2011 m. sausio 5 d.
Nr. 1
(1881)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Popiežius priminė Motinos Teresės liudijimą

Mindaugas BUIKA

Popiežių Benediktą XVI labdaros
pietuose sveikina Meilės misionierių
kongregacijos generalinė vyresnioji
vienuolė sesuo Marija Prema Pirik

Kalėdinės vaišės Vatikane

Popiežius Benediktas XVI prieš metus Romos „Caritas“ išlaikomoje labdaros valgykloje pietavo su vargšais. Per pastarąsias Kristaus Gimimo šventes Šventasis Tėvas nusprendė juos pasikviesti pas save į Vatikaną. Gruodžio 26 dieną, Šventosios  Šeimos sekmadienį,  Pauliaus VI audiencijų salėje prie šventinių vaišių stalo susėdo keli šimtai vargšų, daugiausia benamių migrantų iš Haičio, Indijos, Etiopijos, Kinijos, Gabono ir kitų šalių, kuriais Romoje rūpinasi palaimintosios Motinos Teresės iš Kalkutos įkurtos Meilės misionierių kongregacijos seserys vienuolės.

Kalėdinius pietus savo šalpos institucijose meilės misionierės rengia kasmet, o jų organizavimu Vatikane su popiežiumi Benediktu XVI norėta paminėti Motinos Teresės (1910–1997) gimimo šimtąsias metines. Ši vargšų ir ligonių globa Indijoje išgarsėjusi albanų kilmės vienuolė (pasaulietinis vardas Agnesa Gondžia Bojadžiu) 1979 metais buvo pagerbta Nobelio taikos premija. Dabar daugelyje šalių, taip pat ir Lietuvoje, veikiančios kongregacijos įkūrėja 2003 metais popiežiaus Jono Pauliaus II buvo paskelbta Bažnyčios palaimintąja.

Todėl praėjusiame susitikime dalyvavo daugiau kaip šimtas seserų vienuolių, tai pačiai kongregacijai priklausančių kontempliacinių brolių vienuolių, kunigų ir seminaristų. Indijos papročiu atėjusiam Šventajam Tėvui ant kaklo buvo uždėta baltų ir geltonų gėlių girlianda, prie vaišių stalo buvo giedamos kalėdinės giesmės, keičiamasi dovanėlėmis. Popiežiui Benediktui XVI pietaujant prie bendro stalo kartu su kitais 14 dalyvių, buvo patiekti du pagrindiniai patiekalai, taip pat desertas ir kava.

Meilės misionierių kongregacijos generalinės vyresniosios vokietės vienuolės sesers Marijos Premos Pirik pristatytas ir pasveikintas popiežius Benediktas XVI linkėjo, kad Dievo Sūnaus šviesa nušviestų ir perkeistų mūsų visų gyvenimus, kaip tai atsitiko šventųjų atvejais. Šiame kontekste ryškus palaimintosios Motinos Teresės liudijimas, kurį Šventasis Tėvas pavadino „Dievo meilės šviesos atspindžiu“. Minint Palaimintosios gimimo šimtąsias metines yra gera proga prisiminti tą liudijimą, kartu atnaujinant įsipareigojimą tarnauti Viešpačiui ir broliams bei seserims, ypač labiausiai stokojantiems.

Pirmenybė vargšams ir kenčiantiems

„Palaimintoji Teresė iš Kalkutos rodė meilę kiekvienam, nedarydama jokio skirtumo, tačiau teikė pirmenybę vargšams ir apleistiesiems, kaip iškalbingą Dievo tėviškumo ir gerumo ženklą, – kalbėjo popiežius Benediktas XVI. – Visuose žmonėse ji gebėjo pažinti Kristaus veidą, kurį mylėjo visa savo būtimi. Ji tęsė susitikimą su Kristumi, kurį adoravo ir priėmė Eucharistijoje, Kalkutos miesto gatvėse ir lūšnynuose, būdama Jėzaus gyvuoju „atvaizdu“, To, kuris skleidžia gailestingosios meilės malones ant žmogaus žaizdų.“

Tiems, kurie klausia, kaip Motina Teresė galėjo taip išgarsėti, Šventasis Tėvas duoda paprastą atsakymą: „todėl, kad ji gyveno labai kuklų ir diskretišką gyvenimą dėl Dievo meilės ir joje“. Juk ji pati yra sakiusi, kad didžiausias jos laimėjimas ir garbė yra „mylėti Jėzų ir tarnauti Jam vargšuose“. Jos trapi, smulkutė figūra, maldai sudėtos rankos, rūpestis mirštančiais ligoniais, raupsuotaisiais, beglobiais vaikais, tapo regimu pasaulį perkeičiančios Dievo meilės ženklu. „Žmogiškojo skausmo naktyje ji įžiebė dieviškosios Meilės šviesą ir daugeliui širdžių padėjo surasti ramybę ir taiką, kurią tik Dievas gali duoti“, – aiškino Benediktas XVI.

Jis dėkojo Viešpačiui už palaimintosios Teresės iš Kalkutos dovaną Bažnyčiai, nes per jos liudijimo nuostabų pavyzdį mes visi galime matyti, kaip susitikimas su Jėzumi gali pakeisti gyvenimą ir kaip tas gyvenimas gali tapti Dievo šviesa kitiems žmonėms. Daugybei vyrų ir moterų, patiriančių neišpasakytą skurdą ir fizinius kentėjimus, ji suteikė paguodą ir tikrumą, kad Dievas niekada neapleidžia. Ir ši Motinos Teresės misija yra tęsiama „per tuos, kurie čia ir visur pasaulyje gyvena meilės misionierių būties charizma“, – sakė Popiežius. Jis dėkojo kongregacijos nariams už jų kuklią ir galbūt viešai nelabai ryškinamą tarnystę, kuri yra „nepaprasta ir brangi Dievo širdžiai“.

Šis gyvenimo liudijimas, pasak Šventojo Tėvo, ieškančiam iliuzinės laimės žmogui aiškiai parodo, kur yra tikrasis džiaugsmas: dalytis, duoti, mylėti dovanojant – kaip Dievui, „sudaužant visą žmogiškojo savanaudiškumo logiką“. Benediktas XVI užtikrino susitikimo dalyvius ir visus skurstančius bei kenčiančius žmones, kad nuolat prisimena juos maldose. „Brangūs bičiuliai, žinokite, kad Popiežius jus myli, turi jus savo širdyje ir jus visus tėviškai apkabina“, – kalbėjo Šventasis Tėvas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija