2010 m. gruodžio 17 d.
Nr. 92
(1877)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Marijos legiono kongrese

Kalba mons. Vytautas Grigaravičius

Gruodžio 4 dieną vykusiame Marijos legiono kongrese dalyvavo 67 nariai iš visos Lietuvos. Šv. Mišias Katedroje aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kalbėjęs apie Marijos legiono narių pasiaukojantį darbą skleidžiant tikėjimo tiesas ir apaštalaujant.

Kongreso darbą įžanginiu žodžiu pradėjo Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas, šios bažnyčios Marijos legiono dvasios vadas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Pranešime glaustai pateikta tai, kas svarbiausia legionieriaus darbe: veiklos gairės, kunigų ir legionierių svarba aiškinant tikėjimo tiesas žmonėms, stiprinant jų pasitikėjimą, atsidavimą Švč. Marijos globai. Šia kryptimi jis orientuoja Marijos legiono darbą ir Prisikėlimo bažnyčioje. Jo šiltas dvasingumas, mokėjimas būti savu, artimu su visais ir visada priartina jį prie kiekvieno, todėl jis visur laukiamas – ypač Prisikėlimo bažnyčios Marijos legiono savaitiniuose susirinkimuose.

Kongreso programoje buvo pateiktos trys gana svarbios temos: tobulas atsidavimas Švč. Mergelei Marijai, kunigo vaidmuo ir dvasinio vadovavimo svarba prezidiume bei apaštalavimas.

Gerai, kad kongresas įvyko. Reikėtų pažymėti Lietuvos legiono komiteto pirmininkės sesės Dainos vadovavimą. Jos ramybė, santūrumas, iš vidaus dvelkiantis dvasingumas, besišypsančios akys savaime sutelkia ir skatina ne vieną legionierių skirti dar daugiau dvasinių jėgų kūrybiškam darbui legione. Ji tikrai turi Šv. Dvasios dovaną šiam nelengvam darbui.

Sesė Anastazija ir kitos Kristaus Prisikėlimo bažnyčios
Marijos legiono sesės

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija