2010 m. spalio 22 d.
Nr. 77
(1862)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Kanonizacijos iškilmės Romoje

Mindaugas BUIKA

Tikėjimas – maldos pagrindas

Popiežius Benediktas XVI
ir Lenkijos prezidentas Bronislavas
Komorovskis apsikeičia dovanomis

Paskelbdamas šešis naujus Bažnyčios šventuosius popiežius Benediktas XVI iškėlė jų liudijimo pavyzdį, ypač pamaldumą, pabrėždamas ypatingą nuolatinės maldos galią, apie kurią buvo kalbama ir šv. Mišiose skaitytoje Evangelijos ištraukoje. Praėjusį sekmadienį, spalio 17 dieną, Romoje buvo kanonizuotas lenkas kunigas Stanislovas Soltysas-Kazimierietis (1433–1489), priklausęs Laterano atgailos kanauninkų vienuoliniam ordinui. Kartu su piligrimais į iškilmes buvo atvykęs neseniai išrinktas Lenkijos prezidentas Bronislovas Komorovskis, kurį išvakarėse Šventasis Tėvas priėmė privačioje audiencijoje ir kartu paminėjo garbingojo Dievo tarno Jono Pauliaus II išrinkimo į apaštalo Šv. Petro sostą (1978 metų spalio 16 dieną) 32-ąsias metines.


Naujosios Vatikano dikasterijos uždaviniai

Mindaugas BUIKA

Naujosios evangelizacijos aktualumas

Popiežiui Benediktui XVI paskelbus apaštalinį laišką, jo anksčiau praneštas sprendimas dėl Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos įkūrimo įgijo aiškų dokumentinį pagrindą. Dar birželio 28 dieną, Petrinių iškilmės išvakarėse, Šventasis Tėvas pranešė apie naujosios Vatikano dikasterijos, kaip atsako į sekuliarizmo iššūkį tradicinėse krikščioniškose šalyse, steigimą. Netrukus buvo paskirtas ir šios Popiežiškosios tarybos vadovas, kuriuo tapo 58 metų italas arkivyskupas Rinas Fizikela, iki tol ėjęs Popiežiškosios gyvybės akademijos prezidento ir Popiežiškojo Laterano universiteto rektoriaus pareigas.


Karališkasis nuolankumo kelias

Kun. Vytenis Vaškelis

Koks aktualus fariziejaus ir muitininko palyginimas (Lk 18, 9–14) ir mūsų laikams! Kiek daug žmonių lygina save su kitais ir... klysta. Jei žmogus sau galvoja, kad jis yra gabesnis už savo draugą ir dėl to jam lengviau lipti karjeros laiptais (ne taip svarbu, kad bet kokia kaina siekiant tik teigiamo įvertinimo kartais tenka savo konkurentą nuo tų laiptų stumtelti žemyn) ir kad jis yra Dievo labiau mylimas, nes jam labiau sekasi nei kitiems, tada jo protą paralyžiavęs išdidumas akivaizdžiai trukdo jam suvokti, kad jis tiesą apvertė aukštyn kojomis.  


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija