2010 m. gruodžio 31 d.
Nr. 95
(1880)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Adventinės gerumo gijos

Po šv. Mišių už ligonius
Ariogalos bažnyčioje

Pas Birutę ir Antaną
Baltmiškius. Kairėje – Danutė
ir Edmundas Jonylos, dešinėje –
klebonas kun. Gintautas
Jankauskas ir „Caritas“
pirmininkė Elytė Vaičiulienė

Šv. Mišios slaugos namuose.
Kairėje – gieda tikybos
mokytoja Laimutė Neverdauskienė

Vieni nuo vaikystės kenčia sunkias kančias, kiti nuo sunkių darbų ar senatvės prikaustyti prie ligos patalo. Bet visi jie labai reikalingi ir brangūs, nes sujungdami savo kančią su Kristaus kančia dalyvauja žmonijos atpirkime. Kiek daug greta mūsų gyvena žmonių, kamuojamų įvairiausių negalių, sveikatos sutrikimų, skausmų, ar sunkiai suvokiančių supančią aplinką, negalinčių joje susiorientuoti. Džiugu, kad šiandien visuomenė į žmones su negalia žvelgia visai kitaip – nebespoksoma į specialiu vežimėliu keliaujantį, pagarbiai praleidžiami lazdele besiramsčiuojantys, vis dažniau matome gelbstint silpnesniems.

Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje gruodžio 12 dienos Sumos metu šv. Mišiose buvo meldžiamasi už visus parapijos neįgaliuosius.

Tą žvarbų sekmadienio vidudienį, per pusnis šalton bažnyčion susirinkusius maloniai sušildė viltingi, guodžiantys, prasmingi klebono kun. Gintauto Jankausko žodžiai, dvasingi pamąstymai, šildė buvimas greta. Šv. Mišių metu buvo meldžiamasi ir prašoma sveikatos ir tiems, kurie negalėjo atvykti. Pamaldose dalyvaujančių jausmai buvo patys įvairiausi – vieni džiaugėsi paguoda palaimingai šypsodamiesi, kiti maloniai pasijautė buvimu šalia seniau matytų, o kažkas nepajėgė sutramdyti ašarų dėl beviltiškai sergančio artimo...

LR Seimo narys Edmundas Jonyla pasveikino visus su artėjančiomis šventėmis, padėkojo klebonui už atliktus darbus, linkėjo sveikatos, artėjančių šv. Kalėdų džiaugsmo ir Dievo palaimos. „Caritas“ moterys visiems neįgaliesiems nemokamai dalijo žvakutes, kurias aukojo Seimo narys E. Jonyla. Kūčių vakarą žvakutės buvo uždegtos visų dalyvavusiųjų šv. Mišiose namuose. Po apeigų klebonas kun. G. Jankauskas ligoniams suteikė palaiminimą, uždėdamas rankas ant galvos.

Vėliau klebonas kun. G. Jankauskas, Seimo narys E. Jonyla su žmona ir „Caritas“ pirmininke Elena Vaičiuliene ėjo aplankyti sunkiai sergančio Antano Baltmiškio ir jo žmonos Birutės Baltmiškienės.  A. Baltmiškis daug metų buvo Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios įvairių procesijų organizatorius, dvasingas ir rūpestingas katalikas. E. Vaičiulienė padovanojo kalėdinį lauknešėlį, visi kartu maloniai pasišnekėjome, palinkėjome ligoniams sveikatos ir Dievo palaimos.

Ko gero, labiausiai laukiami lankytojai yra ligoninėse. Gerumo gija buvo pratęsta.  Gruodžio 17-ąją penkios dešimtys besigydančiųjų Ariogalos slaugos ligoninėje sulaukė būrelio svečių. Ariogalos gimnazijos dainorėliai, vadovaujami tikybos mokytojos Laimutės Neverdauskienės, linksmino globotinius dainelėmis ir dovanojo pačių vaikų pagamintus originalius angeliukus.

Ariogalos klebonas kun. G. Jankauskas klausė išpažinčių, aukojo šv. Mišias, pamokslo metu ragino susirinkusius kiekvieną dieną surasti laiko pabūti tyloje ir maldoje. Nuoširdžiai bendravo, linkėjo sveikatos ir nuoširdžius sveikinimo žodžius artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga kiekvienam ligoniui išsakė Seimo narys Edmundas Jonyla. Saldžias dovanėles ir „Caritas“ žvakutes įteikė Ariogalos parapijos karitietės bei Seimo nario žmona Danutė.

LSDP Raseinių skyriaus pirmininko pavaduotojas Julius Daugiala padovanojo  Ariogalos slaugos ligoninei vaikštynę, spec. vežimėlį ir prausimuisi vonioje kėdutę. Džiaugėsi ir ligoniai, ir ligoninės personalas.

Seimo narys E. Jonyla padėkojo už nuoširdų darbą, palinkėjo linksmų švenčių ir gerų ateinančių metų visiems Ariogalos slaugos ligoninės ir Ariogalos PSPC darbuotojams. Padėkos žodžiai buvo skirti darbščiosioms Ariogalos parapijos karitietėms, aktyviai dalyvavusioms visuose akcijos „Gerumas mus vienija“ renginiuose.

XXI
Ariogala, Raseinių rajonas
Kun. Gintauto Jankausko ir Giedriaus Volskio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija