2010 m. spalio 22 d.
Nr. 77
(1862)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Iš Šiluvos atlaidų sugrįžus…

Rugsėjo 13 dieną Kalvarijos (Marijampolės r.) Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos tikintieji skubėjo į Šiluvos atlaidus. Nors kelionė autobusu truko apie tris valandas, tačiau neprailgo. Tuo pasirūpino kelionės organizatorius zakristijonas Vytautas Arendarčikas. Savo piligriminę kelionę pradėjome malda – Švč. Mergelės Marijos litanija, kalbėjome Rožinį. Vėliau Vytautas plačiai papasakojo apie Šiluvą, Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimą, apie Kryžių kalną.

Rugsėjo 13-oji buvo skirta policijos, valstybinės sienos apsaugos bei priešgaisrinės apsaugos darbuotojams. Už juos ir jų šeimas meldėsi vyskupai, kunigai ir visi tą dieną pamaldose dalyvavę tikintieji. Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius. Buvome sužavėti VRM vyrų choro „Sakalas“ atliekamomis giesmėmis bei VRM pučiamųjų instrumentų orkestru. Šv. Mišios buvo aukojamos lauke prie Bazilikos. Pagarbinti Dievo Motinos, padėkoti Jai ir Jos Sūnui už suteiktas malones bei išsakyti savo prašymus ir maldavimus suplūdo minios žmonių ne tik iš Lietuvos. Girdėjosi kalbant lenkiškai, vokiškai, angliškai. Arkivyskupas S. Tamkevičius sakė: „Esame kaip didelė šeima. Šventė Šiluvoje rodo, kad Lietuva myli Dievą, mūsų čia susirinko ne vienetai – tūkstančiai“. Ir tai tiesa. Sunku buvo patekti į Baziliką ir Apsireiškimo koplyčią. Tačiau klūpodami prieš Stebuklingąjį Švč. Mergelės Marijos paveikslą, melsdamiesi įvairiomis intencijomis, prašydami sveikatos ligoniams, sau ir savo šeimos nariams, pasijutome laimingesni, dvasingesni, lyg būtume bendravę su pačiu Dievu.

Kupini įspūdžių, dvasiškai stipresni išvykome į Tytuvėnus. Pasimeldėme Tytuvėnų bažnyčioje, buvusiame vienuolyne.

Vienas iš mūsų piligriminės kelionės tikslų – Kryžių kalnas. Kryžių kalną aplanko kasmet tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio. Tą liudija gausybė įvairaus dydžio koplytstulpių, kryžių, kryželių, prie kurių pritvirtintos lentelės su žmonių dėkojimais Dievui ir prašymais įvairių malonių. Ir mes, sustoję prie Švč. Mergelės Marijos ar Jos Sūnaus, Nukryžiuotojo Jėzaus, atsiprašėme už savo žmogiškas klaidas, dėkojome Dievui už tai, kad esame šioje žemėje, kad galėjome aplankyti šias šventas vietas ir kartu prašėme Švč. Mergelės Marijos globos ir Dievo Palaimos sau ir savo artimiesiems, savo kraštui.

Nors savo piligriminę kelionę baigėme jau sutemus ir truputį pavargę, bet mintyse dar buvome Šiluvoje arba Kryžių kalne ir galvojome, kad Švč. Mergelė Marija mus ir toliau globos, o Gerasis Dievas laimins mūsų gerus darbus.

Stasė MAMENIŠKIENĖ

Kalvarija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija