2010 m. spalio 20 d.
Nr. 76
(1861)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Pagerbtas partizano Saidoko atminimas

Kazimieras Dobkevičius

Ryšininkė Anelė Kupstienė-Nina
vaizdžiai pasakojo apie rizikingą veiklą

Partizanų ryšininkė šakietė Janina
Mozūraitytė-Pikiotienė-Danguolė

Gyvoji partizanų legenda –
Antanina Garšvienė-Milda –
seselė, ryšininkė, poetė

Naujasis Kauno karininkų
ramovės viršininkas majoras
Donatas Mazurkevičius

Viktoro Vitkausko-Saidoko
portretas ir Vyčio Kryžius, kuriuo
jis buvo apdovanotas po mirties

Visų patriotinių renginių siela –
folklorinis ansamblis „Kupolė“

Rugsėjo mėnesį Rezistencijos ir tremties muziejus Kauno įgulos karininkų ramovėje  surengė minėjimą, skirtą Tauro apygardos vado Viktoro Vitkausko-Saidoko-Karijoto 90-osioms gimimo metinėms. Į minėjimą atvyko miesto visuomenės atstovai, žmonės, kuriems teko bendrauti su partizanu Saidoku. Istorikas Darius Juodis nušvietė Saidoko gyvenimo kelią, išvardijo jo nuopelnus partizaninėje kovoje. V.Vitkauskas metus tarnavo sovietinėje kariuomenėje ir buvo atleistas dėl sveikatos. Pradėjo dirbti buhalteriu, tačiau KGB vis bandė jį užverbuoti, todėl nutarė eiti pas partizanus. Čia išryškėjo jo organizaciniai sugebėjimai ir jis, pradėjęs nuo eilinio kovotojo, tapo apygardos vadu, jam buvo suteiktas partizanų kapitono laipsnis. V. Vitkauskas-Saidokas-Karijotas buvo apdovanotas Vyčio kryžiumi. 1951 m. vasario 2 dieną Šakių rajone, Endrikių kaime su kovos bendražygiais pateko į pasalą ir žuvo.

Minėjime kalbėjo naujasis Kauno karininkų ramovės viršininkas majoras Donatas Mazurkevičius, prisiminimais dalijosi buvusios partizanų ryšininkės Janina Mozūraitytė-Pikiotienė, buvusi ryšininkė Danguolė, Anelė Kupstienė, slapyvardžiu Nina. A. Kupstienė pasakojo apie susiklosčiusias sudėtingas situacijas vykdant vado Saidoko užduotis. Vyčio kryžiaus ordino kavalierė Antanina Garšvienė-Milda pasakojo, kaip gydė sužeistuosius partizanus, kaip teko ištverti sunkumus, apie kovos bičiulių netektis. Minėjime dalyvavo V.Vitkausko duktė Vitalija Leonavičienė.

Salėje buvo eksponuojama Tremties ir Rezistencijos muziejaus parengta nuotraukų paroda „Laisvės kovotojas Saidokas“. Minėjime partizanų dainas dainavo folkloro ansamblis „Kupolė“.

Viktoro Vitkausko-Saidoko-Karijoto minėjimas taip pat vyko Seime.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija