2010 m. lapkričio 17 d.
Nr. 83
(1868)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

„Kam  skirtas gyvenimas...“

Dalia Poškienė

Knygos redaktorius Robertas
Keturakis ir autorius
prof. Vytautas Nezgada

Atversta dar viena  prof. Vytauto Nezgados knyga „Kam skirtas gyvenimas (praeitis, dabartis, ateitis...)“ – tai lyg ir prisiminimų knygos „Gyvenimo kelyje“ tęsinys.  Knygos, išleistos leidykloje „Naujasis lankas“, redaktorius Robertas Keturakis nepaprastai nuoširdžiai ir atvirai apžvelgė V. Nezgados „iškeltą ilgo, sudėtingo, neretai skausmingo gyvenimo išmintį, pastangas pasidalyti su visais tomis  išvadomis, mintimis, suvokimais, numatymais, kurie, autoriaus įsitikinimu, yra likimiškai svarbūs, nelyg švieselė tamsos ir slegiančio nežinojimo užgultame pasaulyje“.

Verčiant knygos lapus atsiveria pirmųjų Sąjūdžio metų, žmonių prisiminimai, lūkesčiai, dabartis. Autorius knygoje aptaria daug gyvenimiškų tiesų, kurių, regis, nepastebi žmonės, paskendę kasdienybėje, verslo reikaluose ar politikuodami kabinetuose. Prof. V. Nezgada primena Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymą, kalba apie Lietuvos žemės turtus ir pavedėja į slėpiningą parką pasiklausyti volungės čiulbėjimo...

Už knygą, kurios palydėti skaitytojams atėjo prof. Dalia ir Vladas Brazauskai, prof. J. Baltrušis, L. Juozonis ir daugelis kitų, dėkojo  buvę bendradarbiai, bendramoksliai.  

Kaip sakė poetas R. Keturakis, V. Nezgada – nepaprasto darbštumo, reiklumo sau ir kitiems, paprastai ir neįkyriai atveriančio skaitančiųjų  sampratą  „kam skirtas gyvenimas“. Pačiam  autoriui  kelią į gyvenimą  atvėrė tėveliai, pirmieji mokytojai...

Jaukioje Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos salėje šventės svečiai turėjo retą galimybę išvysti Valerijos Dichavičienės fotografijas. Nusipelniusi kultūros ir švietimo darbuotoja, Lietuvos fotomenininkų garbės narė, Plungės fotobienalės geriausios kolekcijos autorė (2010 m.) eksponuoja ypatingą parodą „Lietuvos šviesuoliai... vakar buvę greta mūsų“. Ji ypatinga tuo, kad tų Lietuvos šviesuolių, su kuriais likimas ir darbas buvo suvedęs,  jau nebėra tarp mūsų. Ši paroda – tai autorės nusilenkimas šiems puikiems žmonėms. Tai mūsų visų atminties pratęsimas ir pagarba jų nueitam keliui ir dėkingumas už jų amžiams paliktą indėlį mūsų kraštui.

Biblioteka, šiais metais žyminti įkūrimo 85 metų sukaktį, plačiai atveria duris naujai knygai, dailininkų darbams, visiems, besidomintiems savastimi ir būtimi....

Kaunas
Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija