2011 m. sausio 12 d.
Nr. 3
(1883)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Desantininkai. 1991 sausis

Zuzana STUNŽĖNIENĖ


Desantininkai…
Tankai… automatai
Į žydintį pavasarį
Išnyra iš nakties…
    Kas tankus žlegina?
Iš svetimos šalies
    atklydę vyrai,
Sutraiškyt tankais
Šviesią laisvę pasiryžę,
Pamiršę melo
Ir teisybės kainą,
Sugniužę po mankurto kepure,
Tik naktimis išdrįsę
    lakt nekaltą kraują…
Penkiakampe žvaigžde
Paženklintoj makaulėj –
Grobuonies protas
Ir vampyro troškulys –
    daugiau aukų!
Daugiau vergų ir kraujo!
Po tankų vikšrais,
Šūviams aidint, krinta
Sesuo ir broliai,
    neišgąsdinti mirties,
vardan aušros,
Vardan mūs ateities…

* * *

Pakraupsta kryžiai,
Kryžkeliuos sužiurę
Į pilkapius senus
Ir į naujus kapus,
kur smiltys sugeria
Motulės ašarėlę sūrią,
Kai žemė glaudžia
Savo didvyrius vaikus…

* * *

Tik geležim
    apkaustyta širdis
Aukos prie vartų
    tyko per naktis…
Desantininkai…
    tankai… automatai…

* * *

Prakeikimu lapoja
    medžiai pakelės,
Po kaustytu batu
    mankurto
Net kelio akmenys –
Ir tie jau netylės!..

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija