2010 m. lapkričio 17 d.
Nr. 83
(1868)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Popiežiaus solidarumas jauniesiems ligoniams

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas kalba Barselonos
neįgaliųjų vaikų ligoninėje

Vienuolių įkurta globos institucija

Tapo įprasta, kad į popiežiaus Benedikto XVI užsienio kelionėse, be pagrindinių liturginių renginių bei oficialių susitikimų su valstybių vadovais, svarbią vietą užima socialinio pobūdžio įvykiai. Per praėjusį vizitą į Ispaniją Šventasis Tėvas aplankė Barselonos vaikų su negalia slaugos instituciją. Šią karitatyvinę struktūrą, pavadintą „Dievo Kūdikėlio socialinės naudos darbai“ („Obra benefico social Nen Deu“), 1892 metais įsteigė vienuolė palaimintoji Kūdikėlio Jėzaus Karmen Gonzales Ramos, beatifikuota 2007 metais.

Pranciškonių tretininkių iš Jėzaus ir Marijos Švenčiausių Širdžių kongregacijos išlaikomoje ligoninėje iš pat pradžių buvo globojami vaikai su sunkia negalia (Dauno sindromu, autizmu, epilepsija) iš neturtingų šeimų. Dabar joje glaudžiasi apie 250 pacientų nuo 3 iki 21 metų, kuriais rūpinasi 80 etatinių darbuotojų (gydytojai, med. seserys, slaugės) bei daug savanorių. Prie šios institucijos veikia speciali mokykla, medicinos tyrimų centras, pediatrinė poliklinika bei seserų vienuolių bendruomenės namai.

Popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su ligoninės darbuotojais ir jaunaisiais pacientais bei jų tėvais, dalyvaujant Barselonos arkivyskupui kardinolui Luisui Martinesui Sistačui ir ligonių sielovados atstovams, įvyko erdvioje koplyčioje. Pasveikinęs juos bei kenčiančiųjų globėjas seseris vienuoles, Šventasis Tėvas pasidžiaugė ir valdžios pareigūnų dalyvavimu, priminęs jų uždavinį neapleisti socialinės rūpybos srities. „Dabar, kai tiek šeimų patiria rimtus ekonominius sunkumus, Kristaus sekėjai turi dauginti konkrečius efektyvaus ir nuolatinio solidarumo gestus, šiuo būdu parodydami, kad artimo meilė yra mūsų krikščioniškojo gyvenimo išskirtinis ženklas“, – sakė Popiežius.

Svarbios paguodos tarnystės pripažinimas

Popiežius pabrėžė, kad bažnytinių globos institucijų egzistavimas ir aktyvus veikimas aiškiai patvirtina, kad krikščioniui kiekvienas žmogus, netgi visai silpnas, yra tikra Dievo šventovė ir todėl jam reikia rodyti aukščiausią pagarbą ir meilę. Tokiu būdu Bažnyčia įgyvendina paties Viešpaties išreikštus palinkėjimus: „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25, 40). Taigi sunkiais ligoniais ir neįgaliesiais reikia labiausiai rūpintis, kaip tai daro „daugelis motyvuotų Bažnyčios sūnų ir dukterų“, kartu šiam tikslui skiriant naujuosius medicinos mokslo pasiekimus. „Yra privaloma, kad naujoji technologinė pažanga medicinos srityje niekada neapeitų pagarbos žmogaus gyvybei ir orumui, todėl tie, kurie kenčia fizinį skausmą ir turi negalią, privalo gauti tiek globos ir dėmesio, kad jaustųsi vertingi kaip asmenys “, – tvirtino Benediktas XVI.

Kreipdamasis į jaunuosius pacientus Šventasis Tėvas dėkojo Dievui už jų gyvybes, „tokias brangias Viešpaties akyse“, ir užtikrino sergančius vaikus ir paauglius, kad jie „užima ypatingą vietą Popiežiaus širdyje“. Jis sakė, jog kasdien meldžiasi už mažuosius ligonius, prašydamas melstis ir už jį, kad galėtų ištikimai įgyvendinti Kristaus patikėtą misiją. Benediktas XVI pridūrė, kad savo maldose visada prisimena tuos, kurie savo gyvenimus paskyrė kenčiančiųjų globai ir nepaliaujamai darbuojasi, „kad neįgalieji galėtų užimti deramą vietą visuomenėje ir nebūtų marginalizuoti dėl savo ribotumų“.

Ypatingu būdu Šventasis Tėvas patvirtino savo pripažinimą kunigams bei visiems ligonių globotojams, kurie lanko ligonius namuose bei medicinos įstaigose, suteikia jiems dvasinį pastiprinimą. „Jie įkūnija tą svarbią paguodos tarnystę žmogiškojo trapumo akivaizdoje, kurią Bažnyčia stengiasi atlikti sekdama Gerojo Samariečio pavyzdžiu“, – kalbėjo popiežius Benediktas XVI, melsdamas visiems artimo meilės darbuotojams Dievo palaimos ir Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos užtarimo.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija