2010 m. spalio 20 d.
Nr. 76
(1861)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Pristatytas tremtinių kūrybos paveldas

Vytautas Guliokas

Spalio 2 dieną Šiaulių pedagoginio universiteto (ŠPU) bibliotekoje įvyko pirmoji konferencija „Tremtinių kūrybos paveldas“, kurios dalyviai galėjo susipažinti su universiteto fonduose esančia literatūra laisvės kovų, įkalinimo ir tremties temomis. Tenka apgailestauti, kad šiandien tremtinių literatūra nėra paklausi: ji leidžiama mažais tiražais, ją nenoriai į savo lentynas įsileidžia knygomis prekiaujančios įmonės. Vienas iš šios konferencijos tikslų – paskatinti visuomenę domėtis mūsų praeitimi, o istorikus ir studentus – analizuoti esamą knygų fondą, rašyti mokslinius straipsnius, kursinius darbus šiomis temomis.

Leidinių apie tremtį universiteto biblioteka turi beveik du šimtus, išleistų ne tik Lietuvoje, bet ir Krasnojarske, Komijoje, Kanadoje. Tą dieną biblioteka keliasdešimčia knygų šiomis temomis praturtėjo – knygų padovanojo jų autoriai, dalyvavę konferencijoje.

Šiaulių Aušros muziejaus darbuotoja Silva Lengvinaitė perskaitė pranešimą „Pirmosios tremtys: 1794 ir 1831 ir 1863 sukilimo tremtiniai“. Apie to meto katorgą ir tremtinius iš Lietuvos Sibiro platybėse  išliko nedaug informacijos: šio muziejaus fonduose saugoma keletas tremtinių laiškų, nuotraukų bei rankų darbo dirbinių: kryželiai, rožinis ir kiti buities daiktai.   

Šiaulių miesto Lieporių gimnazijos dvyliktokė Kristina Medžiaušytė, „Misija Sibiras 2010“ dalyvė dalijosi savo išgyvenimais, kuriuos patyrė lankydamasi protėvių tremties takais. Ji perskaitė Kelmės Jono Greičiūno gimnazijos 11 klasės mokinės Julijos eilėraštį „Tremties jausmai“.

Profesorė Danutė Klumpytė perskaitė pranešimą „Tremtinių poezija“, universiteto vyriausioji bibliotekininkė Rita Jakutienė išsamiai apžvelgė bibliotekos fonduose esamą šios tematikos literatūrą.

Šios mokslinės konferencijos dvasinio ugdymo svarbą ir jo ryšį su istorinę praeitimi patikslino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Šiaulių universitetas nuo 2005 metų išleido tris tomus knygos „Sibiro Alma Mater“. Jose  apie 300 įvairių autorių straipsniai, pasakojantys apie tremtinio praeitį, kaip jie siekė aukštojo mokslo, bandė įsitvirtinti gyvenime. Knygų sudarytojas – Romualdas Baltutis.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija