2010 m. gruodžio 17 d.
Nr. 92
(1877)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Padidintos baudos už Kelių eismo taisyklių pažeidimus

Seimas priėmė Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisas, kuriomis padidino baudas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, taip pat patikslintos nuostatos dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais ir administracinio arešto atlikimo, dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo. Už šias pataisas balsavo 89 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, trys parlamentarai susilaikė.

Priimtais Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimais nutarta griežtinti atsakomybę už kelio ženklų reikalavimų nesilaikymą, žmonių vežimo ir Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, taip pat vairuotojų pareigų pėstiesiems nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus tuos atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas, vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje, likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, važiavimo automagistralėse, taip pat žmonių vežimo taisyklių pažeidimas užtrauks baudą vairuotojams nuo100 iki 300 litų (vietoj buvusių 50–100 litų). Tokio pat dydžio bauda (vietoj buvusių 40–80 litų) vairuotojams grės už kelio ženklų ar ženklinimo, draudžiančių transporto priemonėms sustoti, stovėti, nesilaikymą, stovėjimą ant šaligatvio, kai nėra tai leidžiančių kelio ženklų, stovėjimą ant vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako, stovėjimą vietoje, kurioje gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės, stovėjimą tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 metrai prieš jas, kitose vietose, kur tai trukdo transporto ar pėsčiųjų eismui, važiavimo ar stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimą. Kodekse taip pat tikslinamos nuostatos, susijusios su baudos pakeitimu viešaisiais darbais. Pagal priimtas pataisas nustatyta, kad Administracinio kodekso numatytais atvejais kaip alternatyvi nuobauda rajono (miesto) apylinkės teismo nutarimu arba kito organo (pareigūno), nagrinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą, nutarimu ir pažeidėjo sutikimu bauda ar jos dalis galės būti pakeista ne daugiau negu 400 valandų trukmės nemokamais viešaisiais darbais, skaičiuojant vieną nemokamų viešųjų darbų valandą už dvidešimt litų baudos. Šiuo atveju organas (pareigūnas) nustatys terminą, per kurį asmuo privalės atlikti jam paskirtus nemokamus viešuosius darbus.

Seimas nutarė įtvirtinti ir administracinio arešto atlikimo pakeitimus. Remiantis pataisomis administracinį areštą teismas asmens, patraukto administracinėn atsakomybėn, prašymu galės paskirti atlikti tik poilsio dienomis. Šiuo atveju teismas turės nustatyti terminą, per kurį asmuo privalės atlikti administracinį areštą. Priimtomis pataisomis taip pat tikslinamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimo reglamentavimas. Kodekse įtvirtinama, kad teisės vairuoti transporto priemones atėmimas apims teisės vairuoti visų rūšių transporto priemones atėmimą ir negalės būti skiriamas tik kai kurių rūšių transporto priemonėms.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija