulų, kitoje vietoje vėl surasta žmonių kaulų, buvo atkastas dar neblogai išsilaikęs skeletas...

Visi šie netikėti radiniai bus nuvežti ištirti į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, kur galutines išvadas pateiks antropologas prof. Rimantas Jankauskas. Tyrimų metu bus nustatyta kokio amžiaus, lyties buvo mirusysis, kada galėjo būti palaidotas ir t. t.

Pirminiais duomenimis, tie žmonės buvo palaidoti XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje. Neabejojama, kad toje vietoje būta kapinių. Ant aukštumos stovėjo net 150 metų tarnavusi anykštėnams senoji bažnyčia, nugriauta 1896–1898 metais. Prie bažnyčios tikriausiai ir buvo kapai. O gal žmonės ten buvo laidojami dar ir anksčiau, prieš senosios bažnyčios statybą?  Dabartinė Anykščių bažnyčia, statyta visą dešimtmetį, žymiai didesnė už savo pirmtakę. Galėjo būti taip, kad statant naująją (dabartinę) bažnyčią, kuriai pernai sukako šimtmetis, įrenginėjant šventorių, kapinės buvo panaikintos. O gal iškėlus iš čia kapines, naujosios bažnyčios statybvietėje liko kokie apleisti, neprižiūrimi kapai, vėliau sulyginti su žeme? Taigi istorikams ir archeologams teks gerokai padirbėti, kol bus įmintos visos mįslės.

Anykščių senamiestyje, netoli bažnyčios įrenginėjant Vyskupo skverą ir paminklą poetui vyskupui Antanui Baranauskui, buvo atliekami archeologiniai tyrimai, kurių metu rasta senovinė gyvenvietė. Tikriausiai tie gyventojai  ir buvo laidojami dabartinės bažnyčios šventoriaus vietoje.

Archeologas E. Butėnas stebės darbų eigą, tyrinės, kol šventoriuje darbuosis „Termotaupos“ statybininkai. Netolimoje ateityje archeologiniai tyrimai bus tęsiami, nes viename iš bažnyčios bokštų planuojama įrengti apžvalgos aikštelę.  

Anykščiai
Zenono Šiaučiulio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija