2010 m. spalio 22 d.
Nr. 77
(1862)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Į atlaidus kviečia naujasis varpas

Prie Veprių Švč. Mergelės Marijos
Rožinio bažnyčios varpo, padovanoto
Garbaravičių šeimos (iš kairės):
Henrikas Ratautas, Ramūnas
Garbaravičius, priekyje – Pakėnų
vaikai, Birutė Garbaravičienė,
Juozas Bagdanskis, kun. Gintautas
Naudžiūnas, vyskupas
Jonas Ivanauskas, prof. Alfredas
Erikas Senn, mons. Vytautas
Grigaravičius, Gražina Genovaitė
Šiaulienė, Romas Petras Šaulys,
kun. Gintautas Kabašinskas

Vepriai. Parapijos tikinčiųjų jau seniai į šv. Mišias nekvietė varpai. Nors šventovė šioje parapijoje iškilo XX amžiaus pirmame dešimtmetyje, o šalia jos buvo pastatyta beveik 40 metrų aukščio varpinė su trimis varpais, tačiau jiems buvo lemta skambėti tik iki 1944-ųjų vasaros. Besitraukdami iš Lietuvos vokiečių kareiviai bažnyčios bokštą susprogdino, krisdami varpai suskilo ir smarkiai nukentėjo. Visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ direktoriaus Romo Petro Šaulio iniciatyva apžiūrėti ir įvertinti istorinius varpus į Veprius buvo pakviestas žinomas varpų tyrinėtojas Gintautas Žalėnas, kuris atliko varpų aprašus. Varpų duženos buvo surinktos, sukomplektuotos ir sulipdytos. Dabar varpai saugomi šoninėje bažnyčios navoje.


Telšiųvyskupijoje

Šilalės  dekanate

Tituliniai atlaidai

Iškilmingoje procesijoje
Autoriaus nuotraukos

ŠILALĖ. Spalio 3-ąją parapijos tikintieji, susirinkę į savo gražią gotikinio stiliaus bažnyčią švęsti titulinių Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidų, buvo maloniai nustebinti vos prieš pusantro mėnesio pradėjusio Šilalėje klebonu dekanu dirbti kan. bažn. t. dr. Algio Genučio atliktais darbais ir pasirengimu atlaidams.

Šilališkių pamėgti Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai prasidėjo Votyvos šv. Mišiomis. Jas gausiai susirinkusiems tikintiesiems aukojo vikaras kun. Vytautas Tamašauskas. Homiliją pasakė Šilalėje gimęs ir užaugęs, Šilalės bažnyčią lankęs uolus ministrantas, dabar Šilalės dekanato Kaltinėnų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Narsutis Petrikas. Jis padėkojo kan. klebonui dr. A. Genučiui, kad pakvietė į vaikystės bažnyčią, dabar jau kaip kunigą, vesti titulinių šv. Pranciškaus  atlaidų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija