2010 m. spalio 20 d.
Nr. 76
(1861)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Europos vyskupai aptarė „demografinės žiemos“ bruožus

Mindaugas BUIKA

Liūdni statistiniai duomenys

Nuo rugsėjo 30 iki spalio 3 dienos Kroatijos sostinėje Zagrebe vykusioje metinėje Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) asamblėjoje pirmiausia buvo susitelkta į nerimą keliančius demografinius reiškinius – mažą gimstamumą mūsų žemyne bei iš to kylantį  gyventojų skaičiaus mažėjimą. Lietuvos episkopatui šioje konferencijoje atstovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis. „Europa įžengė į demografinės žiemos tarpsnį“, – teigė vieną pagrindinių pranešimų skaitęs Popiežiškosios šeimos tarybos pasekretoris monsinjoras Karlosas Simonas Vaskesas. Jis pateikė duomenis, patvirtinančius, kad gimstamumo rodikliai beveik visoje Europoje yra žemesni nei biologinio populiacijos atsinaujinimo riba, tai yra vidutiniškai vienai moteriai tenka 2,1 vaiko.

Tik keliose žemyno valstybėse – Prancūzijoje, Švedijoje, Airijoje ir Islandijoje – gimstamumas yra didesnis nei du vaikai vienai moteriai, tuo tarpu visos Europos mastu vidurkis tėra 1,52 vaiko. Pagal statistinių tyrimų duomenis, net 41 proc. europiečių šeimų yra bevaikės, 27 proc. turi tik vieną vaiką, 24 proc. šeimų turi du vaikus ir tik 6 proc. turi tris ir daugiau vaikų. Demografinė padėtis dar nėra tokia dramatiška tose šalyse (Belgijoje, Vokietijoje, Liuksemburge, Škotijoje, Ispanijoje), kuriose gyventojų skaičių papildo gausūs imigrantai. Tačiau Rytų Europoje, kur nemažai žmonių išvyksta uždarbiauti svetur, gyventojų senėjimo procesas iš tikrųjų tampa pavojingas. Pavyzdžiui, Slovėnijoje, kur gimstamumas siekia vidutiniškai vos 1,22 vaiko moteriai, jau beveik 40 proc. gyventojų vyresni nei 65 metai amžiaus.

Apie europiečių senėjimo problemą savo pranešime kalbėjo ir Europos šeimos institutų tinklo vadovė Lola Velarde. Sociologė sakė, kad dabar Europoje pensinio amžiaus žmonių skaičius 3,5 milijonais viršija vaikų skaičių. Žemyne yra beveik 30 milijonų 80-mečių, kurie sudaro daugiau kaip 4 proc. visų gyventojų, ir ši tendencija išlieka. Tuo tarpu didžiąją dalį jaunimo papildo migrantų (daugiausia musulmonų) vaikai. Statistiniai duomenys rodo, kad bendrame Europos gyventojų skaičiuje 9 iš 10 naujų piliečių (iš 3,4 mln. naujų gyventojų – 3 milijonai) yra migrantai. Daugiausia migrantų dabar yra Vokietijoje (7,1 mln.), Ispanijoje (5,6 mln.), Didžiojoje Britanijoje (4 mln.), Italija (3,9 mln.) ir Prancūzijoje (3,7 mln.).

Sociologė L. Velarde taip pat atkreipė dėmesį, kad net vienas iš trijų europiečių naujagimių gimsta ne santuokoje, o kai kuriose Europos šalyse (Islandijoje, Estijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje ir Slovėnijoje) nesantuokinių vaikų skaičius viršija 50 proc. visų gimimų. Žemyne tebėra didelis ir abortų skaičius: 2008 metais Europoje gimė 8,4 mln. vaikų ir atlikta 2,9 mln. abortų. Taigi, Europoje kas 11 sekundžių nužudomas negimęs kūdikis, per valandą atliekama 327 abortai ir kiekvieną dieną – 7468 abortai.

Šeima – socialinis ir žmogiškasis gėris

Trečiąjį pagrindinį pranešimą skaitė žinomas gyvybės gynėjas Lietuvos gydytojas dr. Virgilijus Rudzinskas, kuris atstovavo šalį su šiuo metu Europos mastu sparčiausiai mažėjančiu gyventojų skaičiumi. (Pagal Eurostat agentūros duomenis, 2009 metais Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo 0,62 proc. Antroje vietoje liko kaimynė Latvija (-0,56 proc.), o trečioje Bulgarija (-0,52 proc.).) Anot Italijos katalikų žinių tarnybos SIR, lietuvis gydytojas iškėlė daugelį gyvybę ir šeimą skatinančių iniciatyvų, kurios teikia optimizmo. Europoje daugėja asmenų, kurie organizuojasi šeimos vertybių skatinimui, santuokinių ryšių stiprinimui ir gyvybės gimimui, sakė V. Rudzinskas. Jis paminėjo Europos šeimos ugdymo institutą, „Šv. Benedikto projektą“, skleidžiantį santuokinės meilės teologiją, Popiežiaus Jono Pauliaus II instituto katalikišką santuokinio vaisingumo ir lytinių santykių programą ir kt. Visos šios iniciatyvos, aktyviai dalyvaujant mokslininkams, sutuoktiniams ir jų asociacijoms, teikia vilties dėl krikščioniškos meilės civilizacijos kūrimo ir kartu sprendžia aštrias demografines problemas.

Monsinjoras K. Vaskesas akcentavo – ir tai patvirtinta CCEE susitikimo baigiamajame komunikate, – kad Europos demografiniai  iššūkiai reikalauja neatidėliotino dvasinio atsinaujinimo ir šeimos institucijos stiprinimo. Šeima yra tikras socialinis ir žmogiškasis kapitalas, gebantis ne tik užtikrinti visuomenės egzistenciją su gyvybės pratęsimu, bet ir pirmasis svarbiųjų vertybių ugdytojas naujojoje kartoje. Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vengrijos primas kardinolas Peteris Erdas taip pat pabrėžė, kad šeima „yra fundamentalus gėris visai visuomenei“ ir teigė, kad Bažnyčios pastoracijoje svarbu atsiliepti į jai gresiančius savanaudiškumą skatinančios, reliatyvistinės kultūros iššūkius.

Nurodęs į minėtuose pranešimuose akcentuotą demografinės krizės ir krizės šeimos institucijoje artimą ryšį, ganytojas sakė, jog valstybinės valdžios prioritetu turi būti realūs šeimų poreikiai, kad jos galėtų turėti vaikų. Nes tik per subalansuotą demografiją galima  užtikrinti tautų gyvenimo socialinę pusiausvyrą (juk iš dirbančiųjų pajamų mokesčių mokamos pensijos pagyvenusiems – M. B.), ir atvirkščiai – demografinė krizė gali atnešti socialinę bei kultūrinę katastrofą. „Šeimos sveikatos būklė yra atvaizdas visuomeninės sveikatos ir vice versa“, – priminė kardinolas P. Erdas. (Apie kitus CCEE susitikimo Zagrebe sprendimus bus rašoma kituose „XXI amžiaus“ numeriuose.)

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija