2011 m. sausio 5 d.
Nr. 1
(1881)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Paroda apie kraštietį

Vytautas Bagdonas

Svėdasų krašto (Vaižganto)
muziejuje veikia paroda,
skirta Stepo Zobarsko 100-mečiui

Anykščių rajono Kunigiškių kaime esantis Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus žiemos metą sulaukia mažai lankytojų. Šiuo metu muziejuje veikiančią parodą, skirtą  kraštiečio rašytojo, vertėjo, knygų leidėjo Stepo Zobarsko (1911–1984) 100-mečiui, apžiūri tik patys atkakliausi, šalčio nebijantys muziejaus lankytojai – mat muziejus nešildomas.

Paroda pradedama nuo pirmųjų muziejuje atsiradusių Stepui Zobarskui skirtų eksponatų. Pirmiausia tai buvo pluoštelis S. Zobarsko ir jo artimųjų nuotraukų, gautų iš Utenos kraštotyros muziejaus. Prie vieno pirmųjų eksponatų galima priskirti ir anykštėnų muziejininkų parengtą bei 1991 m. sausio mėnesį išleistą lankstinuką, skirtą rašytojo 80-mečiui. Būtent tų metų sausio 30-ąją S. Zobarsko gimtajame Svėdasų seniūnijos Pamalaišio kaime, kur kadaise stovėjo Zobarskų sodyba ir vaikystę bei pirmuosius jaunystės metus praleido būsimasis rašytojas, buvo iškilmingai atidengta ir pašventinta anykštėno tautodailininko Jono Tvardausko sukurta stogastulpių kompozicija, įamžinusi S. Zobarsko apsakymų rinkinio „Ganyklų vaikai“ veikėjus. Tą  labai šaltą ir speiguotą žiemos popietę Pamalaišyje  buvo pagerbtas žymiojo kraštiečio atminimas, o prisiminimų vakaras vyko Svėdasų kultūros namuose. Jubiliejaus proga spaudoje pasirodę rašiniai taip pat eksponuojami parodoje. Šie pirmieji S. Zobarskui skirti eksponatai byloja apie „primiršto“ rašytojo sugrįžimą. Iš tiesų vyresnio amžiaus žmonės buvo skaitę ne vieną šio rašytojo kūrinį, šį bei tą žinojo ir apie patį rašytoją. O jaunesnioji karta nežinojo nei rašytojo pavardės, nei kūrybos. Nors prieškario Lietuvoje S. Zobarsko apsakymų rinkiniai „Ganyklų vaikai“ ir „Pabėgėlis“ buvo įvertinti premijomis, o ir kitos knygos tapo populiariomis, mėgstamomis ir skaitomomis, jų niekur negalėjai gauti.

JAV gyvenęs rašytojas, lietuvių autorių knygų vertėjas į kitas kalbas, leidyklą „Manyland Books“ įsteigęs Stepas Zobarskas visą laiką troško aplankyti gimtąją Lietuvą, pabuvoti tėviškėje, tačiau jam nebuvo leista. Rašytojo motina Karolina Zobarskienė taip ir mirė Pamalaišyje, neišvydusi nei sūnaus Stepo, nei marčios Malvinos bei anūkėlės Nijolės, kurie pasitraukė į užsienį ir nebegalėjo net trumpam sugrįžti į Lietuvą. Anksti mirus vyrui Mykolui, Karolina Zobarskienė viena išaugino ir išleido į mokslus sūnų, labai džiaugdavosi ir didžiuodavosi, kai Stepui sekėsi... Kolūkiniais metais per „visagalės melioracijos“ vajų Zobarskų sodyba buvo išgriauta, medžiai iškirsti. Nežinia kieno rankose atsidūrė S. Zobarsko sukaupta gausi jo asmeninė biblioteka, asmeniniai daiktai. Vietiniai gyventojai pasakoja, kad Karolina Zobarskienė neretai sulaukdavusi svečių iš KGB, kurie vis teiraudavosi apie josios sūnų, skaitydavo atsiųstus laiškus, apžiūrinėdavo fotografijas. Pasak sodiečių, tie nekviesti svečiai išsivežė ir rašomąją mašinėlę, kai kurias S. Zobarsko knygas, nuotraukas, rankraščius, pažadėję viską perduoti JAV gyvenančiam rašytojui. Žinoma, niekas nieko neperdavė...

Netrukus muziejaus fondai ėmė pilnėti. Tuometinio Kauno politechnikos instituto docentas daktaras šviesaus atminimo Feliksas Staniulis, kilęs iš Svėdasų seniūnijos Degsnių kaimo, pažinojęs būsimąjį rašytoją, parengė išsamią S. Zobarsko biografiją, užrašė savo prisiminimus, nufotografavo S. Zobarsko atminimui skirtos parodos eksponatus. Šalia kitų eksponatų parodoje galima pamatyti ir ranka mokykliniame sąsiuvinyje užrašytus prisiminimus apie S. Zobarsko vaikystę, kuriuos padovanojo svėdasiškis literatas ir kraštotyrininkas šviesaus atminimo Jonas Kepalas. Labai daug vertingų eksponatų muziejui dovanojo vienuolis Jonas Kastytis Matulionis SJ.  Šis garbaus amžiaus dvasininkas, kilęs iš Kupiškio rajono Šimonių valsčiaus, nuo vaikystės domėjosi S. Zobarsko kūryba ir svajojo turėti rašytojo knygų. Kunigo J. K. Matulionio dėka Lietuvoje buvo išleistos kelios S. Zobarsko knygos. Šias ir kitas rašytojo knygas, nuotraukų ir dailininko J. Penčylos sukurto S. Zobarsko draugiško šaržo kopijas, taip pat įvairiais metais išleistų knygų viršelių bei iliustracijų  spalvotas kopijas kun. J. K. Matulionis padovanojo muziejui. Kunigas pats piešia, tad sukūrė keletą vokų su S. Zobarsko nuotraukomis. Parodoje yra nemažai vertingų eksponatų, atkeliavusių į Kunigiškių muziejų iš JAV.   

Muziejaus darbuotojai žada, kad paroda veiks dar pusmetį ir ją galės apžiūrėti visi norintys. O paskui knygos, nuotraukos, rankraščių ir laiškų kopijos bei kiti dalykai ras vietą nuolatinėse muziejaus ekspozicijose.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija