2010 m. spalio 15 d.
Nr. 75
(1860)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Visų mūsų malda nugali blogį

Artūro ŠULCO nuotrauka

Šv. Rožinis – tai paprasta, tačiau gili malda. Rožinį galime melstis visi: vaikai ir seneliai, sveikieji ir ligoniai. Ši malda – tai mūsų gyvenimo mokykla, geriausia katechezė ir veiksmingas būdas gyventi Dievo tiesoje ir šviesoje.

Daug popiežių rekomendavo šv. Rožinio maldą. Šv. Pijus X sakė, kad po šv. Mišių aukos nėra kitos tokios veiksmingos maldos kaip Rožinis. Popiežius Pijus XII šv. Rožinį vadino „rožių vainiku“, „garbės himnu“, „šeimos malda“, popiežius Paulius VI – „tobula malda“. Popiežius Jonas Paulius II sakė: „mano mylimiausia malda“. Ir kas gali pamiršti tuos mielus ir tėviškus vaizdus per radiją ar televiziją, kur šv. Rožinį kalbėjo popiežius Jonas Paulius II?!

Šv. Rožinio apaštalai buvo daugelis šventųjų. Šventieji savo pavyzdžiu parodė, kad šventasis Rožinis, kalbamas su pasitikėjimu ir ištverme, visada nugali blogį. Šv. Pranciškus Salezas visada su savimi turėjo Rožinį, net ir mirties valandą. Gundymuose, blogio apsuptyje Rožinio malda garantuoja pergalę.

Kunigas Jonas Bosko, didysis jaunimo auklėtojas, didelį dėmesį skyrė Rožinio maldai. Kai viena geradarė grafienė, apsilankiusi didelėje jaunimo Oratorijoje vaikštinėjo po namus, stebėjo jaunuolius, ją sužavėjo didis kunigo darbas. Bet ji neįvertino vieno dalyko, kurį akcentavo kun. Jonas Bosko – kasdienio Rožinio kalbėjimo su jaunuoliais. Ši praktika grafienei pasirodė esanti nuobodi ir nereikalinga, netinkama vaikams ir jaunimui. Bet kun. J. Bosko nenusileido, švelniai, bet ryžtingai atsakė grafienei: „Brangioji grafiene, aš labai pasitikiu šia malda, ir, galiu sakyti, kad ji yra mano įsteigtos kongregacijos pagrindas... Galėčiau palikti, apleisti kitus, net ir svarbius dalykus, bet šios praktikos niekada neatsisakyčiau“. Ir dar pridūrė: „Jei reikėtų rinktis, aš pasiruošęs atmesti jūsų brangią draugystę, bet niekada neatsisakyčiau šventojo Rožinio.“

Kun. J. Bosko sakydavo, kad šv. Rožinio malda suteikia širdies ir proto ramybę, kad ten, kur kalbamas Rožinis, ateina taikios ir ramios dienos. Mokykimės iš šventųjų ir mes.

Rožinis – tai kiekvieno krikščionio malda. Džiaugsmo muzika – džiaugsmo slėpiniuose, tiesos muzika – šviesos slėpiniuose, skausmo muzika – skausmingosios dalies slėpiniuose. Ir pagaliau šlovės muzika – garbės slėpiniuose. Rožinio maldos slėpiniai ir „Sveika Marija“ kreipiniai išreiškia Dievo meilės planą mums.

Ses. Dalia Bučinskaitė FMA

Kaišiadorys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija