2010 m. gruodžio 31 d.
Nr. 95
(1880)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Po kryžiumi – visa Lietuva

Laikas taip greitai bėga, kad visai nepastebėjome, kaip sulaukėme pačios didžiausios metų šventės – Šv. Kalėdų. Dar, regis, taip neseniai Lietuvos sostinės širdyje, Vilniaus centre, judrioje Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje, kunigo Broniaus Laurinavičiaus skvere pastatėme paminklą „Po kryžiumi visa Lietuva“ (skulptūros autorius prof. Antanas Kmieliauskas, architektas Povilas Jansonas). Gruodžio 4 dieną Vilniaus vyskupas Juozapas Tunaitis šį didingą paminklą ir meno kūrinį pašventino, dalyvaujant ne tik gausiai susirinkusiems vilniečiams, bet ir svečiams iš įvairių Lietuvos regionų.

Kunigas Bronius Laurinavičius okupacijos metais buvo aktyvus Bažnyčios ir žmogaus teisių gynėjas,  Lietuvos Helsinkio grupės narys. Jo kovos dėl tiesos ir Laisvės laukas buvo be galo platus. Dievo buvo apdovanotas daugybe talentų ir dorybių. Jam ginti Bažnyčią ir tautos laisvę buvo šventas reikalas. Aukojosi Dievui ir Tėvynei Lietuvai. Jis visą gyvenimą su įgimtu, Vilnijos žemės išugdytu atkaklumu kovojo už Bažnyčios ir Tėvynės laisvę. Jo, kaip kunigo, kelias prasidėjo grįžus sovietų okupacijai ir buvo paženklintas ne tik atkaklia kova, bet ir nepalaužiamu tikėjimu, kad Tiesa nugalės. Kun. B. Laurinavičius negalėjo abejingai žiūrėti į tautos dvasios žudymą, ypač į jos tikėjimo ir doros naikinimą. Kunigas Bronius nuėjo sunkiu, erškėčiuotu, bet garbingu keliu ir juo eidamas išsižadėjo savęs kitų labui, okupuotoje Lietuvoje dirbo sudėtingą dvasinio pedagogo darbą. Esame daug girdėję apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios persekiojimus okupacijos laikais ir ištikimų sūnų kovą už ją, tarp jų ir kunigo B. Laurinavičiaus pasiaukojimą už tiesą ir teisingumą. Galime drąsiai teigti, kad šis kunigas buvo neeilinė asmenybė, dvasios milžinas ir drąsus blaivybės skleidėjas.

Kun. B. Laurinavičius aiškiai parodė, kad lietuvių kunigas labai daug gali padaryti Dievui ir Tėvynei Lietuvai. Niekam nekyla abejonių, kad jis buvo brutaliai KGB smogikų nužudytas. Savo gyvybę kunigas Bronius paaukojo už Dievą ir Tėvynę Lietuvą. Tikėkime, kad ir iš Amžinybės savo rūpesčiu ir  meile globoja mūsų Tėvynę, jos žmones ir Bažnyčią.

Džiugu, jog buvo išgirstas Kun. B. Laurinavičiaus paminklo paramos fondo prašymas, kad skveras, esantis netoli tos vietos, kur žuvo kunigas, būtų pavadintas jo vardu – 1997 m. balandžio 27 dieną sostinės savivaldybė patenkino šį prašymą. Taigi ar tai nebuvo stebuklas?! Šiandien šioje vietoje jau stovi paminklas, įprasminantis ir visų už laisvę kovojusių ir žuvusių nuo okupantų teroro aukas. Tikiu Aukščiausiojo valia. Fondo vardu ypač dėkoju Laisvės kovų bendražygiui, Seimo nariams Petrui Gražuliui ir Valentinui Mazuroniui, buvusiam Vilniaus miesto merui Juozui Imbrasui. Būtina pripažinti, kad būtent jų dėka buvo įgyvendinta ši kilni idėja. Šie politikai ne tik padėjo įgyvendinti šį šventą tikslą, bet ir konkrečiai parėmė savo lėšomis. Nuoširdžiai dėkojame jiems! Gerai žinau, jeigu europarlamentarui Juozui Imbrasui sostinės meru būtų leista išbūti visą kadenciją, šiandien kun. B. Laurinavičiaus skvere darbai būtų atlikti be jokių skolų ir visiškai užbaigti. Deja, taip neįvyko... Tenka tik pasidžiaugti bent tuo, jog buvęs miesto meras atliko didelius darbus ir paliko prasmingus pėdsakus sostinės istorijoje. Šis didingas paminklas „Po kryžiumi visa Lietuva“ ateinančioms kartoms liudys sovietų okupantų ir ateistų nusikaltimus,  skatins žmones budėti ir gyventi tais idealais, už kuriuos buvo nužudytas kunigas B. Laurinavičius ir kiti taurūs Laisvės kovotojai. Jie Lietuvą visa širdimi mylėjo, o Laisvė jiems buvo sesuo...

Nuoširdžiai dėkojame visiems geros valios žmonėms už piniginę paramą, maldas ir dalyvavimą įgyvendinant šį kilnų siekį. Tačiau tenka priminti, kad paminklas pastatytas be jokio valstybės finansavimo. Statybos pradėtos su didžiule skola ir dar neužbaigtos. Šiam kilniam tikslui iki galo įgyvendinti dar labai trūksta lėšų. Mūsų Fondas dar nėra atsiskaitęs ir už pačią skulptūrą. Kunigo B. Laurinavičiaus paminklo paramos fondas prašo geros valios žmonių, ypač verslininkų, visų, kas gali prisidėti pinigine auka, pinigus pervesti į Fondo sąskaitą: 707300010081002817, AB SWEDBANK, banko kodas 7300.

Už suteiktą paramą Jūsų vardas bus šio paminklo pastatymo rėmėjų įamžintas Lietuvos istorijos atmintyje. Tegu Dievas laimina Jūsų siekius ir darbus. Ramių ir prasmingų Šv. Kalėdų,  laimingų Naujųjų metų!

Julija AMBRASIENĖ,
Kunigo B. Laurinavičiaus paminklo paramos fondo pirmininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija