2010 m. spalio 20 d.
Nr. 76
(1861)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis

Rūta Averkienė

Dalia Tamulevičiūtė 1986 metais

Varėnoje prasmingai įamžinamas iš čia kilusios ir amžinojo poilsio sugrįžusios žymios lietuvių režisierės ir teatro meno pedagogės Dalios Tamulevičiūtės atminimas. Šiemet, minint legendinės režisierės 70-metį, Varėnoje prasidėjo ir visą mėnesį vyks pirmasis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis.

Prieš ketverius metus mirusi D. Tamulevičiūtė – režisierė, nusipelniusi meno veikėja, Lietuvos muzikos akademijos Vaidybos ir režisūros katedros vedėja, docentė. Baigusi teatro režisūros studijas A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje, ji režisavo spektaklius Lietuvos valstybinio jaunimo ir Kauno valstybiniame dramos teatruose, daugiau nei 30 metų dėstė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, vėliau – Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, išleido aštuonias dramos teatro aktorių laidas. 2003 metais D. Tamulevičiūtė įvertinta Vyriausybės premija už Lietuvos menui ir kultūrai reikšmingus darbus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija