2010 m. gruodžio 17 d.
Nr. 92
(1877)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Lietuvos Prezidentė susitiko  su Popiežiumi ir Italijos premjeru

Popiežius Benediktas XVI apžiūri
prezidentės Dalios Grybauskaitės
įteiktą dovaną

Gruodžio 10-ąją, penktadienį, prezidentė Dalia Grybauskaitė susitikusi su popiežiumi Benediktu XVI padėkojo už Šventojo Sosto vykdytą Lietuvos aneksijos nepripažinimo politiką sovietinės okupacijos metais ir pakartojo ankstesnį Lietuvos kvietimą Šventajam Tėvui atvykti į mūsų šalį. Su Benediktu XVI prezidentė aptarė Katalikų Bažnyčios vaidmenį valstybės gyvenime, bendražmogiškų vertybių stiprinimą politikoje, aktualius tarptautinės politikos klausimus – migraciją, kovą su korupcija, ekonominę ir socialinę politiką, bendradarbiavimą plėtojant civilizacijų dialogą.

Kaip numato Vatikano diplomatinis protokolas, D. Grybauskaitei teko lėtu žingsniu pereiti vienuolika Apaštalinių rūmų salių.  Iki popiežiaus bibliotekos prezidentę lydėjo 16 Vatikano dvariškių rikiuotė. Benediktas XVI parodė Lietuvos vadovei pagarbą, išeidamas viešnios pasitikti iš savo darbo kabineto-bibliotekos Apaštaliniuose rūmuose. D. Grybauskaitė ir Benediktas XVI susitiko mažytėje auksu dekoruotoje Sosto salėje. Užsienio apžvalgininkai atkreipė dėmesį į tai, kad prezidentė D. Grybauskaitė su popiežiumi Benediktu XVI penktadienį susitiko vienplaukė – nepridengusi plaukų jokiu galvos apdangalu. Nors pridengti galvą moterims Popiežiaus akivaizdoje nėra privalu, tačiau iš senųjų laikų likusi tradicija reikalauja, kad oficialiuose priėmimuose to papročio būtų laikomasi. Prezidentę lydinčios Prezidentūros darbuotojos buvo prisidengusios galvas. Tikintys katalikiškų valstybių vadovai paprastai pabučiuoja popiežiaus Žvejo žiedą, kai kurie net priklaupia. D. Grybauskaitė su Šventuoju Tėvu pasisveikino santūriau – kaip su Vatikano Miesto-Valstybės vadovu – rankos paspaudimu, nežymiai linktelėjusi galvą. Vatikano protokolas palieka laisvę nuspręsti patiems popiežiaus svečiams, kokiu būdu pasveikinti Katalikų bažnyčios vadovą.

Iš Sosto salės D. Grybauskaitė ir Benediktas XVI perėjo į popiežiaus darbo kabinetą-biblioteką.  D. Grybauskaitė prisėdo prie popiežiaus darbo stalo. „Aš labai džiaugiuosi, kad mano vizito Vatikane dieną Romoje šviečia saulė“, – tokiais žodžiais Lietuvos prezidentė kreipėsi į popiežių Benediktą XVI Apaštalinių rūmų bibliotekoje. „Lietuva remia Šventojo Sosto pastangas skatinti civilizacijų dialogą, stiprinti toleranciją tarp skirtingas religines konfesijas išpažįstančių tikinčiųjų. Vilnius, kuriame nuo seno taikiai sugyveno įvairios religinės bendruomenės, yra ideali vieta ekumeniniam dialogui tarp Romos Katalikų ir Rusijos Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčių vadovų“, – kalbėjo prezidentė D. Grybauskaitė. Pasak šalies vadovės, kitais metais Lietuvai pirmininkaujant ESBO sutarta stiprinti bendradarbiavimą skatinant religinę toleranciją, pagarbą žmogaus teisėms, kovą su diskriminacija ir prekyba žmonėmis. Prezidentė su Popiežiumi bendravo angliškai maždaug 30 minučių. Susitikimo pabaigoje D. Grybauskaitė įteikė Katalikų Bažnyčios vadovui dovaną – 1879 metais, lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu, išleistą maldų knygą lietuvių kalba. Benediktas XVI prezidentei padovanojo popiežiškąjį aukso atminimo medalį.

Prezidentė D. Grybauskaitė taip pat susitiko su Šventojo Sosto valstybės sekretoriumi kardinolu Tarcizijumi Bertone, apžiūrėjo Šv. Petro bazilikos požemius, aplankė lietuviškąją Šv. Kazimiero koplyčią. Prezidentės kortežas atvyko į Vatikaną pusę vienuoliktos, išvyko pirmą valandą dienos. Prezidentės kortežas stabtelėjo netoli Vatikano ir Italijos teritorinės ribos atsakyti į Vatikane akredituotų žurnalistų klausimus.

Po vizito Vatikane Lietuvos vadovė susitiko su Italijos premjeru Silvio Berluskoni. Abu jie aptarė Lietuvai prieškariu priklausiusios ambasados Romoje „Villa Lituania“ klausimą. Premjeras S. Berluskonis sakė, kad jo vadovaujama vyriausybė yra pasiryžusi intensyvinti dialogą su Lietuva dėl prieškariu jai priklausiusios ambasados Romoje „Villa Lituania“. „Villa Lituania“ nuo 1937 metų priklausė Lietuvai. Sovietų Sąjungai okupavus šalį, šiame pastate įsikūrė ir iki šiol šeimininkauja rusų diplomatai. Lietuvai priklausiusi ambasados dalis vertinama daugiau nei 30 mln. litų. Prieškarinės Lietuvos ambasados Romoje „Villa Lituania“ likimas yra svarbiausioji visų Lietuvos vadovų pokalbių tema su visais ligšioliniais Italijos premjerais. Išspręsti ambasados problemą žadėjo visi Italijos premjerai – Massimo  d’Alema, Romano Prodi, Silvio Berlusconi. Pastarasis žadėjo asmeniškai rūpintis Lietuvos turto grąžinimu. Arčiausiai ambasados restitucijos buvo Valdo Adamkaus administracija, kuriai Italija pasiūlė Florencijos bankininkų dinastijos Strozzi rūmus.  Tačiau Lietuva nuomoti už simbolinę vieno euro kainą prestižinį, bet nesutvarkytą pastatą atsisakė.

Per susitikimą su S. Berlusconi taip pat kalbėta apie energetikos problemas, energetikos izoliacijos panaikinimą, galimybes Italijos kompanijoms dalyvauti Lietuvos atominės energetikos vystymo projekte. Pasak Lietuvos vadovės, mūsų šaliai labai vertinga Italijos patirtis statant suskystintų dujų terminalus, taip pat vystant alternatyviosios energetikos šaltinius. Lietuvos vadovė su Italijos premjeru aptarė ir Europos Sąjungos politikos aktualijas bei pasirengimą artėjančiam Europos Vadovų Tarybos posėdžiui. Prezidentės teigimu, Lietuvos ir Italijos pozicijos sutampa svarbiausiais ES raidos klausimais.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija