2010 m. gruodžio 17 d.
Nr. 92
(1877)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Sidabrinės vestuvės su Dievo palaima

Algimanto ir Marytės
Glazauskių sidabrinės vestuvės.
Prie Lurdo grotos su klebonu
kun. Stasiu Šlepavičiumi

Tradicinės šeimos vis dažniau pasimeta šių dienų šeimų modelių labirintuose.  Verta džiaugtis, kad šiais laikais vis dar kuriamos šeimos, o itin maloniai nustebina, kada pora švenčia sidabrines ar auksines vestuves. Sidabrinės vestuvės – nuostabi šeimos šventė: susikurta dvasinė ir materialinė gerovė, jausmai patikrinti, artimu gali pasitikėti, o vaikai jau tapę labiau panašūs į brolius ar seseris.

Šios mintys kilo savaitgalį prieš Adventą Nemakščių bažnyčioje, kur buvo aukojamos šv. Mišios Algimanto ir Marytės Glazauskių sidabrinių vestuvių proga. Šventiškai išpuošta bažnyčia buvo pripildyta tylaus jaudulio, šventiškų žodžių ir nenusakomo virpulio, kuris sklido nuo gražios šeimos, stovinčios prieš altorių. Prasminga, kad šeima, kurioje gyvas tikėjimas, svarbią šventės dalį kūrė iš šv. Mišių aukos. Šventės scenarijus parodo, kokius dalykus žmonės labiausiai vertina savo kasdieniniame gyvenime.

Pasidžiaugti Algimanto ir Marytės švente susirinko gausus būrys giminių, draugų ir pažįstamų. Žvelgdamas į Algimanto ir Marytės porą įsitikini, kad esant tarpusavio darnai galima suspėti viską: sukurti modernų ūkį ir jame suktis, puoselėti namus ir aplinką, rūpintis trimis vaikais ir nesiskųsti, kad trūksta laiko. Marytė ir Algimantas yra aktyvūs Nemakščių bažnyčios geradariai, surandantys jėgų, noro ir laiko prisidėti prie daugybės bažnyčioje atliekamų darbų, bet, svarbiausia, kaip pabrėžė šv. Mišių metu parapijos klebonas kun. Stasys Šlepavičius, šioje šeimoje yra švenčiamas sekmadienis. Algimantas ir Marytė ypač daug pagelbėjo statant Nemakščių Lurdo grotą.

Sveikindamas juos sidabrinių vestuvių proga, klebonas ne tik uždegė Lurde jiems skirtą didžiąją žvakę, bet ir įteikė Lurdo Marijos statulėlę, kurią sukūrė liaudies meistras iš Tryškių Pranas Dužinskas.

Gausybė sveikinimų ir linkėjimų, spindinčios akys leido stabtelėti ir pasitikrinti, kad gyvenime svarbiausia yra meilė, tikėjimas bei artimi žmonės ir kad gyvenimas šeimoje yra įmanomas ir prasmingas. Tegul Dangaus palaima gaubia jūsų šeimą ir varguose, ir džiaugsmuose. Nenustokit dėkoję Dievui vienas už kitą, laiminkit savo vaikų Ernestos, Giedrės bei Domanto gyvenimus ir toliau taip kruopščiai sergėkite meilę bei tikėjimą.

Nemakščių Švč. Trejybės parapijos informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija