2010 m. lapkričio 17 d.
Nr. 83
(1868)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

 

Šiame numeryje:

Nepavykusi ir
pavykusi apkalta

Kolaboravimas.
Nullum arbitrium
dėl LKP

Ar bus įsteigtas
istorinis patriotinis
parkas-muziejus?

Keista vertybių skalė

Benedikto XVI spaudos konferencija lėktuve

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI susitikime
su žurnalistais lėktuve

Sakralinės architektūros bruožai

Paprastai popiežius Benediktas XVI dėl darbo intensyvumo tradicinėse spaudos konferencijose nedalyvauja. Vienintelis artimesnis jo susitikimas su žurnalistais vyksta užsienio kelionėse, skrendant lėktuvu į lankomą šalį. Kartu keliaudama nemaža grupė žiniasklaidos darbuotojų tada turi progą išgirsti Šventojo Tėvo atsakymus į dominančius klausimus. Praėjusiame vizite į Ispaniją vienu pagrindinių įvykių buvo dar nebaigtos unikalios Šventosios Šeimos (Sagrada Familia) bazilikos konsekravimas, todėl lapkričio 6 dieną skrisdamas į Ispaniją popiežius Benediktas XVI žurnalistams kalbėjo apie bažnytinės architektūros katechetinę reikšmę, apie tikėjimo, proto ir meno santykį.


Popiežiaus solidarumas jauniesiems ligoniams

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas kalba Barselonos
neįgaliųjų vaikų ligoninėje

Vienuolių įkurta globos institucija

Tapo įprasta, kad į popiežiaus Benedikto XVI užsienio kelionėse, be pagrindinių liturginių renginių bei oficialių susitikimų su valstybių vadovais, svarbią vietą užima socialinio pobūdžio įvykiai. Per praėjusį vizitą į Ispaniją Šventasis Tėvas aplankė Barselonos vaikų su negalia slaugos instituciją. Šią karitatyvinę struktūrą, pavadintą „Dievo Kūdikėlio socialinės naudos darbai“ („Obra benefico social Nen Deu“), 1892 metais įsteigė vienuolė palaimintoji Kūdikėlio Jėzaus Karmen Gonzales Ramos, beatifikuota 2007 metais.


Baltarusijoje uždraustas filmas „Užgintasis Kristus“ parodytas Lietuvoje

Stasys POVILAITIS

Režisierius Aliaksiejus Šeinas

Genocido aukų muziejaus konferencijų salėje Vilniuje įvyko svečio iš Baltarusijos, krikščionio žurnalisto ir politiko Aliaksiejaus Šeino dokumentinio filmo „Užgintasis Kristus“ pristatymas.

Kiek anksčiau, rugsėjo 7 dieną, Minske vyko tarptautinis krikščioniškų dokumentinių filmų ir televizijos programų festivalis „Magnifikat-2010“, tačiau jame „Užgintojo Kristaus“ rodyti nebuvo leista. Po dviejų dienų filmą bandyta parodyti Glubovskoje kultūros namuose, Vitebsko srityje, tačiau ir čia Baltarusijos ir tautybių reikalų administracijos tarnautojai priėmė sprendimą filmo nerodyti.


Medininkų byloje – staigmenos prokurorams

Gintaras Visockas

Autoriaus nuotrauka

Per paskutiniąsias tris savaites Medininkų žudynių bylą nagrinėjanti Vilniaus apygardos teismo kolegija apklausė vos keletą liudininkų. Tačiau pastarųjų parodymai nepalankūs prokurorų Rolando Stankevičiaus ir Sauliaus Versecko teikiamai kaltinimo versijai, esą Medininkų žudynėse galėjo dalyvauti tik Rygos OMON smogikai. Versijos, kad Medininkų skerdynėse galėjo dalyvauti ir Vilniaus OMON milicininkai arba specialiosios paskirties KGB daliniai „Alfa“ ir „Vimpel“, prokurorai Teismo kolegijai neteikė.


Pasileidimas

Linas ŠALNA

Praėjusį ketvirtadienį Seime įvyko neįtikėtinai bjaurus dalykas – apie tai sekmadienį per „Lietuvos ryto“ televiziją piktai paskelbė Seimo pirmininkė. Pasirodo, ne visi už Aleksandro Sacharuko išmetimą iš Seimo balsuoti pasižadėję seimūnai taip padarė – kai kurie jų „sulaužė“ jai ar A. Kubiliui duotą pažadą ir nebalsavo už apkaltą ar netgi sugadino balsavimo biuletenius. Taigi, mąsto Seimo vadovė, dirbti Seime sąžiningai gali tik 80, gal 89 seimūnai (balsavę už vieno ar kito prasižengusiojo išmetimą), o kitus reikėtų išmesti kaip Liną Karalių. Atrodo, kad neigiami balsavimo dėl A. Sacharuko išmetimo rezultatai galutinai įrodė I. Degutienei, jog valstybėje prasidėjo „bardakas“ ir, kaip ji sakė, mes, t. y. Lietuvos valstybė, sparčiai artėjame į ten, iš kur išėjome prieš 20 metų. Kur tai matyta: „susitari“ su seimūnais, kaip reikia balsuoti, o kai kurie jų ima ir padaro savaip. Tikras „bardakas“! Taip „gyventi“ toliau negalima, – „nedoru“ Seimo narių elgesiu piktinosi Seimo vadovė. Kitos nuomonės joks Seimo narys turėti negali, tai buvo galima suprasti iš Seimo vadovės žodžių ir laikysenos.


„Kam  skirtas gyvenimas...“

Dalia Poškienė

Knygos redaktorius Robertas
Keturakis ir autorius
prof. Vytautas Nezgada

Atversta dar viena  prof. Vytauto Nezgados knyga „Kam skirtas gyvenimas (praeitis, dabartis, ateitis...)“ – tai lyg ir prisiminimų knygos „Gyvenimo kelyje“ tęsinys.  Knygos, išleistos leidykloje „Naujasis lankas“, redaktorius Robertas Keturakis nepaprastai nuoširdžiai ir atvirai apžvelgė V. Nezgados „iškeltą ilgo, sudėtingo, neretai skausmingo gyvenimo išmintį, pastangas pasidalyti su visais tomis  išvadomis, mintimis, suvokimais, numatymais, kurie, autoriaus įsitikinimu, yra likimiškai svarbūs, nelyg švieselė tamsos ir slegiančio nežinojimo užgultame pasaulyje“.


Seinų krašte

Prie pašventinto atminimo
akmens žuvusiems Seinų
krašto savanoriams

Spalio 31 dieną grupė šaulių iš Druskininkų savivaldybės, Lietuvių sąjungos „Tauta ir Tėvynė“ nariai iš Vilniaus bei kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas lankėsi vyskupo A. Baranausko fondo „Lietuvių namai“ Seinuose renginyje.

Svečius pasitiko Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Irena Gasparavičiūtė ir kiti visuomenininkai. Apsilankyta Beržininko kaimo kapinėse, kuriose palaidoti Lietuvos kariuomenės kariai savanoriai, žuvę 1919–1920 metais. Čia, prie 2005 metais atnaujinto memorialo, šauliai, vadovaujami Aleksandro Kuckailio iš Jovaišių k. (Leipalingio sen.), ir kiti renginio dalyviai padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakeles. Istorikas Petras Maksimavičius papasakojo apie lemiamą mūšį, įvykusį šiose vietovėse tarp lenkų ir lietuvių. Dalies žuvusiųjų lietuvių karių palaikai buvo parvežti į tėvynę.


Tapybos darbuose atgijo Anykščių šilelis

Vytautas Bagdonas

Knygelės viršelis
Autoriaus nuotrauka

Šią vasarą Anykščių miesto šventės metu buvo pristatyta anykštėno dailininko Arūno Vilkončiaus tapybos darbais iliustruota Antano Baranausko poema „Anykščių šilelis“.

Kaip rašo knygelės pratarmėje Kūrybos ir dailės mokyklos direktorius Arūnas Vilkončius, jų šeima gyveno visai šalia Anykščių šilelio, prie pat vysk. A. Baranausko apdainuoto Marčiupio. Arūno tėtis buvo gerai žinomas Anykščių krašto miškininkas Ipolitas Vilkončius, motina Angelė mokytojavo Anykščių J. Biliūno vidurinėje mokykloje. Arūno vaikystė prabėgo nepamirštamo šilelio prieglobstyje. Menu besidomintis jaunuolis Šiaulių pedagoginiame institute užbaigė Dailės fakultetą ir sugrįžo dirbti į Anykščius. A. Vilkončius kuria įvairia technika, mėgsta eksperimentuoti. Anykščiuose jis surengė keturias personalines darbų parodas, kartu su kitais menininkais dalyvavo parodose Latvijoje, Vokietijoje.


Poezija  maldoje

Knygos viršelis

Šiuo metu Australijoje gyvenanti rašytoja Nijolė Jankutė-Užubalienė apžvelgia šiais metais Kaune išleistą kun. dr. Kęstučio A. Trimako eilėraščių rinkinį „Jis man dovanojo būtį“.

Kun. dr. Kęstučio A. Trimako naujausios knygos „Jis man dovanojo būtį“ vien  nepretenzinga, skoninga knygos išvaizda, papuošta paties autoriaus tapyba – į šviesą kylančio paukščio siluetu – patraukia skaitytoją.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija