2010 m. spalio 20 d.
Nr. 76
(1861)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Muziejuje – ikonos

Petras IVANOVAS

Zarasų sentikių bendruomenės
pirmininkas Aleksandras Volkovas

Šiemet Lietuvoje švenčiamas sentikių įsikūrimo mūsų krašte trijų amžių jubiliejus. Iškilmingų renginių metu prisimenama sentikių istorija, tradicijos, papročiai, žmonių ištvermė ir valia išsaugoti savo religiją.

Senųjų stačiatikių pomorų Bažnyčia susikūrė po patriarcho Nikono reformų. Didelė dalis Rusijos gyventojų šių naujovių nepriėmė, dėl to stačiatikiai buvo persekiojami, kūrėsi carinės Rusijos pakraščiuose, kitose valstybėse, kur palankiai buvo sutikti, tolerantiškai buvo žiūrima į jų tikėjimą ir skatinamas jų noras šį tikėjimą išsaugoti.


Lietuvos keramikos korifėjus

Benjaminas ŽULYS

Keramikas ir dailininkas
Vaclovas Miknevičius

Daugiau nei 800 keramikos darbų per savo kūrybinės veiklos 50-metį sukūrė vienas žymiausių XX amžiaus Lietuvos keramikų, profesionaliosios keramikos pradininkas, keramikos pramonės organizatorius technologas novatorius ir eksperimentatorius Vaclovas Miknevičius. Neseniai Kaune, Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių muziejuje buvo paminėtas šio iškilaus žmogaus 100 metų jubiliejus. Minėjime dalyvavo menininko dukra Nijolė, sūnus Tautvydas, krikšto dukra Pajauta, kiti įžymųjį keramiką pažinojusieji ar jo kūrybai įtakos turėję žmonės. Buvo atidaryta V. Miknevičiaus retrospektyvinė paroda, kurioje eksponuojami darbai iš Kauno nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Vilniaus dailės muziejaus fondų. Didžiąją dalį parodos  sudaro eksponatai iš V. Miknevičiaus šeimos archyvo. Garsusis keramikas buvo ir akvarelės meistras, tad parodoje eksponuojama ir nemažai šio žanro menininko kūrinių. Jam didelės įtakos turėjo lietuvių dailės meistras Kajetonas Sklėrius. Gausūs ir išraiškingi keramiko darbai byloja apie menininko kūrybingumą, darbštumą, kuris jį lydėjo nuo jaunų dienų.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Knygoje ir parodoje – kūrėjai ir jų darbai

Rūta Averkienė

Knygos „Auksalio kupkas“ pristatyme
audėjos, mezgėjos, keramikės ir kiti
tautodailininkai nusifotografavo
su Varėnos rajono savivaldybės meru
Vidu Mikalausku

Varėnos kultūros centro kino ir parodų salėje pristatyta knyga apie Varėnos krašto kūrėjus „Auksalio kupkas“. Ta proga atidaryta bendra šių kūrėjų darbų paroda. Į knygos apie juos pačius pristatymą ir jų darbų parodos atidarymą susirinko beveik visi profesionalaus meno ir tautodailės meistrai.

Renginį melodinga dzūkiška daina pradėjo Margionių kaimo moterys, kurios yra puikus visą gyvenimą margaspalves drobes audžiančios ir dainuojančios dzūkės pavyzdys. Varėnos kultūros centro vyr. specialistė Jurgita Žukienė papasakojo apie tai, kaip gimė idėja išleisti tokią knygą. „Auksalio kupkas“ – dzūkiškas pavadinimas. Jis asocijuojasi su gėriu, grožiu, atgaiva ir yra simbolinis – knygoje įamžinti geriausi Varėnos kraštą savo kūrybiniais darbais šiuo metu garsinantys žmonės. Knygą Savivaldybės administracijos ir Kultūros rėmimo fondo lėšomis išleido leidykla „V3 studija“. Joje įamžinti penkiasdešimt du šiuo metu kuriantys Varėnos krašto žmonės – profesionalaus meno kūrėjai ir tautodailės atstovai: audėjos, verbų ir sodų rišėjos, medžio, keramikos, kalvystės meistrai, dailininkai ir visi kiti, puoselėjantys senuosius dzūkų amatus. Knygoje šalia autorių puikuojasi jų darbų nuotraukos, įamžintos akimirkos iš parodų.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Pristatė garsųjį filmą

Gintarė Martinaitienė

Svečiai iš Vilkaviškio Edvinui
Šnorei įteikė duonos kepalą,
kaip didžiausios pagarbos ženklą

Šakiuose buvo pristatytas didelio atgarsio pasaulyje susilaukęs filmas „The Soviet Story“ („Sovietų pasaka“). Su susirinkusiaisiais po filmo pristatymo bendravo 36-erių latvių režisierius ir scenarijaus autorius, politikos mokslų magistras, šiuo metu rašantis istorijos mokslo daktaro disertaciją, Edvinas Šnorė.

Filmas „The Soviet Story“, pastatytas prieš dvejus metus, jau rodytas dvidešimtyje pasaulio šalių. Rusijoje šis filmas sulaukė isteriškos reakcijos – parodžius šį filmą per vieną Rusijos TV kanalą,  prie Latvijos ambasados Maskvoje išsiliejo „Jaunosios Rusijos“ aktyvistų įtūžis – buvo sudeginta E.Šnorės iškamša. Tačiau autorius nemano, kad tai visos Rusijos žmonių nuomonė. E. Šnorė įsitikinęs, kad didelė milijoninės valstybės dalis dar nepamiršo, kas vyko Stalino valdymo laikais. Rusijoje filmą oficialiai uždrausta demonstruoti. Tokį reakcingų jėgų išpuolį įtakingas pasaulio leidinys „The Economist“ pavadino „Oskaru“ filmui, drąsiai ir argumentuotai sulyginusiam nacistinį ir sovietinį režimus.


Atmintis

Prisiminė partizaną

J. Baltušniko-Vienuolio giminaičiai
(iš kairės): Nijolė Rauduvienė,
Eleonora Grigaliūnienė, Marija
Markevičienė ir Algimantas Baltušnikas

Jono Baltušniko-Vienuolio  95-osioms gimimo metinėms

Bronius VERTELKA

Spalio 8-ąją Panevėžio Kraštotyros muziejaus filiale Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje buvo paminėtas partizano Jono Baltušniko-Vienuolio 95-osios gimimo metinės. Medžiagą apie jį surinko muziejininkai Elena Markuckytė ir Donatas Pilkauskas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija