2011 m. sausio 5 d.
Nr. 1
(1881)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Mažeikių šaulių šventė

Albertas Ruginis

Mažeikių šauliai savo šventėje

Kapelionas kun. Saulius Bytautas

Kalba kuopos vadas Pranas Trakinis

Mažeikių šaulių kuopa vienija apie 200 senjorų, rikiuotės ir jaunųjų šaulių ir yra viena aktyviausių kuopų Žemaitijoje. Jau 18 metų  Mažeikių šauliams sėkmingai vadovauja Pranas Trakinis. Šio žmogaus nuopelnas, kad per visas valstybines šventes, paminklų šventinimo ceremonijas, partizanų pagerbimo ar bendruomenių renginius mažeikiškiai mato darnias šaulių rikiuotes. Patriotinius renginius lydi šautuvų salvės ir  patrankos šūviai. Neapsieinama ir be gardžios kareiviškos košės!

Šią vasarą kuopos šauliai atstatė partizanų bunkerį Milių kaime. Jaunimo patriotiniam ugdymui organizuojami žygiai ir vasaros stovyklos.

Lapkričio 27 dieną Mažeikių šauliai, po šv. Mišių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, aidint Sedos pučiamųjų orkestro „Griaustinis“ maršams, Nepriklausomybės aikštėje padėjo gėles prie paminklo žuvusiems už Laisvę. Taip prasidėjo Mažeikių šaulių 20 metų sukakties  iškilmingas minėjimas.

Šventė tęsėsi Mažeikių kultūros centre. Kuopos vadas P. Trakinis apžvelgė 20-ties metų  veiklą ir ateities planus. Jubiliejaus proga šaulius sveikino Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas, Lietuvos šaulių sąjungos vadas Antanas Plieskis, Mažeikių rajono savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis, policijos, Tėvynės sąjungos-krikščionių demokratų partijos, politinių kalinių ir tremtinių sąjungų atstovai.

Septyni jaunųjų šaulių būriai atliko menines programas.

A. Plieskis Šaulių sąjungos padėkos raštus įteikė  Mažeikių šaulių  kuopos vadui P. Trakiniui ir Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktorei Genoveitai Gricienei. Žemaitijos šaulių rinktinės vadas Vaclovas Ringys aktyviems šauliams įteikė rinktinės padėkos raštus. Po to  buvo pademonstruota kino juosta apie Mažeikių šaulių kuopą.

Šventė baigėsi  Kretingos kultūros centro moterų ir vyrų  jūrų šaulių chorų dainomis, orkestro „Griaustinis“ koncertu. Ta proga Mažeikių kraštotyros muziejuje buvo  atidaryta šaulių paroda.

Mažeikiai
Prano Trakinio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija