2010 m. lapkričio 17 d.
Nr. 83
(1868)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Seinų krašte

Prie pašventinto atminimo
akmens žuvusiems Seinų
krašto savanoriams

Lietuvos kariuomenės savanorių
pagerbimas Seinų kapinėse

Spalio 31 dieną grupė šaulių iš Druskininkų savivaldybės, Lietuvių sąjungos „Tauta ir Tėvynė“ nariai iš Vilniaus bei kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas lankėsi vyskupo A. Baranausko fondo „Lietuvių namai“ Seinuose renginyje.

Svečius pasitiko Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Irena Gasparavičiūtė ir kiti visuomenininkai. Apsilankyta Beržininko kaimo kapinėse, kuriose palaidoti Lietuvos kariuomenės kariai savanoriai, žuvę 1919–1920 metais. Čia, prie 2005 metais atnaujinto memorialo, šauliai, vadovaujami Aleksandro Kuckailio iš Jovaišių k. (Leipalingio sen.), ir kiti renginio dalyviai padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakeles. Istorikas Petras Maksimavičius papasakojo apie lemiamą mūšį, įvykusį šiose vietovėse tarp lenkų ir lietuvių. Dalies žuvusiųjų lietuvių karių palaikai buvo parvežti į tėvynę.

Prieš 90 metų žuvusių Lietuvos savanorių atminimas pagerbtas ir Seinų kapinėse, kur ilsisi šaulys Vincas Marcinkevičius, skyrininkas Motiejus Aleksa ir kiti. Trečioji aplankyta brangi vieta – paminklas vyskupui ir poetui Antanui Baranauskui. Paskui Seinų bazilikoje šv. Mišias už mirusius šio krašto žmones aukojo ir prasmingą pamokslą pasakė vikaras kun. Bernardas Augaitis.

Po pamaldų „Lietuvių namuose“ laukė alytiškio G. Lučinsko knygos „Žuvę už Lietuvą. Laisvės kovos Dainavos krašte 1918–1923 metais“ pristatymas. Įspūdingą Vėlinių koncertą padovanojo „Lietuvių namų“ meno kolektyvai.

Paskui prie „Žiburio“ mokyklos kalbėjo Lenkijos lietuvių bičiulis A. Vitkauskas. Jis prisiminė draugų viešnagę Sūkurių kaime (Prienų r.), padėkojo G. Lučinskui už pagarbą praeičiai. Lietuvių sąjungos „Tauta ir Tėvynė“ narių iniciatyva netoli vietos, kur žuvo Seinų krašto savanoris Motiejus Aleksa, pastatytas Atminimo akmuo, kuriame iškaltas įrašas: „Seinų krašto savanoriams, žuvusiems už Lietuvos laisvę 1920 m.“ Apie sumanymą pastatyti lietuvių ištvermę ir stiprybę simbolizuojantį akmenį kalbėjo P. Maksimavičius ir mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas, paminklą pašventino kun. Bernardas Augaitis.

Padėję gėlių, sugiedoję Lietuvos valstybės himną, atsisveikinome su nuoširdžiais, išradingais, darbščiais Seinų krašto patriotais.

Valerija Kalavinskaitė-Januškevičienė,
Suvalkijos savanorio dukra

Gintaro Lučinsko nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija