2010 m. lapkričio 19 d.
Nr. 84
(1869)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Bendruomenėse

Vepriuose bus perlaidoti  vokiečių karių palaikai

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Svečias su vertėja Jadvyga
Deiniene ir muziejaus
įkūrėju Jonu Ženteliu

Ekshumuotojas Joachimas Kozlovskis
su VO „SOS Vepriai“ vadovu Romu
Petru Šauliu prie paminklo
Antrojo pasaulinio karo metais
žuvusiems vokiečių kariams

Pavasarį Vepriuose turėtų prasidėti dideli darbai – iš pakelių, pamiškių, palaukių, sodybų bus surinkti Antrojo pasaulinio karo metais žuvusių vokiečių karių palaikai.  

Ekshumuotojas Joachimas Kozlovskis iš visuomeninės organizacijos „Vokiečių karių kapų globos tautinė sąjunga“, kurios centras yra Kaselio mieste Vokietijoje, Vepriuose susitikęs su VO „SOS Vepriuose“ direktoriumi Romu Petru Šauliu kalbėjosi abiem šalims opia tema. Veprių apylinkės – tikras vokiečių karių kapinynas. Žuvusiems vokiečių kariams iki šiol nebuvo parodyta derama pagarba.

VO „Vokiečių karių kapų globos tautinė sąjunga“ suskaičiavo, jog du pasauliniai karai nusinešė daugiau nei 60 milijonų niekuo nekaltų žmonių gyvybių. Iki šiol daugelio žuvusių karių laidojimo vietos nėra žinomos. Šios organizacijos narių ir rėmėjų dėka vokiečių palaikai surasti 43 pasaulio šalyse. Jie prižiūri 806 kapines, kuriose palaidota 1,9  mln. žuvusiųjų. Laikui bėgant randama vis naujų laidojimo vietų ir dabar vokiečių karių kapų yra daugiau kaip šimte pasaulio šalių.

Šiomis kapinėmis rūpinasi ne valstybės, o Kaselio mieste veikianti visuomeninė organizacija. Ji organizuoja ir naujų kapaviečių paieškas, perlaidoja žuvusių karių palaikus į bendrąsias kapines, padeda karių artimiesiems sužinoti apie jiems brangių žmonių amžinojo poilsio vietas. Beje, organizacija glaudžiai bendrauja su jaunimu, rengia išvykas prie kareivių perlaidojimo vietų, siekia, kad jauni žmonės geriau suvoktų karų beprasmiškumą, jų pasekmes, labiau brangintų ir saugotų taiką.

J. Kozlovskis žada aplankyti ir kitas Baltijos šalis. Narvoje (Estija) amžinojo poilsio atgulė 9467, Latvijos mieste Saldus – 22 tūkstančiai, Rygoje – 6675, Vilniuje – 2300, Kaune – 2138, Kijeve (Ukraina) – 139 171 vokiečių karys. Jų kapų yra ir kaimyninėje Lenkijoje, Rumunijoje, Rusijoje ir kitur. Šį nemenką sąrašą papildys ir Vepriai. Kiek karių šiose apylinkėse yra palaidota, kol kas neaišku. Vepriškiai žino, jog masinės vokiečių armijos karių kapavietės yra Vacės Narušienės, Petro Markevičiaus, Kamilės ir Rimvydo Bajorinų sodybų teritorijose. Prieš šešerius metus, kai Vepriuose lankėsi kareivių palaikų perlaidojimo grupės Lietuvoje vadovas, atsargos pulkininkas, vadovavęs sovietų kariuomenės išvedimui iš tuometinės VDR Manfredas Drobė, šių sodybų šeimininkai raštiškai patvirtino sutinkantys, kad karių palaikai iš jų žemių būtų perlaidoti kapinėse.

J. Kozlovskis su R. P. Šauliu aplankė Veprių apylinkes, apžiūrėjo masines vokiečių karių kapavietes. Prie paminklo, pastatyto Antrojo pasaulinio karo metais žuvusiems vokiečių kariams, jie uždegė žvakutę, sukalbėjo maldą. Svečias lankėsi bažnyčioje, susipažino su jos istorija, grožėjosi naujais varpais. Neišdildomą įspūdį J. Kozlovskiui paliko unikalus kraštotyros muziejus, kurio istoriją ir eksponatus pristatė muziejaus įkūrėjas Jonas Žentelis.

Vepriai, Ukmergės rajonas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija