2010 m. gruodžio 22 d.
Nr. 93
(1878)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

„Su Tavimi ir be Tavęs“

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje vykęs literatūrinis šeštadienis prasidėjo netikėtai suskambusiu balsu – iš toli, iš įrašo, daryto  prieš keletą metų, kuriame šviesaus atminimo Jurgis Buitkus kalba apie literatūrą, apie Inezos kūrybą, skaito jos eiles... Ir štai  atverčiama knyga Jo atminimui „Su Tavimi ir be Tavęs“. Autorė, išleidusi dešimtąją knygą, prabyla raudomis, kuriose išsakoma meilė gyvenimo draugui, literatui, žmogui, sudėtingais filosofiniais eilėraščiais...

Ateitis kuri niekada neateina
praeitis kuri niekada praeiti negali
dabartis kuri visada čia ir dabar
pasilieka...

Inezos J. Janonės knygą pristatė Naujosios Romuvos fondo, žurnalo „Naujoji Romuva“ vadovas Andrius Konickis. Dailininkė grafikė, poetė Jolanta Sereikaitė vertino sudėtingus autorės eilėraščius, kviesdama juos įsiskaityti, pajausti. Prisiminimais apie Žasliuose praleistus metus, susitikimus mokant jaunuomenę, kelius į literatūrą  pasidalijo doc. Anelė Butkuvienė.  Rašytojai Rimantas Marčėnas, Stanislovas Abromavičius kolegiškai linkėjo tęsti brandžių kūrinių ciklą, „Nemuno“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja Gražina Petrošienė sveikino autorę, sugrįžusią į Kauną, nešina skaudžių išgyvenimų, netekties ir šviesios atminties knygą ir apžvelgė šių darbščių žmonių palikimą literatūroje. Skulptorius, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Stasys Žirgulis prisimė J. Buitkų, čia susirinkusią šeimą – rašytoją Inezą Janonę ir vaikus.

Poezijos posmus, džiugių ir  išgyventų metų akimirkas palydėjo jaunųjų kanklininkių ansamblio „Smiltelė“ atlikėjos (vadovė Eglė Urbonavičiūtė).

Dalia Poškienė

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija