2010 m. gruodžio 31 d.
Nr. 95
(1880)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Konsekruotas naujas altorius

Altorių aliejais patepa Vilkaviškio
vyskupas Rimantas Norvila.
Kairėje – kun. Gintautas Kuliešius,
dešinėje – kan. Gvidonas Dovidaitis

Konsekracijoje dalyvavę kunigai

Lazdijai. Parapija šiemet šventė garbingą 450 metų jubiliejų. Minint šią svarbią datą trečiąjį Advento sekmadienį (vadinamą Džiaugsmo) susirinkę švęsti šv. Mišių auką parapijiečiai dalyvavo altoriaus konsekracijoje. Lazdijų šv. Onos bažnyčios naują altorių konsekravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Ne tik altorius, ant kurio bus švenčiama Eucharistija, aukojamos šv. Mišios, bet ir sakykla, žvakidės, altorių užtiesimai yra ilgamečio bažnyčios tarno kanauninko Gvidono Dovidaičio dovana. Kaip sakė vyskupas, „turime būti dėkingi už tokią idėją ir pastangas, tokį elgesį priimdami kaip paskatinimą mylėti savo bažnyčią, ja rūpintis, branginti ir vertinti“.

Altorius – jį padarė meistras Vydas Bučys – pastatytas garbingiausioje bažnyčios vietoje – presbiterijoje ir papuoštas paauksuota monograma IHS, žyminčia Jėzų Kristų. Aukodamas šv. Mišias Vilkaviškio vyskupas R. Norvila palinkėjo: „Tebūna čia Jums brangūs ir svarbūs namai, o šiuose Dievo namuose esantis altorius, ant jo konsekruojama duona ir vynas tampa Švenčiausiuoju sakramentu, maitinančiu Jūsų dvasią“.

Altoriaus mecenatas kan. G. Dovidaitis už naujo altoriaus pastatymą pirmiausia dėkingas Dievui. „Gyvenimas, žemėje einantis į pabaigą, skatina daryti gerus darbus“, – tvirtina kanauninkas, ilgus metus praleidęs Lazdijų parapijoje. Jis visiems parapijiečiams ir tikintiesiems linkėjo, kad „altorius būtų visų mūsų susibūrimų centras, visus jungiantis į darnią ir šventą Dievo tautą“, o visiems kunigams „jaustis tikrais ir ištikimais Dievo tarnais“. Kartu linkėjo, kad nebūtų tik artistai, bet tikri Jėzaus įsteigtos Aukos aukotojai“.

Šv. Mišių metu Lazdijų Šv. Onos bažnyčios klebonas kun. Gintaras Urbštas padėkojo ir palinkėjo Dievo palaimos visiems, prisidėjusiems prie altoriaus pastatymo.  Tad vertinkime gerus darbus ir stenkimės juos patys daryti – sau, savo artimam, pažįstamam ar nepažįstamam žmogui.

Gintarė Samoškaitė

Almos NARŠYTĖS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija