2010 m. gruodžio 31 d.
Nr. 95
(1880)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Bendruomenėse

Gerumas vienijo ariogališkius

Akcijos dalyviai

Gerumo skrynia

Gruodžio 1 dieną startavo tradicinė „Lietuvos Caritas“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama vargstančiųjų paramos akcija „Gerumas mus vienija“. Prie akcijos gali prisidėti kiekvienas, įsigijęs specialią Lietuvos „Caritas“ žvakutę bažnyčiose ir „Caritas“ skyriuose, taip pat paskambinęs trumpaisiais akcijos numeriais 1406 (auka 5 litai) ir 1407 (auka 10 litų). Akcijos metu surinktos lėšos skiriamos padėti skurstančioms šeimoms, vaikams, jaunimui, prekybos žmonėmis aukoms, seniems bei vienišiems žmonėms.

Šį prieššventinį laikotarpį vyko daug įvairių akcijų, kviečiančių padėti vargstantiems, pamatyti greta esantį ir kenčiantį kaimyną, dalytis gerumu. Pasigirsta kalbų, kad gal jau ir per daug tų akcijų, bet argi gali būti per daug gerumo?!

Ariogalos miestelyje gruodžio 8–10 dienomis taip pat vyko akcija, kurios idėja – skatinti pastebėti varge esantį artimą, skurstantį, o tikintiesiems paliudyti savo tikėjimą konkrečiu geru darbu. Akcija skirta visiems geros valios žmonėms. Paskatinti Ariogalos parapijos Klebono kun. Gintauto Jankausko ir Ariogalos „Caritas“ vadovės Elenos Vaičiulienės į akciją įsitraukė Ariogalos gimnazijos Jaunųjų šaulių 13-tos kuopos nariai ir kuopos vadas bei istorijos mokytojas Andrius Bautronis,  grupė „Giesmelė“ (vadovė tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė), Ariogalos gimnazijos Tolerancijos centro dalyviai, IT vadovai ir etikos mokytoja Dalė Ūselienė.

Susirinkusius akcijos dalyvius sveikino bei Dievo palaimos ir sėkmingo darbo linkėjo klebonas kun. G. Jankauskas, tikybos mokytoja L. Neverdauskienė, o jos pradžią paskelbė gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Marytė Kvietkuvienė.

Akcijos dalyviai pasiskirstė grupelėmis ir pasklido po Ariogalos miestelio mažmenines ir didmenines maisto parduotuves. Įeinantiems pirkėjams dalino skrajutes ir aiškino akcijos tikslus, kvietė žmones esant galimybei aukoti maisto produktų jų stokojantiems žmonėms.  

Akcijos dalyviai  surinko 99 pakelius makaronų, 81 pakuotę kruopų ar dribsnių, 55 kg cukraus, 26 butelius aliejaus, 15 pakelių miltų, 52 vienetus mėsos ar žuvies konservų ir kitų produktų. Visi paaukoti maisto produktai  išdalinti Ariogalos parapijos  stokojantiems žmonėms. Akcijos savanoriai aplankė daugiau kaip 30 vienišų senelių ir ligonių bei pradžiugino 40 vaikučių surinktais saldumynais.

„Caritas“ pirmininkė Elena Vaičiulienė nuoširdžiai dėkoja  padėjusiems išvežioti ir išdalinti maisto produktus:  Gėluvos bendruomenės tarybos narei Raimondai Pankienei, buvusiam Ariogalos miesto seniūnui Albertui Valiušiui, mokytojams A. Bautroniui,  D. Ūselienei, L. Neverdauskienei ir „Caritas“ savanorėms Sofijai Saltonienei, Antaninai Danauskienei, Eugenijai Poškienei, Leokadijai Paulauskienei, Pranutei Lukminienei.

Nuoširdžiai dėkojame akcijoje dalyvavusiems Ariogalos gimnazijos mokiniams: Romenai Gelžinytei, Ivetai Litvinskaitei, Godai Mickevičiūtei, Algimantei Ambrulaitytei, Ievai Kazlauskaitei, Ronetai  Skvireckaitei, Elvinai Butkutei, Arūnei Gečiūtei, Vaidai Kaupaitytei, Liucijai Tamulevičiūtei, Simonai Jakštaitei, Vytautui Sadauskui, Justinui Šimkui, Aušrai Čiapaitei, Vismantei Gružauskaitei, Deimantui Klangauskui, Aivarui Tervydžiui, Skaistei Važgauskaitei, Dovilei Zujevaitei, Sevelinai Vitkutei, Livetai Petravičiūtei, Agnietei Švedaitei, Šarūnei Digrytei, Karoliui Jakubauskui,  Viktorijai Alijauskaitei, Brigitai Sakavičiūtei, Gretai Damažeckaitei, Giletai Vinčaitytei, Deimantei Stošiūtei.

Dėkojame visiems aukojusiems maisto produktus. Jūs dovanojote ne tik sotesnį Kūčių stalą, bet ir Kalėdų viltį, kad sielon grįžtų džiaugsmas, širdžių šiluma, namų jaukumas ir ramybė.

Dalė Ūselienė, Laimutė Neverdauskienė, Andrius Bautronis,
Ariogalos gimnazijos mokytojai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija