2010 m. spalio 15 d.
Nr. 75
(1860)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Rožinio maldos mėnuo

Mieli Broliai, Seserys, Žemaičių žemės krikščionys katalikai,

Pasibaigė mūsų laukuose ir daržuose rudens darbai, kurių metu ištuštėja ne tik mūsų kaimų, bet ir miestų bažnyčios, nes ir iš miestų bei miestelių vaikai ir vaikaičiai skuba padėti dažnai jau vyresnio amžiaus giminaičiams kaimiečiams.

Vėl atėjo gražus ir šventas Rožinio maldos mėnuo. Vėl Bažnyčia visame pasaulyje kviečia tikinčiuosius kasdieninės Rožinio maldos paslapčių/slėpinių apmąstymais pakelti savo širdis nuo žemės aukščiau ir atnaujinti savo tikėjimą.


Visų mūsų malda nugali blogį

Artūro ŠULCO nuotrauka

Šv. Rožinis – tai paprasta, tačiau gili malda. Rožinį galime melstis visi: vaikai ir seneliai, sveikieji ir ligoniai. Ši malda – tai mūsų gyvenimo mokykla, geriausia katechezė ir veiksmingas būdas gyventi Dievo tiesoje ir šviesoje.

Daug popiežių rekomendavo šv. Rožinio maldą. Šv. Pijus X sakė, kad po šv. Mišių aukos nėra kitos tokios veiksmingos maldos kaip Rožinis. Popiežius Pijus XII šv. Rožinį vadino „rožių vainiku“, „garbės himnu“, „šeimos malda“, popiežius Paulius VI – „tobula malda“. Popiežius Jonas Paulius II sakė: „mano mylimiausia malda“. Ir kas gali pamiršti tuos mielus ir tėviškus vaizdus per radiją ar televiziją, kur šv. Rožinį kalbėjo popiežius Jonas Paulius II?!


Maldininkus iš visos Lietuvos sukvietė Rožinio šventė

Benjaminas ŽULYS

Praeitą sekmadienį į Kauno rajone, Domeikavoje, esančią Lietuvos kankinių parapijos bažnyčią rinkosi vietos gyventojai ir svečiai iš tolimesnių vietovių. Čia įvyko Švč. Mergelės Marijos Karalienės Rožinio kongresas. Be to, tą dieną parapijoje vyko Švč. Mergelės Marijos Rožančinės atlaidai. Bažnyčioje buvo kalbama Švč. Mergelės Marijos litanija bei Marijos pagerbimo malda Akatistas. Po to šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus – Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčios klebonas kun. Arūnas Kesilis bei Domeikavos parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija